Мітоз.Мейоз.

Додано: 11 січня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 35 разів
12 запитань
Запитання 1

Період між двома послідовними поділами клітин

варіанти відповідей

клітинний цикл

інтерфаза

життєвий цикл

мітоз

Запитання 2

Тривалість інтерфази у клітинному циклі становить

варіанти відповідей

20%

50%

70%

90%

Запитання 3

Поділ клітин, завдяки якому утворюються дочірні клітини ідентичні материнській

варіанти відповідей

мітоз

мейоз

амітоз 

апоптоз

Запитання 4

Оберіть правильний порядок фаз мітозу:

варіанти відповідей

анафаза, метафаза, телофаза, профаза;

метафаза, профаза, анафаза, телофаза;

профаза, анафаза, метафаза, телофаза;

профаза, метафаза, анафаза, телофаза.

Запитання 5

Яка фаза клітинного циклу зображена на малюнку?

варіанти відповідей

інтерфаза

профаза

метафаза

анафаза

телофаза

Запитання 6

Яке значення має мейоз?     

варіанти відповідей

збільшення кількості клітин і ріст організму

збереження кількості хромосом і спадкової інформації після запліднення

утворення статевих клітин 

Запитання 7

Чи правильним є твердження: «Кожен з двох послідовних поділів мейозу має 4 фази – профазу, метафазу, анафазу, телофазу»?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 8

Який процес НЕ відбувається у профазі мітозу:

варіанти відповідей

1. Конденсація хромосом.

2. Руйнування ядерець.

3. Руйнування ядерної мембрани.

4. Кросинговер.

Запитання 9

Яка фаза ділення зображена на малюнку?

варіанти відповідей

профаза

метафаза

анафаза

телофаза

Запитання 10

Поділ еукаріотичних клітин, внаслідок якого утворюються дочірні клітини з удвічі меншим набором хромосом - це ...


варіанти відповідей

мітоз

мейоз

клітинний цикл

інтерфаза

Запитання 11

Скільки клітин утворюється у результаті мейотичного поділу?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 12

Перерозподіл генетичної інформації ДНК, що приводить до виникнення нових комбінацій генів - це ...

варіанти відповідей

рекомбінація ДНК

транскрипція

трансляція

реплікація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест