Многокутник і його елементи

Додано: 15 вересня
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 32 рази
10 запитань
Запитання 1

Проста ламана зображена на рис.

варіанти відповідей
Запитання 2

Ламана з самоперетином зображена на рис.

варіанти відповідей
Запитання 3

Многокутник зображено на рис.

варіанти відповідей
Запитання 4

Опуклий многокутник - це

варіанти відповідей

многокутник, що лежить в одній півплощині щодо будь-якій прямої, яка містить його сторону.

скінченна частина площини, обмежена многокутником

многокутник з  n  вершинами.

проста замкнута ламана

Запитання 5

Діагоналі опуклого n-кутника, що виходять з однієї вершини, розбивають даний многокутник на...

варіанти відповідей

n трикутників

n+2 трикутників

n-2 трикутників

n-3 трикутників

Запитання 6

Сума кутів опуклого n-кутника дорівнює

варіанти відповідей

180°  

360°( n  – 2)

180°( n  – 2)

360°

Запитання 7

Зовнішній кут  опуклого многокутника —

варіанти відповідей

кут, суміжний внутрішньому куту многокутника при даній вершині.

це відрізки, що з'єднують несусідні вершини многокутника.

це кут між його сторонами, що сходяться в цій вершині.

вершини ламаної

Запитання 8

Сума зовнішніх кутів опуклого  n-кутника,  узятих по одному при кожній вершині, за будь-якого  n  дорівнює

варіанти відповідей

180°

180°(n  – 2)

180°(n + 2)

360°

Запитання 9

Знайдіть суму кутів опуклого 12- кутника

варіанти відповідей

180°

360°

1800°

2160°

Запитання 10

Скільки вершин має опуклий многокутник, якщо кожен з його зовнішніх кутів дорівнює 24°?

варіанти відповідей

7

15

8

23

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест