Моделі. Моделювання. 7 клас

Додано: 26 листопада 2021
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 210 разів
20 запитань
Запитання 1

Спрощене подання реального об'єкта, процесу чи явища називається...

варіанти відповідей

Об'єкт

Модель

Комп'ютерна модель

Об'єкт-оригінал

Запитання 2

Найсучасніше джерело інформації

варіанти відповідей

Інтернет

Кабінет

Макет

Книга

Запитання 3

Вкажіть типи моделей:

варіанти відповідей

оптична

матеріальна

локальна

інформаційна

Запитання 4

Метод розв’язування задач з використанням комп’ютерних моделей називають …

варіанти відповідей

комп’ютерним проектуванням

комп’ютерним експериментом

комп’ютерним моделюванням

комп’ютерним програмуванням

Запитання 5

Як називають заміну об’єкта, процесу чи явища його моделлю?

варіанти відповідей

Конструювання

Форматування

Програмування

Моделювання

Запитання 6

Яка матеріальна модель об’єкта Літак?

варіанти відповідей
Запитання 7

Яка інформаційна модель об’єкта Автомобіль?

варіанти відповідей
Запитання 8

Дитяча іграшка- це модель

варіанти відповідей

Інформаційна

Розважальна

Наукова

Матеріальна

Запитання 9

Які реальні властивості об’єкта неможливо відобразити в іграшковій моделі літака?

варіанти відповідей

Вагу

Форму

Колір

Розмір

Запитання 10

Множина всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в рамках деякого дослідження або у процесі діяльності

варіанти відповідей

Модель


Предметна область

Об'єкт

Інформаційна модель

Запитання 11

Модель об'єкта, подана у вигляді його опису

варіанти відповідей

Інформаційна модель

Матеріальна модель

Моделювання

Предметна область

Запитання 12

Модель об'єкта, яка подана у вигляді його предметної копії

варіанти відповідей

Інформаційна модель

Матеріальна модель

Комп'ютерна модель

Запитання 13

Вкажи на матеріальну модель

варіанти відповідей
Запитання 14

Вкажи на інформаційну модель

варіанти відповідей
Запитання 15

З переліку виберіть основні етапи побудови інформаційної моделі

варіанти відповідей


Визначити мету створення моделі  


Вибрати засіб подання моделі

Вибрати форму подання моделі

  Виділити суттєві властивості об’єкта

  Вибрати обладнання

Визначити задачі створення моделі

 Визначити предметну область

Запитання 16

Предмети, явища і процеси, які реально існують і розглядаються як єдине ціле

варіанти відповідей

предметна галузь

модель

об'єкт

інформаційна модель

Запитання 17

Об'єктами можна вважати:

варіанти відповідей

письмовий стіл

учня

комп'ютер

проміжок часу

затемнення сонця

Запитання 18

Які об'єкти мають властивість колір?

варіанти відповідей

автомобіль

яблуко

землетрус

небо

повітря

Запитання 19

Нотний зошит, збірка поезій, план евакуації школи, схема руху метрополітену - це приклади...

варіанти відповідей

інформаційних моделей

вербальних моделей

знакових моделей

матеріальних моделей

Запитання 20

Укажіть правильний порядок етапів комп'ютерного експерименту:

1. Створення комп’ютерної моделі.

2. Розробка плану проведення комп’ютерного експерименту

3. Аналіз умови задачі.

4. Проведення комп’ютерного експерименту.

5. Аналіз отриманих результатів

варіанти відповідей

13425

25143

31245

52341

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест