Мінеральні ресурси України. Паливні корисні копалини.

Додано: 3 грудня 2019
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 78 разів
12 запитань
Запитання 1

Мінеральні ресурси, або ____________ _______ – це ті гірські породи і мінерали, які людина використовує у господарській діяльності для забезпечення своїх потреб нині або зможе використати в майбутньому. У світі споживають понад 200 видів мінеральної сировини, в Україні – близько 50.

варіанти відповідей

корисні копалини

гірські породи

Запитання 2

Корисні копалини групують за різними ознаками. За використанням розрізняють ________ (горючі), рудні (металічні) та нерудні ресурси. ___________ корисні

копалини використовують для одержання тепла й енергії. 

варіанти відповідей

паливні

гірничохімічні

технічні

гірничорудні

Запитання 3

До паливних корисних копалин, які видобувають у нашій державі, належать _________ та __________, _________, _________, торф, горючі сланці.

варіанти відповідей

аргіліти

кам’яне вугілля

азбест

буре вугілля

нафта

боксити

природний газ

Запитання 4

94,3 % покладів вугілля нашої держави становить ________ вугілля . Українське _________ вугілля вирізняється хорошою якістю. Завдяки високому вмісту в ньому вуглецю має високу теплотворну здатність.

варіанти відповідей

буре

коксівне

кам’яне

енергетичне

Запитання 5

За розвіданими запасами кам’яного вугілля Україна посідає ___ місце у світі та ___ місце в Європі, а за видобутком – відповідно _____ і _______ місця. Розвідані запаси вугілля в Україні становлять близько 50 млрд т. Прогнозні запаси – майже 120 млрд т.

варіанти відповідей

8,1

10,15

11,3

15,5

Запитання 6

Найбільшим кам’яновугільним басейном в Україні та одним із найбільших у Європі є _________. На нього припадає ____ % видобутку кам’яного вугілля держави. Донецьке вугілля виявив поблизу Лисичанська ще в першій половині ХVІІІ ст.

російський рудознавець ___________ _______ , а промислове його освоєння розпочалося з кінця ХІХ ст.

варіанти відповідей

Донбас

Кривбас

98

90

Григорій Капустін

 Василь Зуєв

Запитання 7

Оберіть параметри: Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн дає лише__% вугілля. Здогади про поклади вугілля на північному заході України висловлювали ще на початку ХХ ст., а перші шахти закладено у 1952 р. Площа басейну незначна – близько ___тис. км². Глибина залягання шарів вугілля ___– _____ м. Їхня товщина – від 60 см до 2,8 м. Вугілля високої якості: 1/3 коксівного вугілля, але кам’яне вугілля високозольне, забруднене сіркою. Із 21 шахти нині діють 15. У зв’язку з невеликими покладами вугілля в перспективі працюватимуть лише дві шахти.

варіанти відповідей

2

8

50

1000- 1200

10

300–700

Запитання 8

Україна має великі поклади бурого вугілля. Основні його запаси зосереджені у ___________ басейні. Його площа сягає _______тис. км² і тягнеться через території шістьох областей України: від Житомирської до Дніпропетровської. Поклади бурого вугілля в Придніпров’ї були відомі ще у ХVІ ст. Вони лежать на глибині _______ м, тому на 80 % видобуток кар’єрний. Потужність вугільних шарів – переважно 2–6 м.


варіанти відповідей

Дніпровському, 100, 2–150

Придніпровському, 150, 700

Павлоградському, 100, 200

Запитання 9

Нафтою країна забезпечує себе лише на _____ % від потреб. За видобутком нафти Україна посідає ___місце у світі і __

місце серед країн Європи.

варіанти відповідей

7–8

12- 15

52 та 7

30 та 4

Запитання 10

Природним газом Україна забезпечує себе на ________ %.

За видобутком природного газу – відповідно місця.

варіанти відповідей

12 -15

20–25

30-те і 4-те

40-те і 2-те

Запитання 11

Нині ___ % усього видобутку нафти та ____ % видобутку природного газу дає Донецько-Дніпровська (___________) нафтогазоносна область, що приурочена до осадового чохла Донецько-Дніпровської западини.

варіанти відповідей

57,90, Східна

35,75, Південна

57,70, Західний

Запитання 12

З відмерлих решток морських і озерних тварин та найпростіших водоростей складаються тверді паливні ресурси – горючі сланці. Цей склад споріднює їх із нафтою. На початку 60-х років ХХ ст. в Україні було відкрито одне з найбільших у світі родовищ горючих сланців – __________ . Запаси цього родовища становлять близько 3,8 млрд т. Потужність сланценосних товщ сягає 400 м, сланцевих пластів – 10–15 м. У зв’язку з тим, що в ті часи використовували дешеву західносибірську нафту з Росії, це родовище було зарезервоване, а з часом - забуте.

варіанти відповідей

Бовтиське

Андрушівське

Верхньосиневицьке

Маловисківське

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест