Модуль №1

Додано: 28 березня
Предмет: Технології
10 запитань
Запитання 1

Які є принципи зберігання сільськогосподарської продукції за 

Я. Я. Нікітським?

варіанти відповідей

Біоз, ценоанабіоз, абіоз, гемібіоз

Анабіоз, біоз, ценоанабіоз, ацидоанабіоз

Еубіоз, ценоанабіоз, анабіоз, абіоз

Біоз, анабіоз, ценоанабіоз, абіоз

Запитання 2

До складу зернової маси входять такі компоненти:


варіанти відповідей

Волога.

Метолодомішки.

Зерно основної культури, мікроорганізми, повітря, кліщі, комахи.

Мінеральні добрива

Запитання 3

Що відноситься до фізичних властивостей зерна?


варіанти відповідей

Сипкість, колір, запах, шпаруватість, самосортування.

Сипкість, шпаруватість, самосортування.

Сипкість, запах, шпаруватість, самосортування.

Сорбційні властивості, самосортування, дихання, шпаруватість.

Запитання 4

Вкажіть, що проводять післязбиральної обробки зернових мас:


варіанти відповідей

Очищення та протруєння.

Зволоження та сушіння.

Очищення, сушіння, протруєння.

Очищення, сушіння, активне вентилювання.

Запитання 5

Вказати типи самозігрівання зерна:


варіанти відповідей

Шарове, суцільне, горизонтальне.

Гніздове, вертикальне, суцільне.

Гніздове, шарове, точкове.

Гніздове, шарове, суцільне.

Запитання 6

Назвіть режими зберігання зернових мас:


варіанти відповідей

У сухому, охолодженому стані, без доступу повітря, хімічне  

  консервування.

У сухому, охолодженому стані, без доступу повітря, фізичне консервування.

У сухому, охолодженому стані, без доступу повітря, біохімічне консервування.

У сухому, охолодженому стані, без доступу повітря, біологічне консервування.


Запитання 7

Яке зерно пшениці, жита, ячменю, вівса вважається сухим, якщо містить не більше?варіанти відповідей

13% вологи.

15% вологи.

14% вологи.

16% вологи. 

Запитання 8

До теплофізичних властивостей зернових мас належать такі показники:


варіанти відповідей

Сорбція, сипкість, теплопровідність,температуропровідність.

Теплоємність, теплопровідність, температуропровідність, 

  термовологопровідність.

Теплоємність, сипкість, теплопровідність, температуропровідність.

Теплоємність, дихання, теплопровідність, температуропровідність.

Запитання 9

Що характеризує склоподібність зерна?варіанти відповідей

Масу 1000 зерен.

Внутрішню будову зерна, показник якості.

Колір.


Вологість зерна.

Запитання 10

Втрати сухої речовини в результаті дихання зерна називають:

варіанти відповідей

Біологічними.

Фізіологічними.

Природними.

Екологічними.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест