Модуль "Основи електронного документообігу". Тест №3

Додано: 12 листопада 2023
Предмет: Інформатика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа - це...? 

варіанти відповідей

Паперовий документ.

Електронний документ.

Віртуальний документ.

Секретний документ.

Запитання 2

Організаційно-технічна система, що забезпечує процес створення, управління доступом і розповсюдження електронних документів в комп'ютерних мережах, а також контроль над потоками документів в організації - це...?

варіанти відповідей

Система електронного документообігу.

Інформаційна документна система.

Мережева система документообігу.

Система обліку документів.

Запитання 3

Виберіть основні принципи організації електронного документообігу.

варіанти відповідей

Одноразова реєстрація документа.

Безперервність руху документа.

Ефективно організована система пошуку документа.

Регулярна звітність по роботі з документами.

Запитання 4

Виберіть системи електронного документообігу в Україні.

варіанти відповідей

Megapolis.DocNet

Document.Online

АСКОД 

ДОКументація

Запитання 5

Сукупність автономних пристроїв збору, накопичення, передачі, обробки та подання інформації, а також засобів оргтехніки, управління, ремонтно-профілактичних та інших - це...?

варіанти відповідей

Технічні засоби обробки інформації.

Система електронного документообігу.

Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів.

Програмні засоби для роботи з інформацією.

Запитання 6

Виберіть способи обробки інформації.

варіанти відповідей

Централізований.

Децентралізований.

Розподілений.

Інтегрований.

Групований.

Запитання 7

Технічні засоби інформаційної діяльності можна класифікувати так:

варіанти відповідей

засоби складання і виготовлення документів.

засоби копіювання і розмножування документів.

засоби зберігання та транспортування документів.

засоби адміністративно-управлінського зв’язку.

Запитання 8

Виберіть засоби складання і виготовлення документів.

варіанти відповідей

Комп'ютер.

Ноутбук.

Диктофон.

Принтер.

Плоттер.

SSD диск

Запитання 9

Виберіть засоби складання і виготовлення документів.

варіанти відповідей

Комп'ютер.

Ноутбук.

Диктофон.

Ламінатор.

Копіювальний апарат.

SSD диск

Запитання 10

Виберіть засоби зберігання документів.

варіанти відповідей

Комп'ютер.

Флеш-накопичувач.

Диктофон.

Принтер.

Плоттер.

SSD диск

Запитання 11

Виберіть засоби обробки документів.

варіанти відповідей

Палітурна машина.

Флеш-накопичувач.

Брошурувальна машина

Принтер.

Ламінатор.

SSD диск

Запитання 12

Виберіть засоби копіювання документів.

варіанти відповідей

Палітурна машина.

Ксерокс.

Брошурувальна машина

Принтер.

Ламінатор.

Копіювальні апарати.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест