Модерна українська проза

Додано: 11 квітня 2020
Предмет: Українська література, 10 клас
Тест виконано: 39 разів
24 запитання
Запитання 1

До якого літературного об'єднання входив В. Стефаник?

варіанти відповідей

"Молода муза"

"Українська хата"

"Покутська трійця"

"Празька школа"

Запитання 2

Із скількох розділів складається твір "Камінний хрест"?

варіанти відповідей

7

5

10

3

Запитання 3

У спадок від батьків Іванові лишилися тільки "хатчина завалена" і ... .

варіанти відповідей

гроші

горб

сімейна реліквія

десятина родючої землі

Запитання 4

Яким сюжетним елементом є танець Дідуха ("Камінний хрест" В. Стефаника)?

варіанти відповідей

розв'язка

кульмінація

розвиток дії

епілог

Запитання 5

За жанром твір «Момент» В. Винниченка


варіанти відповідей

оповідання

роман

новела

повість

Запитання 6

У творі В. Винниченка запис «Із оповідань тюремної Шехерезади» є

варіанти відповідей

епіграфом

присвятою

першим реченням

підзаголовком

Запитання 7

Твір «Момент» В. Винниченка написаний у стилі

варіанти відповідей

імпресіонізму

експресіонізму

символізму

неоромантизму

Запитання 8

Твору «Момент» НЕ ВЛАСТИВА композиційна особливість


варіанти відповідей

наявність діалогів

розповідь від третьої особи

динамічний сюжет

використання пейзажних замальово

Запитання 9

Тема твору «Момент»

варіанти відповідей

утеча революціонера й панночки за кордон

короткочасна любов у ризикованій ситуації

труднощі нелегального перетину кордону

ризиковане життя контрабандиста

Запитання 10

У творі «Момент» В. Винниченко порушив проблемуваріанти відповідей

плинності життя й щастя людини

еміграції українців на Захід

легковажності випадкових стосунків

справедливості за будь-яких обставин

Запитання 11

Новела "Камінний хрест"- твір

варіанти відповідей

реалістичний

романтичний

неоромантичний

імпресіоністичний

експресіоністичний

Запитання 12

Драма-феєрія " Лісова пісня" - зразок

варіанти відповідей

сентименталізму

бароко

класицизму

реалізму

неоромантизму

Запитання 13

Михайло Коцюбинський - письменник сонячний. І не тільки тому, що "носив у душі сонце", як сам про себе казав...Уся його проза, попри соціально загострені драматизм і трагізм,- це світлий і відкритий простір для душі й духу. Належать

варіанти відповідей

О. Логвиненко

І. Франко

А. Крушельницький

Запитання 14

Яку присвяту має новела ?

варіанти відповідей

Цвітові яблуні

В. Жуковському

Кононівським полям

Запитання 15

У реченні "І ось раптом в сій дзвінкій тиші почув він тиху музику" основним засобом виразності є

варіанти відповідей

епітет

метафора

оксиморон

Запитання 16

Що означає слово intermezzo в перекладі з італійської ?

варіанти відповідей

пауза

спокій

перерва, перепочинок

Запитання 17

Хто екранізував повість?

варіанти відповідей

О. Довженко

М. Горький

С. Параджанов

Запитання 18

цих героїв у творі Кобилянської "Меланхолійний вальс" НЕМАЄ

варіанти відповідей

Софія, Михайло, Анна

Софія, Ганна, Марта

Мартуха, Ганнуся, Дорошенко

музика, оповідач, Ганнуся

Запитання 19

Естетична концепція людини і світу Ольги Кобилянської формувалась під впливом ідей

варіанти відповідей

Сковороди

Гете

Франка

Ніцше

Запитання 20

У чому полягає головна ідея твору "Valse melancolique"?

варіанти відповідей

Оспівування незалежності і самодостатності жінки-інтелектуалки

Оспівування творчої незалежності кожної людини

Оспівування жінки та всього різноманіття її внутрішнього світу

Зображення життя трьох творчих жінок

Запитання 21

У кого з героїнь твору "Valse melancolique" був найгоноровіший та найсильніший характер?

варіанти відповідей

У Ганнусі

У Марти

У Софії

У курсистки

Запитання 22

Від імені кого ведеться оповідь?

варіанти відповідей

від Марти

від Ганнусі

від Софії

від авторки

Запитання 23

У чому полягає новаторство творчості Ольги Кобилянської, зокрема твору "Меланхолійний вальс"?

варіанти відповідей

Вперше зображено жінку як індивідуальність

З'являється образ сильної жінки,яка здатна пережити будь-які труднощі

Розкривається тема жіночої творчості

Розкривається тема емансипованої (незалежної) жінки

Запитання 24

"Intermezzo" за жанром

варіанти відповідей

лірична імпресіоністична повість

ліричне неоромантичне оповідання

лірична імпресіоністична новела

лірична неоромантична повість

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест