Мітоз

Додано: 14 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 460 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіь назву клітинної органели, яка бере участь в утворенні веретена поділу під час мітозу:

варіанти відповідей

ядро

рибосоми

ендоплазматична сітка

клітинний центр

Запитання 2

Укажіть тип поділу, властивий прокаріотам:

варіанти відповідей

мітозмейоз

ендогонія

мейоз

простий поділ

Запитання 3

Укажіть значення мітозу:

варіанти відповідей

збільшення різноманітності хромосом у клітині

хромосомний набір кожної клітини удвічі зменшується

розмноження неклітинних форм життя

утворення дочірніх клітин, які мають однаковий з материнською набір хромосом

Запитання 4

Інтерфаза - це період між:

варіанти відповідей

профазою і метафазою

анафазою і телофазою

метафазою і анафазою

поділами клітин

Запитання 5

Укажіть, у якій фазі мітозу хроматиди відділяються одна від одної і переміщуються до протилежних полюсів:

варіанти відповідей

в анафазі

у профазі

у метафазі

у телофазі

Запитання 6

У синтетичний період мітотичного циклу:

варіанти відповідей

відбувається реплікація ДНК

гени не функціонують

відбувається репарація РНК

клітина нічого не синтезує

Запитання 7

Укажіть, у якій фазі поділу клітини розчиняється ядерна оболонка:

варіанти відповідей

у профазі

в анафазі

у телофазі

в інтерфазі

Запитання 8

Укажіть, які фази мітозу протилежні за процесами, що в них відбуваються:

варіанти відповідей

анафаза й телофаза

профаза й телофаза

телофаза й метафаза

метафаза й анафаза

Запитання 9

Укажіть набір хромосом у клітині в профазі мітозу:

варіанти відповідей

n

3n

2n

4n

Запитання 10

У метафазі мітозу відбувається:

варіанти відповідей

кон'югація хромосом

деспіралізація хромосом

розходження хроматид до полюсів клітини

розташування хромосом на екваторі клітини

Запитання 11

Який тип поділу клітин не супроводжується зменшенням набору хромосом у них:

варіанти відповідей

мітоз

мейоз

амітоз

редукційний поділ

Запитання 12

Позначте фазу мітотичного циклу, яка триває найдовше:

варіанти відповідей

профаза

анафаза

метафаза

інтерфаза

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест