18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

мітоз мейоз

Додано: 14 січня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 10 разів
20 запитань
Запитання 1

Перерозподіл генетичної інформації ДНК, що приводить до виникнення нових комбінацій генів - це ...

варіанти відповідей

рекомбінація ДНК

транскрипція

трансляція

реплікація

Запитання 2

Скільки клітин утворюється у результаті мейотичного поділу?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 3

Поділ еукаріотичних клітин, внаслідок якого утворюються дочірні клітини з удвічі меншим набором хромосом - це ...


варіанти відповідей

мітоз

мейоз

клітинний цикл

інтерфаза

Запитання 4

Який процес НЕ відбувається у профазі мітозу:

варіанти відповідей

1. Конденсація хромосом.

2. Руйнування ядерець.

3. Руйнування ядерної мембрани.

4. Кросинговер.

Запитання 5

Яке значення має мейоз?     

варіанти відповідей

збільшення кількості клітин і ріст організму

збереження кількості хромосом і спадкової інформації після запліднення

утворення статевих клітин 

Запитання 6

Статеві клітини тварин утворюються шляхом

варіанти відповідей

амітозу

мітозу

мейозу

кіфозу

Запитання 7

Кросинговер відбувається під час

варіанти відповідей

профази І

профази ІІ

метафази І

метафази ІІ

Запитання 8

Вкажіть правильне твердження:  

варіанти відповідей

під час мейозу з 1 диплоїдної (2n) материнської клітини утворюється 4 гаплоїдних (1n) гамети

під час мейозу з 1 диплоїдної (2n) материнської клітини утворюється 4 диплоїдних (2n) клітини

під час мейозу з 1 диплоїдної (2n) материнської клітини утворюється 2 диплоїдних (2n) клітини

Запитання 9

Під час анафази ІІ мейозу до полюсів материнської клітини розходяться… 

варіанти відповідей

гомологічні хромосоми 

хроматиди кожної хромосоми

Запитання 10

Материнська клітина має 24 хромосом. Вкажіть, яку кількість хромосом матимуть дочірні клітини внаслідок її поділу шляхом мейозу:

   

варіанти відповідей

А 12;

Б 24;

 В 6;

Г 48.

 

Запитання 11

Обмін ділянками гомологічних хромосом називається:

 

варіанти відповідей

А кон’югацією; 

Б кросинговером; 

В реплікацією;

Г редукцією.

Запитання 12

На одній із фаз мітотичного поділу всі хромосоми вишиковуються по лінії екватора клітини. При цьому можна визначити форму, розмір та кількість хромосом у клітині. Ця фаза називається:

варіанти відповідей

1. Профаза.

2. Метафаза.

3. Анафаза.

4. Телофаза.

Запитання 13

Результат мітозу -

варіанти відповідей

Дві різні клітини

Дві однакові клітини з різним набором хромосом

Дві нові клітини, ідентичні материнській

Запитання 14

Веретено поділу формується у

варіанти відповідей

Метафазі

Анафазі

Профазі

Запитання 15

Оберіть правильний порядок фаз мітозу:

варіанти відповідей

анафаза, метафаза, телофаза, профаза;

 профаза, анафаза, метафаза, телофаза;

метафаза, профаза, анафаза, телофаза;

 профаза, метафаза, анафаза, телофаза.

Запитання 16

Яка фаза клітинного циклу зображена на малюнку?

варіанти відповідей

інтерфаза

метафаза

профаза

телофаза

анафаза

Запитання 17

Які клітини діляться шляхом мітозу

варіанти відповідей

 будь-які

лише нестатеві (соматичні)

 лише статеві

Запитання 18

Мітоз має важливе біологічне значення, тому що:

варіанти відповідей

є основним механізмом утворення гамет; 

забезпечує сталість хромосомного набору;

забезпечує редукцію каріотипу;

забезпечує генетичну мінливість дочірніх клітин.

Запитання 19

Визначте фазу, в якій відбувається самоподвоєння (реплікація) ДНК :

варіанти відповідей

інтерфаза

профаза

метафаза

анафаза

Запитання 20

Якщо материнська клітина мала 8 хромосом , то дочірні клітини після мітозу отримають кількість хромосом:

варіанти відповідей

2

4

8

16

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест