Моделі і Моделювання

Перевірити рівень засвоєння учнями поннятя моделі і моделювання

Додано: 21 травня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 33 рази
9 запитань
Запитання 1

Як називають заміну об’єкта, процесу чи явища його моделлю?

варіанти відповідей

Конструювання

Форматування

Програмування

Моделювання

Запитання 2

Яка матеріальна модель об’єкта Літак?

варіанти відповідей
Запитання 3

Яка інформаційна модель об’єкта Автомобіль?

варіанти відповідей
Запитання 4

На які різновиди можна розподілити моделі за способами їхньої реалізації?

варіанти відповідей

Інформаційні

Розважальні

Наукові

Матеріальні

Запитання 5

Установіть відповідність між інформаційними моделями і назвами об’єктів, процесів або явищ, для дослідження яких ці моделі можна застосувати.

варіанти відповідей

1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б

1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

1- Г, 2-В, 3-Б, 4-А

1- В, 2-Г, 3-А, 4-Б

Запитання 6

Предмети, явища і процеси, які реально існують і розглядаються як єдине ціле

варіанти відповідей

предметна галузь

інформаційна модель

модель

об'єкт

Запитання 7

Сукупність всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі

варіанти відповідей

предметна галузь

інформаційна модель

модель

об'єкт

Запитання 8

Модель, яка відтворює геометричні та фізичні властивості об’єкта-оригінала

варіанти відповідей

знакова інформаційна модель

матеріальна модель

моделювання

інформаційна модель

Запитання 9

Модель, у якій властивості об’єкта описуються за допомогою певної системи знаків: математичних виразів і рівнянь, фізичних чи хімічних формул, нотних записів тощо

варіанти відповідей

знакова інформаційна модель

матеріальна модель

інформаційна модель

моделювання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест