Модуль "Основи електронного документообігу". Тест №2

Додано: 15 жовтня 2023
Предмет: Інформатика, 11 клас
11 запитань
Запитання 1

Відформатований певним чином документ-заготовка, який зберігається в окремому файлі і використовується як зразок для створення нових документів певного типу називається...?

варіанти відповідей

Зразок

Шаблон

Формуляр

Каталог

Запитання 2

Виберіть, які розширення можуть мати файли шаблонів.


варіанти відповідей

doc

dot

dotx

docx

Запитання 3

Формуляр-зразок — це...? 

варіанти відповідей

модель побудови однотипних документів.

сукупність реквізитів, розміщених у встановленому порядку.

шаблони різноманітних типів документів.

шаблон документа, надрукований у типографії.

Запитання 4

Організаційно-розпорядчі документи оформляють на папері яких форматів?

варіанти відповідей

А3

А4

А5

А2

Запитання 5

Виберіть вимоги до оформлення письмових робіт за допомогою комп'ютера.

варіанти відповідей

шрифт 14 Times New Roman

вирівнювання тексту - за шириною

міжрядковий інтервал 1,5 пункти

шрифт 12 Arial

міжрядковий інтервал 1 пункт

Запитання 6

Яке за розміром поле повинно бути у документа зліва?

варіанти відповідей

2 см

3 см

1,5 см

1 см

Запитання 7

Список слів із зазначенням сторінок, на яких вони згадуються називають...?

варіанти відповідей

Шаблоном документа.

Колонтитулом.

Змістом документа.

Предметним покажчиком.

Запитання 8

Сукупність реквізитів, установлених відповідно до завдань, вирішуваних у певній галузі діяльності, і розміщених за певними правилами на носії інформації - це...?

варіанти відповідей

предметний покажчик.

уніфікована форма документа.

шаблон оформлення документа.

Запитання 9

Сукупність взаємозв’язаних документів, використовуваних у певній сфері діяльності - це...?

варіанти відповідей

шаблони документів

предметний покажчик документа

уніфікована форма документа

система документації

Запитання 10

Система, призначена для організації здійснення процесів створення і впровадження уніфікованої управлінської документації - це...?

варіанти відповідей

державна уніфікована система документації 

уніфікована форма документа.

уніфікована система документації 

Запитання 11

Яким документом затверджена уніфікована система організаційно-розпорядчої документації і вимоги до оформлювання документів?

варіанти відповідей

Конституцією України

ДСТУ

Кримінальним кодексом

Законом України про авторське право

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест