18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Множина та її елементи (поглиблене вивчення)

Додано: 10 січня
Предмет: Алгебра, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Підберіть синонім до слова "множина"

варіанти відповідей

зграя

рій

набір

протон

букет

Запитання 2

Оберіть хибне твердження.

варіанти відповідей

множина точок площини − геометрична фігура

множина точок, які мають певну властивість − ГМТ

множина значень функції − область визначення

множина значень аргументу − графік функції

множина натуральних чисел − числа які використовують при лічбі предметів

Запитання 3

Як позначають множини?

варіанти відповідей

великими латинськими буквами

підкреслюють елементи множини

римськими цифрами

маленькими латинськими буквами

за допомогою фігурних дужок

знаком "Множина"

Запитання 4

Запис {x| 5n −1, n∊N} не читають так:

варіанти відповідей

множина коренів рівняння x = 5n −1

множина натуральних чисел які при діленні на 5 дають остачу 1

множина натуральних чисел які закінчуються цифрою 4

множина натуральних чисел які при діленні на 5 дають остачу 4

множина натуральних чисел які не діляться на 5

числа зменшені на 1

Запитання 5

Порожньою називається множина

варіанти відповідей

яка містить один елемент

яка не містить жодного елемента

 яка містить два елементи

 яку позначають так: ∅

Запитання 6

Яке з наведених тверджень хибне

варіанти відповідей

− 5 ∈ ℤ

− 5 ∈ ℕ

− 5 ∈ ℚ

− 5 ∉ {1; 2; 3 ;4 ;5; 6; 7; 9}

− 5 ∉ {− 7; − 5;− 1; 0; 3 ;4; 6; 7; 9}

Запитання 7

Оберіть хибне твердження:

Предмети, з яких складається мно­жина, 

варіанти відповідей

називаються її елементами.

називаються її власними елементами.

називаються її підмножинами.

називаються її частинами.

Запитання 8

Виберіть хибне твердження:


Множину можна задати:

варіанти відповідей

позначивши її великою літерою латинського алфавіту

переліченням усіх її еле­ментів

 характеристичною властивістю

вказавши принаймні два елемента цієї множини

формулою

Запитання 9

Оберіть хибне твердження.

варіанти відповідей

Дві множини називаються рівними, якщо вони мають принаймні два однакові елементи.

Якщо множина В містить деякі елементи даної множини А, то множина В називається підмножиною множини А.

Дві множини називаються рівними, якщо вони складаються з однакових елементів.

Порожня множина є підмножиною будь-якої мно­жини.

Якщо множина В складається з деяких елементів даної множини А і лише з них, то множина В називається підмножиною множини А.

Запитання 10

Виберіть хибне твердження.

варіанти відповідей

Об'єднанням або сумою двох мно­жин А і В називається така множина М, яка скла­дається з усіх елементів множин А і В і лише з них.

Різницею двох множин А і В нази­вається така множина D, яка містить елементи даних множин.

Перетином множин А і В називається множина С, яка складається з усіх тих і лише тих елементів, які належать кожній із даних множин.

Різницею двох множин А і В нази­вається така множина D, яка складається з усіх еле­ментів множини А, які не належать множині В.

Перетином множин А і В називається множина С, яка складається з тих елементів, які належать множині А та множині С одночасно.

Запитання 11

Виберіть хибне твердження.


Перетином множин М і Р, де М = {прості числа, менші від 19}, а

Р = {непарні числа, більші від 14} є множина К:


варіанти відповідей

К = {15; 17; 19}

К = {2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19}

К = {15; 17}

К = {17; 19}

К = {17}

Запитання 12

Виберіть хибне твердження.


Об'єднанням множин М і Р, де М = {прості числа, менші від 17}, а

Р = {непарні числа, менші від 11} є множина К:


варіанти відповідей

К = {2; 3; 5; 7; 11; 13; 17}

К = {1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17}

К = {13; 17}

К = {1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 17}

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест