22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

МК №1 з УЛ_М. Вороний, О. Олесь, В. Винниченко, Леся Українка, В. Стефаник, О. Кобилянська, М. Коцюбинський

1.    "Блакитна Панна" (Микола Вороний).

2.    "Чари ночі" (Олександр Олесь).

3.    "О слово рідне! Орле скутий!.." (Олександр Олесь)

4. "Момент" (Володимир Винниченко)

5. "Лісова пісня" (Леся Українка)

6. "Contra spem spero" (Леся Українка)

7. "Новина" (Василь Стефаник)

8. "Камінний хрест" (Василь Стефаник)

9. "Земля" (Ольга Кобилянська)

10. "Impromtu phantasie" ("Фантазія-експромт") (Ольга Кобилянська)

11. "Valse melancolique" ("Меланхолійний вальс") (Ольга Кобилянська)

12. "Intermezzo" (Михайло Коцюбинський)

13. "Тіні забутих предків" (Михайло Коцюбинський)

Додано: 27 березня
Предмет: Українська література, 11 клас
Тест виконано: 18 разів
195 запитань
Запитання 1

Літературна течія поезії "Блакитна Панна"


варіанти відповідей

символізм

романтизм

класицизм

неоромантизм

Запитання 2

Вид лірики "Блакитна Панна"

варіанти відповідей

патріотична

інтимно-пейзажна

інтимна

пейзажна

Запитання 3

Ідея поезії "Блакитна Панна"


варіанти відповідей

гімн весняній природі, молодості, натхненню

возвеличення краси природи та її єдність із мистецтвом

возвеличення краси природи як джерела натхнення

Запитання 4

Тема поезії "Блакитна Панна"


варіанти відповідей

гармонія природи і мистецтва

прихід весни

вплив весни на людину

вплив людини на навколишнє середовище

Запитання 5

Ліричний герой у поезії "Блакитна Панна"


варіанти відповідей

митець

природа

мистецтво

краса весняної природи

Запитання 6

Блакитна Панна в одноймменній поезії - символ


варіанти відповідей

Бога

життя, весни, гармонії

духу

коханої дівчини

Запитання 7

Основним мотивом поезії "Блакитна Панна" є


варіанти відповідей

уславлення весни й перемоги життя

возвеличення жіночої краси

оспівування революційних змін

піднесення сили мистецтва

Запитання 8

Блакитна Панна в однойменній поезії насичена образами


варіанти відповідей

зоровими

звуковими

зорово-звуковими

Запитання 9

Літературна течія поезій "Блакитна Панна", "Чари ночі", "О слово рідне! Орле скутий!"


варіанти відповідей

експресіонізм

символізм

імпресіонізм

неоромантизм

Запитання 10

Образи солов'їв, п'яних верб, Фауста наявні в поезії


варіанти відповідей

"Сontra Spem Spero"

Блакитна Панна""

"Чари ночі"

"О слово рідне! Орле скутий!.."

Запитання 11

Із якої поезії рядки

Все шукатиму зірку провідну,

Ясну владарку темних ночей.


варіанти відповідей

"Contra Spem Spero"

"Чари ночі"

"О слово рідне! Орле скутий!.."

"Блакитна Панна"

Запитання 12

Образи меча, сонця та дощу наявні в поезії


варіанти відповідей

"Чари ночі"

"О слово рідне! Орле скутий!.."

"Блакитна Панна"

"Contra Spem Spero"

Запитання 13

Літературна течія поезії "Contra Spem Spero"


варіанти відповідей

неоромантизм

імпресіонізм

неореалізм

експресіонізм

Запитання 14

Лесю Українку називали


варіанти відповідей

дівчина з легенди

дочка Прометея

гірська орлиця

зачинателька українського символізму

Запитання 15

Справжнє прізвище Олександра Олеся


варіанти відповідей

Вороний

Кандиба

Фітільов

Підмогильний

Запитання 16

Із якої поезії рядки

 Сяє усміхом примар

            З-поза хмар,

Попелястих, пелехатих.


варіанти відповідей

"Блакитна Панна"

"Contra Spem Spero"

"Чари ночі"

"О слово рідне! Орле скутий!"

Запитання 17

Провідним мотивом, таким як: зв’язок краси природи з красою мистецтва є мотив у поезії


варіанти відповідей

"Блакитна Панна"

"Чари ночі"

"Ви знаєте, як липа шелестить"

"Любіть Україну!"

Запитання 18

Романсом за жанровою ознакою є твір


варіанти відповідей

"Блакитна Панна"

"Чари ночі"

"Ви знаєте, як липа шелестить"

"У теплі дні збирання винограду"

Запитання 19

Весна є персоніфікованим образом твору

варіанти відповідей

"Пам'яті тридцяти"

"Блакитна Панна"

"Ви знаєте, як липа шелестить"

"У теплі дні збирання винограду"

Запитання 20

Провідним художнім засобом в уривку

Ось вона – Блакитна Панна!

Гори, гай, луги, поля –

Вся земля

Їй виспівує: «Осанна!»

є

варіанти відповідей

 анафора

оксиморон

синекдоха

персоніфікація

Запитання 21

Провідним художнім засобом в уривку поезії

Відбились зорі у воді,

Летять до хмар тумани…

Тут ллються пахощі густі,

Там гнуться верби п’яні.

є


варіанти відповідей

паралелізм

антитеза

анафора

метонімія

Запитання 22

Олюднена весна наявна у творах


варіанти відповідей

«Ви знаєте, як липа шелестить» і «О панно Інно»

«Чари ночі» і «Блакитна Панна»

«Блакитна Панна» і «У теплі дні збирання винограду»

«Ви знаєте, як липа шелестить» «Чари ночі»

Запитання 23

Рядки

Та знай: над нас – боги скупі,

Над нас – глухі й нечулі…

з твору, який за жанровою ознакою є


варіанти відповідей

віршем-реквіємом

ліричним віршем

сонетом

романсом

Запитання 24

У творі В. Винниченка запис «Із оповідань тюремної Шехерезади» є


варіанти відповідей

епіграфом

присвятою

підзаголовком

першим реченням

останнім реченням

Запитання 25

За жанром твір «Момент» В. Винниченка

варіанти відповідей

роман

новела

повість

оповідання

легенда

Запитання 26

Твір «Момент» В. Винниченка написаний у стилі


варіанти відповідей

символізму

експресіонізму

неоромантизму

імпресіонізму

футуризму

Запитання 27

Шахерезада у творі «Момент» — це

варіанти відповідей

кузька

контрабандист

жовнір

в’язень-оповідач

панночка

Запитання 28

Твору «Момент» НЕ ВЛАСТИВА композиційна особливість

варіанти відповідей

динамічний сюжет

наявність діалогів

розповідь від третьої особи

напруженість у розгортанні подій

використання пейзажних замальовок

Запитання 29

Тема твору «Момент»


варіанти відповідей

життя українців на початку XX століття

утеча революціонера й панночки за кордон

труднощі нелегального перетину кордону

короткочасна любов у ризикованій ситуації

ризиковане життя контрабандиста

Запитання 30

Прочитайте рядки.

"Я схопив край її сукні, поцілував і випустив. Вона тихо пішла, а я сидів, і в мені з мукою щеміло щастя… Хто вона, де вона, й досі не знаю, але я завжди ношу її в душі."

Ці рядки є частиною

варіанти відповідей

експозиції

зав’язки

розвитку дії

кульмінації

розв’язки

Запитання 31

Прочитайте рядки.

"Ліс ніби помирився з нами й не дивився так вороже і суворо; дуби із співчуттям поглядали на нас згори; оголені берези несміло визирали з-за них і посміхались білим гіллям."

У цих рядках використано

варіанти відповідей

інверсію

персоніфікацію

фразеологізм

синоніми

алегорію

Запитання 32

У творі «Момент» В. Винниченко порушив проблему

варіанти відповідей

плинності життя й щастя людини

справедливості за будь-яких обставин

легковажності випадкових стосунків

екології довколишнього світу

еміграції українців на Захід

Запитання 33

Прочитайте рядки.

"Сама настояща, юродська панна, у гарненьких черевичках, що визирали з-під сукні, із солом’яним бриликом на колінах, із здивовано направленими на мене очима. А очі, як у зляканої лані, променисті, чисті, великі."

Цей уривок є

варіанти відповідей

фрагментом пейзажу

ліричним відступом

авторським роздумом

портретом героїні

реплікою з діалогу

Запитання 34

Якої пори року відбувалися події у творі "Момент"?

варіанти відповідей

навесні

взимку

влітку

восени

Запитання 35

Головного героя твору "Момент" мав перевести через кордон:

варіанти відповідей

Павло

Петро

Семен

Василь

Запитання 36

Кого побачив головний персонаж новели "Момент" у повітці?


варіанти відповідей

стареньку бабусю

панну

полкового офіцера

прикордонника

Запитання 37

Що автор твору дав перед дорогою «городській панні»?


варіанти відповідей

хліба окраєць

хустину

ікону

револьвер

Запитання 38

«А ( … )присовувався все ближче і ближче. Темна стіна його тупо, мовчки дивилась на нас…» Про що йде мова у тексті?

варіанти відповідей

ліс

океан

замок

дощ

Запитання 39

Які художні засоби вжито у реченні: «дорога наша стояла порожньою і далеко там вливалась, наче бура річечка, в зелене море хлібів»?

варіанти відповідей

епітет, літоту, порівняння

порівняння, метафору, епітет

гіперболу, порівняння, метафору

гіперболу, епітет, літоту

Запитання 40

Основними мотивами твору "Момент"є все зазначене, ОКРІМ


варіанти відповідей

показ людини в межових ситуаціях

любов до життя

плинність часу

роль митця в суспільстві

Запитання 41

Прочитайте уривок: “Круг мене кохалося поле, шепотіло, цілувалось... З ким? А з небом, з вітром, з сонцем. Пахло ростом, народженням, щастям руху і життя, змістом сущого... Словом, кажу вам, було це навесні”.

Ці рядки є частиною


варіанти відповідей

експозиції

прологу

розвитку дії

кульмінації

Запитання 42

Прочитайте уривок: “Це було торжество двох великих кузьок; це був вихор життя, який зміта все сміття “не треба”, “не можна”, це було щастя крові мозку, нервів, кісток; це було найвище щастя народження...”

Ці рядки є частиною


варіанти відповідей

зав’язки

розвитку дії

кульмінації

розв’язки

Запитання 43

На думку ліричного героя, дзеркалом душі панночки є


варіанти відповідей

внутрішня краса, що розкривається в розмові

приємний, лагідний голос

великі палаючі очі Мусі

чарівний сміх Мусі

Запитання 44

Панна попросила свого подорожнього, щоб, якщо її вб’ють, він написав її рідним так: “Мусю вбито на кордоні. Вмерла так, як вмирають ті, що...”


варіанти відповідей

люблять волю

люблять життя

йдуть до перемоги

шукають кохання

Запитання 45

У якому напрямку літератури працював В. Винниченко?

варіанти відповідей

Романтизм

Реалізм

Модернізм

Постмодернізм

Запитання 46

За яких обставин познайомилися герої новели «Момент»?


варіанти відповідей

під час нелегального переходу кордону

під час воєнних дій І світової війни

під час переховування від влади

у своїх спільних знайомих

Запитання 47

Про яку героїню та з якого твору ця цитата: «Сама настояща, городська панна, в гарненьких черевиках, що визирали з-під сукні, з солом'яним бриликом на колінях, з здивовано направленими на мене очима. А очі, як у зляканої лані, променисті, чисті, великі»?

варіанти відповідей

Про Софію Дорошенко з новели О. Кобилянської «Меланхолйний вальс»

Про Регіну з повісті І. Франка «Перехресні стежки»

Про Мусю з новели В. Винниченка «Момент»

Про Анну з повісті О. Кобилянської «Земля»

Запитання 48

Новела «Intermezzo» — це роздуми М. Коцюбинського про:


варіанти відповідей

призначення митця

втому й розчарування

захист природи

зустріч із селянином

Запитання 49

Гімн природі, на лоні якої виникають чисті людські взаємини і почуття, — це ідея твору:

варіанти відповідей

«Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

«Земля» О. Кобилянської

«Камінний хрест» В. Стефаника

«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

Запитання 50

Роздвоєність між матеріальним і духовним — така визначальна риса характеру героя:

варіанти відповідей

Михайла («Земля»)

Лукаша («Лісова пісня»)

Івана Дідуха («Камінний хрест»)

Карпа («Кайдашева сім’я»)

Запитання 51

Красуня, «польова царівна», що зросла в умовах злодійської сім’ї, але зло не спотворило її душі, — так можна схарактеризувати:


варіанти відповідей

Килину («Лісова пісня»)

Галю Ґудзь («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Рахіру («Земля»)

Марічку («Тіні забутих предків»)

Запитання 52

«Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає!» — так утверджує безсмертя духовного начала в людині:


варіанти відповідей

Анна («Земля»)

Мавка («Лісова пісня»)

Мелашка («Кайдашева сім’я»)

Марічка («Тіні забутих предків»)

Запитання 53

«Вона дуже церемонилась і була прохана. Працюючи на службі в панів, вона набралась од їх чимало пишання» — так характеризує І.Нечуй-Левицький:


варіанти відповідей

Мелашку

Палажку

Марусю

Мотрю

Запитання 54

Не зміг «своїм життям до себе дорівнятись»:

варіанти відповідей

Лукаш («Лісова пісня»)

Іван Дідух («Камінний хрест»)

Омелько («Кайдашева сім’я»)

Іван («Тіні забутих предків»)

Запитання 55

Прочитайте уривок з новели М. Коцюбинського «Intermezzo».

Тихо пливе блакитними річками льон. Так тихо. спокійно в зелених берегах, що хочеться сісти на човен й поплисти. А там ячмінь хилиться й тче... тче з тонких вусів зелений серпанок.

Пейзажам новели притаманні стильові ознаки:


варіанти відповідей

класицизму

романтизму

імпресіонізму

реалізму

Запитання 56

Правильно утворено пару персонаж — назва твору в рядку:


варіанти відповідей

Килина - «Лісова пісня»

дід Улас - «Мартин Боруля»

Іван Палійчук - «Камінний хрест»

Іван Дідух – «Тіні забутих предків»

Запитання 57

Поезія «Чари ночі» є зразком лірики:


варіанти відповідей

філософської

пейзажної

громадянської

інтимної

Запитання 58

Вирушає з односельцями в Київську лавру на прощу в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»:

варіанти відповідей

Мотря

Карпо

Мелашка

Омелько

Запитання 59

Духовна роз’єднаність — ось те лихо, яке щодня отруює українську родину, — такий «діагноз» українському суспільству ставить:


варіанти відповідей

В. Стефаник («Камінний хрест»)

М. Коцюбинський («Intermezzo»)

І. Нечуй-Левицький («Кайдашева сім’я»)

М. Коцюбинський («Тіні забутих предків»)

Запитання 60

Провідною темою роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» є зображення:


варіанти відповідей

різних життєвих шляхів Чіпки і Грицька

тяжкого життя селянства до та після реформи 1861р.

історії села Піски та життя панів Польських

життя запорізьких козаків у XVII ст. та їхніх нащадків

Запитання 61

Позитивно впливали на Чіпчине виховання («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»):


варіанти відповідей

Галя і Матня

Мотря і Грицько

Максим Ґудзь і Явдоха

баба Оришка і дід Улас

Запитання 62

Проблему духовної деградації людини у творі О. Кобилянської «Земля» розв’язано на прикладі образу:

варіанти відповідей

Михайла

Марійки

Івоніки

Сави

Запитання 63

«Вона довго терлась коло панів і набралась од них трохи панства» — так говорить автор про:


варіанти відповідей

Мотрю, матір Чіпки

Марусю Кайдашиху

Рахіру, кохану Сави

Палажку, дружину Мартина Борулі

Запитання 64

Арідник, Лісовик, русалки, веселий Чугайстер живуть поряд із героями твору:


варіанти відповідей

І. Франка «Мойсей»

О. Кобилянської «Земля»

Лесі Українки «Лісова пісня»

М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Запитання 65

Вірили в те, що природа одухотворена, жива, населена добрими й злими духами, герої твору:

варіанти відповідей

«Мойсей» І. Франка

«Земля» О. Кобилянської

«Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

Запитання 66

Міфічні персонажі Мавка, Перелесник, Лісовик, русалки діють у творі:


варіанти відповідей

«Камінний хрест» В. Стефаника

«Intermezzo» М. Коцюбинського

«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

«Лісова пісня» Лесі Українки

Запитання 67

Життя головного героя, що ділиться на дві частини: щасливу, осяяну коханням, і сіру, буденну, сповнену байдужості, — одна із проблем твору:

варіанти відповідей

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

«Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

«Камінний хрест» В. Стефаника

Запитання 68

Вибір між духовним, творчим і земним, матеріальним світами має зробити:

варіанти відповідей

Сава («Земля»)

Мойсей («Мойсей»)

Лукаш («Лісова пісня»)

Карпо («Кайдашева сім’я»)

Запитання 69

Укажіть термін, який випадає з логічного ряду:


варіанти відповідей

зав’язка

метафора

експозиція

кульмінація

Запитання 70

Українськими Ромео і Джульеттою можна назвати героїв:


варіанти відповідей

Саву й Рахіру («Земля»)

Марисю й Миколу («Мартин Боруля»)

Лавріна й Мелашку («Кайдашева сім’я»)

Івана й Марічку («Тіні забутих предків»)

Запитання 71

Прочитайте уривок.

«На небі сонце - серед нив я. Більше нікого. Йду. Гладжу рукою соболину шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі. Вітер набива мені вуха шматками згуків, покошланим шумом...».

Так передає свої враження від споглядання кононівських полів:


варіанти відповідей

Микола Вороний («Блакитна Панна»)

Олександр Олесь («Чари ночі»)

Володимир Винниченко («Момент»)

Михайло Коцюбинський («Intermezzo»)

Запитання 72

У повісті «Тіні забутих предків» події відбуваються на території:

варіанти відповідей

Гуцульщини

Поділля

Волині

Слобожанщини

Запитання 73

НЕ є дійовою особою в новелі «Intermezzo» образ:


варіанти відповідей

сонця

утоми

села Кононівки

залізної руки міста

Запитання 74

Досліджує причини братовбивства у своєму творі:

варіанти відповідей

О. Кобилянська («Земля»)

М. Коцюбинський («Тіні забутих предків»)

В. Винниченко («Момент»)

Леся Українка («Лісова пісня»)

Запитання 75

Повість «Тіні забутих предків» за використанням фольклорних мотивів має багато спільного з твором:

варіанти відповідей

«Мойсей» І. Франка

«Земля» О. Кобилянської

«Момент» В.Винниченка

«Лісова пісня» Лесі Українки

Запитання 76

Засудження родинних сварок, дріб’язковості, індивідуалізму, егоїзму людини в пореформений період — така ідея твору:


варіанти відповідей

«Земля» О. Кобилянської

«Intermezzo» М. Коцюбинського

«Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

Запитання 77

Вислів «Ми таки стрілися» означає, що ліричний герой новели М. Коцюбинського «Intermezzo» мав на увазі:


варіанти відповідей

селянина

дружину 

знайомого

письменника

Запитання 78

Психологічне трактування проблеми злочину й кари є у творі:


варіанти відповідей

«Камінний хрест» В. Стефаника

«Момент» В. Винниченка

«Земля» О. Кобилянської

«Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Запитання 79

Те, що людина щаслива, здорова й повноцінна лише в гармонії з природою, доводить твір

варіанти відповідей

"Intermezzo"

"Камінний хрест"

"Кайдашева сім*я"

"Мартин Боруля"

Запитання 80

Сергій Параджанов екранізував твір

варіанти відповідей

"Лісова пісня"

"Фантазія-експромт"

"Меланхолійний вальс"

"Тіні забутих предків"

Запитання 81

"У чарівні волинські ліси прийшла весна; прокинулися після зимової скрути не тільки дерева, а й усі лісові мешканці..." Визначте, про який твір ідеться у висловлюванні

варіанти відповідей

"Тіні забутих предків"

"Камінний хрест"

"Момент"

"Лісова пісня"

Запитання 82

Кононівським полям присвячено твір

варіанти відповідей

"Камінний хрест"

"Лісова пісня"

"Кайдашева сім*я"

"Intermezzo"

Запитання 83

Василь Стефаник представляє літературний напрям

варіанти відповідей

реалізм

романтизм

неоромантизм

експресіонізм

Запитання 84

Установіть відповідність між персонажем твору та літературним напрямом

Три білі вівчарки -

варіанти відповідей

імпресіонізм

реалізм

романтизм

експресіонізм

Запитання 85

Словами О, не журися за тіло! Ясним вогнем засвітилось воно... починається останній монолог

варіанти відповідей

Мавки

Лукаша

Килини

Лісовика

Запитання 86

"Без надії сподіваюсь" - такий переклад має назва твору

варіанти відповідей

Івана Франка

Івана Карпенка-Карого

Ольги Кобилянської

Лесі Українки

Запитання 87

Гуцульський діалект як засіб відтворення місцевого колориту автор широко використав у творі

варіанти відповідей

"Мойсей"

"Лісова пісня"

"Камінний хрест"

"Сойчине крило"

Запитання 88

Криворівня, міфічні герої, українські Ромео та Джульєтта - ці характеристики стосуються твору

варіанти відповідей

Івана Франка

Лесі Українки

Ольги Кобилянської

Михайла Коцюбинського

Запитання 89

Від першої особи ведеться оповідь у творі

варіанти відповідей

"Кайдашева сім*я"

"Intermezzo"

"Мартин Боруля"

"Камінний хрест"

Запитання 90

Справжнє прізвище автора "Contra spem spero"

варіанти відповідей

Косач

Рудченко

Кандиба

Тобілевич

Запитання 91

Поєднайте епізод одного твору:

Перелесник огортає вогнем вербу

варіанти відповідей

Галя закінчує життя самогубством

Іван йде на полонину доглядати ватру

мати продає німцям старий дуб

Марічку забирають води Черемоша

Запитання 92

У новелі "Меланхолійний вальс" лейтмотивом звучить твір

варіанти відповідей

Бетховена

Моцарта

Вівальді

Шопена

Запитання 93

Події в драмі-феєрії «Лісова пісня» розгортаються в такій послідовності

варіанти відповідей

Мавка не дає Лукашу наточити соку з берези – Лукаш одружується – Лісовик перетворює Лукаша на вовкулаку – Мавка перетворюється на вербу 

Мавка не дає Лукашу наточити соку з берези – Мавка перетворюється на вербу – Лісовик перетворює Лукаша на вовкулаку – Лукаш одружується

Мавка перетворюється на вербу – Лісовик перетворює Лукаша на вовкулаку – Лукаш одружується – Мавка не дає Лукашу наточити соку з берези

Лукаш одружується – Мавка не дає Лукашу наточити соку з берези – Мавка перетворюється на вербу – Лісовик перетворює Лукаша на вовкулаку

Запитання 94

Образ Сізіфової праці наявний у рядку

варіанти відповідей

Ні, я хочу крізь сльози сміятись // Серед лиха співати пісні...

Я на гору круту крем'яную // Буду камінь важкий підіймать...

Я на вбогім сумнім перелозі // Буду сіять барвисті квітки...

В довгу, темную нічку невидну //Не стулю ні на хвильку очей...

Запитання 95

Мотив сили "гарячих сліз" звучить у вірші

варіанти відповідей

"Слово, чому ти не твердая криця?"

"Мріє, не зрадь!"

"Сontra spem spero"

"Стояла я і слухала весну"

Запитання 96

Прочитайте уривок

В довгу, темную нічку невидну

Не стулю ні на хвильку очей,

Все шукатиму зірку провідну,

Ясну владарку темних ночей...

В уривку використано

варіанти відповідей

персоніфікацію

епітети

анафору

гіперболу

Запитання 97

Персонаж "Лісової пісні" не вірить у можливість зникнення волі:

Ну, як таки, щоб воля - та пропала?

Се так колись і вітер пропаде!

варіанти відповідей

Той, що греблі рве

Мавка

Лукаш

Перелесник

Запитання 98

Слова " З гір на долину біжу, стрибаю, рину! Місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гатки, всі запруди, що загатили люди, -бо весняна вода, як воля молода! " - належать

варіанти відповідей

Тому, що греблі рве

Перелеснику

Русалці

Водянику

Запитання 99

Лісовик застерігає Мавку, щоб вона минала "людські стежки", бо "там не ходить воля, - там жура тягар свій носить", тому що

варіанти відповідей

у людей певні закони, обмеження волі, несправедливість, обман

люди прагнуть знищити всіх лісових мешканців

люди люблять обманювати довірливих лісових істот

спілкуватися з людьми забороняють лісові закони

Запитання 100

Злидні обсіли хату Лукашевої матері та Килини ("Лісова пісня"), тому що

варіанти відповідей

вони любили жити в "новеньких", тих, хто недавно прийшов із села

Лукаш усі статки залишив у шинку

на селян накладали непомірні податки

жінки зрубали та продали дуб

Запитання 101

Останній монолог Мавки ("Лісова пісня") має

варіанти відповідей

патріотичне спрямування

громадянське звучання

філософський зміст

фольклорно-етнографічні мотиви

Запитання 102

Який художній прийом позначає композицію твору Лесі Українки "Contra spem spero"? *


варіанти відповідей

паралелізм

антитеза

анафора

інверсія

Запитання 103

Які проблеми порушено у "Лісовій пісні" Лесі Українки?

варіанти відповідей

гармонії людини і природи

духовного аристократизму і жіночої самореалізації


роздвоєння душі

кохання і зради

ролі митця в суспільстві

Запитання 104

Хто був мамою Мавці?

варіанти відповідей

Калина

Верба 

Черемха  

Липа

Запитання 105

Залицяльник Мавки це -

варіанти відповідей

Дядько Лев                                                                  

Лукаш 

Водяник  

Перелесник

Запитання 106

Чому Мавка не вижала жито? Хто в цьому винен?

варіанти відповідей

Порізалася. Водяник                                                   

Знепритомніла. Русалка Польова                                              

Порізалася. Русалка Польова                                 

Знепритомніла. Водяник

Запитання 107

Як Лісовик покарав Лукаша?

варіанти відповідей

Спалив йому хату                                                          

Перетворив у дерево                                                             

Перетворив у вовкулаку                                     

Перетворив у вербу

Запитання 108

Що сталося з Мавкою після того, як Лукаш одружився? 

варіанти відповідей

Її забрав «Той, що в скалі сидить»                              

Вона померла      

Її забрав Водяник                                            

Її забрав Перелесник

Запитання 109

Чому Лісовик дядька Лева вважає приятелем?

варіанти відповідей

Лев заклявся , що не дасть зрубати дуба                            

Лев кохав Мавку                                                                             

Лев допомагав Лісовику                                                  

Лев посадив дуба для Лісовика

Запитання 110

На рисунку зображено героїв твору

варіанти відповідей

Ольги Кобилянської

Івана Франка

Михайла Коцюбинського

Лесі Українки

Запитання 111

Уривок із листа «От і знов берусь здіймати «сізіфовий камінь» догори!... Чи підійметься? Навряд — не такий то камінь!» перегукується з óбразами та мотивами вірша

варіанти відповідей

«Contra spem spero!»

"Чого являєшся мені у сні.."

«Слово, чому ти не твердая криця...»

"Лісова пісня"

Запитання 112

Характерні риси якої модерністської течії мають місце у творчості визначного письменника літературного процесу кінця XIX — початку XX ст. — Михайла Коцюбинського?

варіанти відповідей

реалізм

романтизм

імпресіонізм

Запитання 113

У творі «Valse melancoligue» ідеться про:

варіанти відповідей

внутрішній стан ліричного героя, який утомився від людей і тікає на лоно природи  

жінок європейського типу, кожна з яких прагнула самовдосконалення


історію короткої любові між революціонером і панною в ризиковій ситуації


романтичне кохання, на перепоні якому стає ворожнеча родин.


Запитання 114

Новела «Камінний хрест» В.Стефаника змальовує:


варіанти відповідей

радісні передчуття щасливого життя за кордоном  

 масове переселення селян до міста

трагедію переселення галицьких селян до Канади

тимчасовий виїзд селян на заробітки до Канади.

Запитання 115

 «Момент» за жанром … .

        

варіанти відповідей

оповідання з елементами казки

драматичний етюд

психологічна новела

нарис

Запитання 116

Як прийнято називати Михайла Коцюбинського?

варіанти відповідей

Великий Каменяр

Великий Квіткар

Великий Сонцепоклонник

Великий Художник.

Запитання 117

Оповідачем із твору «Момент» є … .

       

варіанти відповідей

Володимир Винниченко

вродлива панна

контрабандист Семен

політичний в’язень

Запитання 118

Провідною темою «Valse melancoligue»

варіанти відповідей

вплив музики, мистецтва на людину, доля талановитого митця

вплив природи на духовний світ гуцулів

важливість ролі митця в суспільстві

зображення краси чистого кохання.

Запитання 119

Супутницею оповідачеві в новелі В.Винниченка "Момент" була …

варіанти відповідей

зрадниця народу

шахрайка

письменниця

революціонерка

Запитання 120

Розлогий опис праці головного героя Івана Дідуха на своїй ниві - це

варіанти відповідей

експозиція новели «Камінний хрест»  

кульмінація новели «Камінний хрест»  

зав’язка новели «Камінний хрест» 

розв’язка новели «Камінний хрест»

Запитання 121

Три артистичні натури, різні за характерами, але поєднані любов’ю до прекрасного, зокрема до музики, змальовано у творі:

варіанти відповідей

«Impromtu phantasie»

«Intermezzo»

«Valse melancoligue»

«Тіні забутих предків»

Запитання 122

Гімн природі, чистоті людських взаємин і почуттів, засудження бездуховного життя, обмеженого дрібними потребами й інтересами, - це

варіанти відповідей

тема твору «Intermezzo»  

ідея твору  «Intermezzo»       

тема твору «Тіні забутих предків».

ідея твору «Тіні забутих предків»   

Запитання 123

Вираз  «Impromtu phantasie» перекладається як

варіанти відповідей

«Фантазія-експромт»  

«Вальс-фантазія»

«Етюд», 

«Симфонія душі»

Запитання 124

Жанр твору«Impromtu phantasie» О.Кобилянська означила як:

варіанти відповідей

нарис

повість

роман

 балада

Запитання 125

Тема твору «Impromtu phantasie» Ольги Кобилянської:

варіанти відповідей

доля трьох талановитих жінок, закоханих у мистецтво, що прагнуть до вільного, духовно багатого життя

любов до природи

захоплення світовою літературою

роздуми про мистецтво і його роль у житті людини, значення для формування духовності

Запитання 126

У новелі "Valse melancolique" Ольга Кобилянська порушує тему:

варіанти відповідей

емансипованої жінки

Першої світової війни

пригнічення українського народу російською владою

визволення полонених

Запитання 127

У новелі О.Кобилянської "Impromptu phantasie" порушено всі проблеми, окрім:

варіанти відповідей

сили фізичної і духовної (епізод з упійманням коня);

сили і слабкості людської душі;

чутливості людської душі до мистецтва (епізод, у якому героїня вперше чує мелодію “Фантазія-експромт)

насильство над людиною;

Запитання 128

Головна героїня твору «Valse melancoligue» мріяла бути 


варіанти відповідей

акторкою

музикантом

лікарем

учителькою

Запитання 129

Яке твердження про О. Кобилянську НЕ Є правдивим?


варіанти відповідей

свій письменницький шлях О. Кобилянська починає як німецькомовна авторка

письменниця захоплювалася філософією Ніцше

письменниця не захоплювалася ідеями фемінізму

перші твори О. Кобилянська написала в 14 років

О. Кобилянська була знайома з Лесею Українкою

Ольга Кобилянська радила «завершувати кожен день книгою»

Запитання 130

Драма-феєрія - це: 

варіанти відповідей

епічний прозовий твір, який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їх розкриття посідає проміжне місце між романом та оповіданням.

великий за обсягом і складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені важливі й складні суспільні про­цеси, всебічно і в розвитку показані численні персонажі; розвивається кілька сюжетних ліній, пов’язаних із долею го­ловних героїв.

п'єса з казково-фантастичним сюжетом, поряд із людьми діють створені уявою письменника фантастично-міфічні істоти.

невеликий прозовий твір, сюжет якого ґрунтується на певному (рідко кількох) епізоді з життя одного (іноді кількох) персонажу.

Запитання 131

У вірші «Contra spem spero» Леся Українка використала давньогрецький міфологічний образ: 


варіанти відповідей

Сізіфа

Прометея

Зевса

Геракла

Запитання 132

Епізод з тріснутою струною в новелі О. Кобилянської «Меланхолійний вальс» є:

варіанти відповідей

експозицією

зав’язкою

розвитком дії

кульмінацією

розв’язкою

Запитання 133

Визначте кульмінацію твору Лесі Українки "Лісова пісня"... 

варіанти відповідей

Мавка перетворюється на вербу; син Килини вирізає з верби сопілку - і вона промовляє голосом Мавки

Килина хоче зрубати вербу, але Перелесник охоплює її вогнем. Разом із вербою згорає й хата

Лукаш хоче надрізати ножем березу, щоб сточити сік, але Мавка зупиняє його

Килина, її діти, матір ідуть в село. Лукаш залишається в зимовому лісі, де поступово замерзає

Лукаш забуває про Мавку; Мавку забирає Марище — “Той, хто в скалі сидить”

Запитання 134

Упізнай героя новели Кобилянської:

Констатую, що нервова... наложила на свої почуття сильну упряж... Завсігди спокійна, як мармур... не пристрасна... вірна...вміє тайну заховати.

варіанти відповідей

Ганнуся

Марта

Софія Дорошенко

Запитання 135

У творі «Valse melancolique» автор звертається до всіх названих проблем, ОКРІМ

варіанти відповідей

жіночої емансипації  

жінки-покритки  

жіночої дружби 

творчої особистості 

збереження морально-етичних цінностей

Запитання 136

У драмі-феєрії «Лісова пісня» порушені всі названі проблеми, КРІМ

варіанти відповідей

історичної правди

великого кохання

людини й мистецтва

сутності щастя

краси людських взаємин

Запитання 137

Композиційну особливість драми-феєрії «Лісова пісня» вказано в рядку


варіанти відповідей

поділ на три дії, кожна з яких починається пейзажем відповідної пори року

розгортання подій упродовж трьох років, кожен з яких різний за настроєм

перехід із світу людей у світ природи через сни дійових осіб

пісенний початок кожної дії сумний, а кінець — оптимістичний

Запитання 138

 В уривку Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Жити хочу! Геть думи сумні!

варіанти відповідей

метонімію

синекдоху

антитезу

порівняння

анафору

Запитання 139

Жанр феєрія можна означити словами

варіанти відповідей

музичний, музикальний, ритмічний

фантастичний, химерний, непересічний

чарівний, казковий, міфічний

пригодницький, авантюрний, гострий

Запитання 140

1. Прикладом експресіонізму є твір

варіанти відповідей

"Момент"

"Камінний хрест"

"Impromtu phantasie"

"Valse melancoligue"

Запитання 141

Підзаголовок "Із записок тюремної Шехерезади" має твір

варіанти відповідей

"Камінний хрест"

"Марія"

"Момент"

"Сонячна машина"

Запитання 142

«А … присовувався все ближче і ближче. Темна стіна його тупо, мовчки дивилась на нас…» (В. Винниченко «Момент»). Про що йде мова у тексті

варіанти відповідей

замок

місто

дощ

ліс

Запитання 143

Героями новели «Камінний хрест» є:

варіанти відповідей

моя утома, Зозуля

Марічка й Іванко

Іван і Катерина

Палагна та Юра

Запитання 144

Люди інколи бездумно втрачають миті щастя, підкоряючи свої вчинки суворим приписам моралі – головна думка твору:

    

варіанти відповідей

В. Стефаника «Марія»

В. Стефаника «Камінний хрест»

О. Кобилянської «Меланхолійний вальс»

В. Винниченка «Момент»

Запитання 145

В. Стефаника вважають майстром: 

варіанти відповідей

соціально-побутової повісті

соціально-психологічного роману

соціально-психологічної новели

історичного оповідання

Запитання 146

Про кого з письменників М.РильськиЙ сказав: «Як коротко, сильно і страшно пише ця людина»?

варіанти відповідей

І. Франка

О. Кобилянську

В. Стефаника

В. Винниченка

Запитання 147

Яку течію модернізму в українській літературі започаткував В. Винниченко?

варіанти відповідей

неореалізм

імпресіонізм

експресіонізм

символізм

Запитання 148

У творі «Момент» автор НЕ порушує проблеми

варіанти відповідей

митця і суспільства

життя і смерті

сенсу щастя людини

миті як частини вічності

Запитання 149

Василь Стефаник визначив жанр "Камінного хреста" як

варіанти відповідей

етюд

новелу

студію

оповідання

Запитання 150

Новела "Камінний хрест" закінчується словами

варіанти відповідей

Люди, такий туск,такий туск, що не памнєтаю,що си зо мнов робить!

Видиш, стара, наш хрестик? Там є відбито і твоє намено. Не біси, є і моє, є і твоє....

Люди задеревіли, а Іван термосив жінкою, як би не мав уже гадки пустити її живу з рук.

На подвір'ю Іван танцював дальше якоїсь польки, а Іваниха обчепилася руками порога...

Запитання 151

Твір В.Винниченка, у якому є слова "Щастя-момент.Далі вже буденщина, пошлість....", має назву

варіанти відповідей

"Гріх"

"Сонячна машина"

"Чорна Пантера і Білий Ведмідь"

"Момент"

Запитання 152

У творі "Момент" автор НЕ порушує проблеми

варіанти відповідей

життя і смерті

сенсу щастя людини

миті як частини вічності

митця і суспільства

Запитання 153

"Вона стала все ближчою і ближчою мені. Здавалось, ми давно-давно колись разом жили десь, потім розлучилися, а тепер знову зійшлись",-ці слова (за новелою В.Винниченка "Момент")свідчать про

варіанти відповідей

те, що герой помітив красу панни

те, що герой живе своїм минулим

зародження кохання в душі героя

те, що герой може довіряти своїй супутниці будь-які таємниці

Запитання 154

Композиційною особливістю новели «Камінний хрест» НЕ Є:

варіанти відповідей

поділ на сім частин

діалоги

розповідь від першої особи

розповідь про минуле Івана Дідуха

кульмінація в кінці твору

Запитання 155

Продовжіть: "Щастя - момент. Далі вже..."

(за твором В. Винниченка "Момент")

варіанти відповідей

 смерть

байдужість

кінець

буденщина

невідомість

Запитання 156

Дзеркалом душі, за словами оповідача, є...

(за твором В. Винниченка "Момент")

варіанти відповідей

 серце

 сміх

очі

 голос

поведінка

Запитання 157

На думку оповідача (за новелою "Момент"), ким він і панна колись були:

варіанти відповідей

панна - артисткою, а оповідач - її шанувальником

панна - вчителькою, а оповідач - письменником

панна - зіркою, а оповідач - місяцем

панна - берізкою, а оповідач - вітром

Запитання 158

Як ставився оповідач до смерті? (За новелою "Момент")

варіанти відповідей

боявся

при думці про смерть йому ставало страшенно смішно

вважав, що його це не стосується

як до гри

Запитання 159

Про що попросила панна оповідача? (За новелою "Момент")

варіанти відповідей

написати листа про те, що її вбили на кордоні і що вмерла вона так, як вмирають ті, що люблять життя

залишити її у спокої

поцілувати її

написати листа її рідним про те, що вона щасливо перейшла кордон

Запитання 160

Установіть відповідність між персонажем того самого твору.

Персонаж

1. Іван Палійчук

2. Тюремний Шехерезада

3. Софія Дорошенко

4. Людське горе

Персонаж

А. Ганна

Б. Муся

В. Палагна

Г. Зозуля

Д. Катерина

варіанти відповідей

1Д, 2А, 3В, 4Г

 1Б, 2Г, 3Д, 4А

1В, 2Б, 3А, 4Г

 1В, 2Г, 3Б, 4Д

Запитання 161

Поезія "Чари ночі" Олександра Олеся за жанром - ...

варіанти відповідей

Елегія

Вірш

Романс

Гімн

Дума

Запитання 162

Вірш "Блакитна Пання" М.Вороного належить до течії модернізму - ...

варіанти відповідей

Символізму

Неоромантизму

Імпресіонізму

Неокласицизму

Експресіонізму

Запитання 163

Прийом повторення першої та останньої строфи в поезії "Чари ночі" Олександра Олеся називається...

варіанти відповідей

Тавтологія

Гіпербола

Рефрен

Анафора

Епіфора

Запитання 164

Ліричний герой якого вірша закликає "ловити летючу мить життя", "чаруватись", "хмеліти"?...

варіанти відповідей

Олександр Олесь «Чари ночі»

М.Вороний «Блакитна Панна»

Максим Рильський «У теплі дні збирання винограду»

П. Тичина «Ви знаєте, як липа шелестить»

П.Тичина «О, панно Інно, панно Інно!»

Запитання 165

Блакитна панна символізує...

варіанти відповідей

наречену

сонце

весну

день

Запитання 166

Установіть відповідність між авторами та назвами творів.

1  М. Рильський              

2 Остап Вишня               

3 О. Гончар                     

4 О. Олесь                      


А «Момент»

Б «Чари ночі»

В «У теплі збирання винограду»

Г «Моя автобіографія»

Д «Модри Камень»

варіанти відповідей

1В 2Г 3Д 4А

1В 2Г 3А 4Б

1В 2А 3Д 4Б

1А 2Г 3Д 4Б

1В 2Г 3Д 4Б

Запитання 167

Установіть відповідність між псевдонімом письменника та його справжнім прізвищем.

1 Рудченко                        

2 Фітільов                          

3 Лозов’ягін                      

4 Губенко                          

А Остап Вишня

Б Панас Мирний

В Микола Вороний

Г Іван Багряний

Д Микола Хвильовий

варіанти відповідей

1Б 2Д 3Г 4А

1В 2Д 3Г 4А

1Б 2В 3Г 4А

1Б 2Д 3В 4А

1Б 2Д 3Г 4В

Запитання 168

Установіть відповідність між героїнями та їхньою характеристикою.

1 До природної звичайності української селянки в неї пристало щось уже дуже солодке, аж нудне.                                                                        

2 [Вона] обзивалась на гру флояри — співанками.                             

3 Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі.

4 Не багата я і проста, но чесного роду…


А Маруся («Маруся Чурай»)

Б Маруся Кайдашиха («Кайдашева сім’я»)

В Марічка («Тіні забутих предків») 

Г Наталка («Наталка Полтавка»)

Д Марія («Я (Романтика»)

варіанти відповідей

1Д 2В 3А 4Г

1Б 2В 3А 4Г

1Б 2Д 3А 4Г

1Б 2В 3Д 4Г

1Б 2В 3А 4Д

Запитання 169

Установіть відповідність між творами та символами, ужитими в цих творах.

1 «Мина Мазайло» М. Куліша                  

2 «Тигролови» І. Багряного                        

3 «Intermezzo» М. Коцюбинського          

4 «Хіба ревуть воли?...» П.Мирного          


А рушник

Б втома

В прізвище

Г поїзд

Д прислів’я 

варіанти відповідей

1А 2Г 3Б 4Д

1В 2А 3Б 4Д

1В 2Г 3Б 4Д

1В 2Г 3А 4Д

1В 2Г 3Б 4А

Запитання 170

Установіть відповідність між видами лірики та назвами ліричних творів.

1 філософська                 

2 громадянська               

3 пейзажна                       

4 інтимна                           


А «Заповіт» Т. Шевченка

Б «Три зозулі з поклоном» Г. Тютюнника

В «Чого являєшся мені у сні…» І. Франка

Г «Блакитна Панна» М. Вороного

Д «Всякому місту — звичай і права» Г. Сковороди

варіанти відповідей

1Б 2А 3Г 4В

1Д 2А 3Г 4В

1Д 2Б 3Г 4В

1Д 2А 3Б 4В

1Д 2А 3Г 4Б

Запитання 171

Установіть відповідність між творами та їхніми жанрами.

1 «Мина Мазайло» М. Куліша                  

2 «Тигролови» І. Багряного                        

3 «Моя автобіографія» Остапа Вишні     

4 «Мойсей» І. Франка                                  


А поема

Б новела

В роман

Г комедія

Д гумореска

варіанти відповідей

1Г 2В 3Д 4А

1Б 2В 3Д 4А

1Г 2Б 3Д 4А

1Г 2В 3Б 4А

1Г 2В 3Д 4Б

Запитання 172

Встановіть відповідність:

Назва твору                                      

1 «Contra spem spero!»                   

2 «Маруся Чурай»                          

3 «Меланхолійний вальс»            

4 «Балада про соняшник»            


Автор твору

А Ольга Кобилянська

Б Марко Вовчок

В Іван Драч

Г Ліна Костенко

Д Леся Українка

варіанти відповідей

1Б 2Г 3А 4В

1Д 2Б 3А 4В

1Д 2Г 3А 4В

1Д 2Г 3Б 4В

1Д 2Г 3А 4Б

Запитання 173

Установіть відповідність між літературними героями та їхніми характеристиками.

1 Вона є символом подружньої вірності 

2 Вона стала дружиною двожона            

3 Вона довго терлася коло панів                              

4 Через неї відбувся поєдинок                    


А Мотря («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного)

Б Мавка («Лісова пісня» Лесі Українки)

В Ярославна («Слово про похід Ігорів»)

Г Леся («Чорна рада» П. Куліша»)

Д Маруся («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького) 

варіанти відповідей

1Б 2А 3Д 4Г

1В 2Б 3Д 4Г

1В 2А 3Б 4Г

1В 2А 3Д 4Б

1В 2А 3Д 4Г

Запитання 174

Установіть відповідність.

Літературний герой      

1 Чіпка Варениченко      

2 Іван Палійчук                

3 Іван Брюховецький     

4 Софія Дорошенко         

 

Назва твору

А «Меланхолійний вальс» О.Кобилянської

Б «Чорна рада» П.Куліша

В «Наталка Полтавка» І.Котляревського

Г «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського

Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П.Мирного

варіанти відповідей

1В 2Г 3Б 4А

1Д 2Г 3Б 4А

1Д 2В 3Б 4А

1Д 2Г 3В 4А

1Д 2Г 3Б 4В

Запитання 175

Установіть відповідність.

Назва твору                                                                     

1 «Мойсей» Івана Франка                                          

2 «Лісова пісня» Лесі Українки                                   

3 «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого         

4 «Захар Беркут» І.Франка                                        

 

Жанр

А роман

Б поема

В повість

Г драма-феєрія

Д трагікомедія

варіанти відповідей

1А 2Г 3Д 4В

1Б 2А 3Д 4В

1Б 2Г 3А 4В

1Б 2Г 3Д 4В

1Б 2Г 3Д 4А

Запитання 176

Ознака (особливість) твору                                                                       

1 перший драматичний твір нової української літератури                              

2 твір, авторство якого остаточно не доведено                                    

3 перша соціально-побутова повість                                                       

4 «будинок з багатьма прибудовами і надбудовами»                        

                                                                                                                          

Назва твору

А «Камінний хрест»

Б «Наталка Полтавка»

В «Кайдашева сім’я»

Г «Слово про похід Ігорів»

Д «Хіба ревуть воли?..»

варіанти відповідей

1Б 2Г 3В 4Д

1А 2Г 3В 4Д

1Б 2А 3В 4Д

1Б 2Г 3А 4Д

1Б 2Г 3В 4А

Запитання 177

Місце подій у творі        

1 Семигори                        

2 Піски                                

3 Кононівка                       

4 Хмарище                         


Назва твору

А «Гайдамаки»

Б «Чорна рада»

В «Intermezzo»

Г «Кайдашева сім’я»

Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

варіанти відповідей

1А 2Д 3В 4Б

1Г 2А 3В 4Б

1Г 2Д 3А 4Б

1Г 2Д 3В 4А

1Г 2Д 3В 4Б

Запитання 178

Встановіть відповідність

Портрет                                                                                                          

1 ... високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий; голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі; і вже чи ступить, заговорить, то справді по-гетьманськи.                 

2 ..молоде довгасте лице було рум'яне. Веселі сині, як небо, очі світились привітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс у рум'яні губи — усе подихало молодою парубочою красою.

3 Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки в цього неабияке — дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним світилася якась незвичайна сміливість і духова міць, разом з якоюсь хижою тугою...

4 Високого зросту, ставний, бравий, широ­коплечий, як із заліза збитий, а до того ще меткий як заєць, співун-реготун... Хороший з лиця — повновидий, рум'янець на всю щоку, з чорними веселими очима... — перший красень на селі...


Герой твору

А Карпо Кайдаш

Б Лаврін Кайдаш

В Яким Сомко

Г Максим Ґудзь

Д Чіпка

варіанти відповідей

1А 2Б 3Д 4Г

1В 2А 3Д 4Г

1В 2Б 3А 4Г

1В 2Б 3Д 4Г

1В 2Б 3Д 4А

Запитання 179

Назва твору                                                     

1 «Чого являєшся мені у сні?»»                    

2 «Блакитна Панна»                                      

3 «У теплі дні збирання винограду»          

4 «О панно Інно!»                                          


Автор твору

А Микола Вороний

Б Іван Франко

В Леся Українка

Г Павло Тичина

Д Максим Рильський

варіанти відповідей

1В 2А 3Д 4Г

1Б 2В 3Д 4Г

1Б 2А 3В 4Г

1Б 2А 3Д 4В

1Б 2А 3Д 4Г

Запитання 180

Назва твору                                                    

1 «Тіні забутих предків»                               

2 «Кайдашева сім'я»                                     

3 «Чорна рада»                                              

4 «Хіба ревуть воли?»                                   


Уривок

А Кум порадив сказати синам, щоб розкопали горб, бо у старого й так багато справ.

Б На тім горбі копали жінки пісок, і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень.

В По далеких горбах самотіли тихі гуцульські оселки, вишневі од смерекового диму, яким прокурились...

Г Парубок ні з місця. Стоїть та дивиться вслід їй ще дивнішими очима — мовби переглянув через гору!..

Д А те Хмарище було окрите гаями, справді, наче хмарами. Кругом обняла його річка з зеленими плавами, лозами й очеретами.

варіанти відповідей

1Б 2А 3Г 4Д

1В 2Б 3Г 4Д

1В 2А 3Г 4Д

1В 2А 3Б 4Д

1В 2А 3Г 4Б

Запитання 181

Що означає назва "Intermezzo"?

варіанти відповідей

свобода

слава

пауза, перепочинок

перемога

Запитання 182

Кого ліричний герой називає своєю “найближчою приятелькою”?

варіанти відповідей

Ниву

Утому

Зозулю

Смерть

Запитання 183

Його перу належать твори "Тіні забутих предків", "Intermezzo".

варіанти відповідей

Михайло Коцюбинський

Григорій Сковорода

Василь Стефаник

Іван Білик

Запитання 184

Кого називали Майстром психологічної новели?

варіанти відповідей

Василя Стефаника

Михайла Коцюбинського

Григора Тютюнника

Олександра Довженка

Запитання 185

Оберіть рядок, у якому зазначені письменники, які використовували псевдоніми.

варіанти відповідей

Олександр Олесь, Юрій Яновський, Валер'ян Підмогильний.

Микола Хвильовий, Іван Нечуй-Левицький, Остап Вишня.

Леся Українка, Іван Багряний, Валер'ян Підмогильний.

Григір Тютюнник, Василь Стефаник, Ольга Кобилянська.

Запитання 186

Ольга Кобилянська автор твору

варіанти відповідей

"Valse melancoliqne"

"Два кольори"

"Камінний хрест"

"Пам'яті тридцяти"

Запитання 187

Повість «Земля» О. Кобилянської належить до творів

варіанти відповідей

классицизму     

 романтизму

 модернізму

сентименталізму

реалізму

Запитання 188

Який провідний мотив твору Олександра Олеся "О слово рідне! Орле скутий!.."

варіанти відповідей

народ і провідник

збереження навколишнього средовища

значення рідної мови в житті народу

 

краса життя й кохання над усе

Запитання 189

Яка поезія стала романсом?

варіанти відповідей

 «О слово рідне! Орле скутий!..»

«Блакитна Панна»

"О панно Інно....."

«Чари ночі»

Запитання 190

Який зміст містить слово "Осанна" в поезії М.Вороного

варіанти відповідей

символ життя, весни, божественної присутності

символ вітання Бога

символ великої сили й свободи, яка неприродно скута

символ сили слова

Запитання 191

Яке значення має слово-образ "камея" у вірші "Блакитна Панна" М.Вороного?

варіанти відповідей

волошка або шовкова тканина блакитного кольору

вид орнаменту з геометричних фігур, стилізованого листя, квітів


 виріб із каменю або черепашки, що має художнє рельєфне різьблення

картина, написана водяними фарбами по свіжій вогкій штукатурці

Запитання 192

Яке значення має слово-образ "фреска" у вірші "Блакитна Панна" М.Вороного?

варіанти відповідей

 волошка або шовкова тканина блакитного кольору

виріб із каменю або черепашки, що має художнє рельєфне різьблення

вид орнаменту з геометричних фігур, стилізованого листя, квітів

 картина, написана водяними фарбами по свіжій вогкій штукатурці

Запитання 193

Яке значення має слово-образ "блават" у вірші "Блакитна Панна" М.Вороного? 

варіанти відповідей

 волошка або шовкова тканина блакитного кольору

виріб із каменю або черепашки, що має художнє рельєфне різьблення 

вид орнаменту з геометричних фігур, стилізованого листя, квітів

 картина, написана водяними фарбами по свіжій вогкій штукатурці

Запитання 194

Яке значення має слово-образ "арабеска" у вірші "Блакитна Панна" М.Вороного?

варіанти відповідей

вид орнаменту з геометричних фігур, стилізованого листя, квітів

виріб із каменю або черепашки, що має художнє рельєфне різьблення

волошка або шовкова тканина блакитного кольору

картина, написана водяними фарбами по свіжій вогкій штукатурці

Запитання 195

Уривок "Я ваші очі пам'ятаю, як музику, як сміх..." із вірша

варіанти відповідей

"Арфами, арфами..."

"О панно Інно..."

"Ви знаєте, як липа шелестить..."

 "Пастелі"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест