Модуль tkinter в Python. 8 клас

Додано: 19 березня
Предмет: Інформатика, 8 клас
Копія з тесту: Модуль tkinter в Python. 8 клас
24 запитання
Запитання 1

Який розмір шрифту буде використано в написі:

lab1 = Label(root, text = 'Привіт, друже!', width = 20, font = 'Arial 18', bg = 'yellow', fg = 'grey')

варіанти відповідей

20

18

не описано розмір

10

Запитання 2

Яка властивість задає фоновий колір вікна, кнопки, напису?

варіанти відповідей

bg

fg

font

text

Запитання 3

Що робить 4 рядок коду?


from tkinter import*

root = Tk()

root.title('Розв'язувач')

root.geometry('250x200')

lab = Label(root, text = 'Введіть приклад', font = 'Arial 18')

lab.place(x=20, y=10)

варіанти відповідей

визначає назву вікна

визначає розмір вікна

визначає розміщення напису у вікні

задає назву заголовку вікна

Запитання 4

Шрифт та розмір шрифту визначає службове слово?

варіанти відповідей

bg

font

fg

width та height

Запитання 5

Для того, щоб у вікні розмістити напис, використовують об'єкт типу?

варіанти відповідей

Label

Button

Title

Text

Запитання 6

Який атрибут дозволяє задати розміри вікна?

варіанти відповідей

font

geometry

bg

title

Запитання 7

Інструкція для створення вікна має таку структуру:

варіанти відповідей

root = Tk {}

root = Tk()

root Tk

root = Tk []

Запитання 8

Який метод змінює текст напису в заголовку вікна?

варіанти відповідей

geometry

text

title 

font

Запитання 9

За допомогою якої властивості можна створювати написи на кнопці чи у вікні?

варіанти відповідей

place

text

button

print

Запитання 10

З допомогою якої команди можна вивести дані в Python?

варіанти відповідей

turtle

print

input

import

Запитання 11

Для введення даних в Python використовується команда?

варіанти відповідей

print()

tkinter()

import()

input()

Запитання 12

Набір графічних елементів керування (вікна, кнопки, написи...) містить модуль:

варіанти відповідей

title

turtle

tkinter

math

Запитання 13

Властивість fg встановлює:

варіанти відповідей

 ширину кнопки

 колір фону

 шрифт символів тексту на кнопці

 висоту кнопки

колір символів тексту

 стан кнопки

Запитання 14

Властивість bg встановлює:

варіанти відповідей

 ширину кнопки

 колір фону

 шрифт символів тексту на кнопці

 висоту кнопки

колір символів тексту

 стан кнопки

Запитання 15

Команда створення напису має вигляд:

варіанти відповідей

<ім'я напису> = Button(text='<текст напису>')

<ім'я напису> = Label(text='<текст напису>')

<ім'я_кнопки> = Entry(text='<текст напису>')

<ім'я_кнопки> =  Canvas(text='<текст напису>')

Запитання 16

Як задати розміри вікна 300х200 пікселів?

варіанти відповідей

geometry(300x200)

geometry("300,200")

geometry("300x200")

geometry(300;200)

Запитання 17

Після виконання команди:

label=Label(text='Я навчаюсь у 8 класі', bg='green', fg='pink', font='Monotype Corsiva 16')

буде створено напис...

варіанти відповідей

Зеленими літерами на жовтому фоні із текстом Я навчаюсь у 8 класі, шрифт Arial, розмір символів 14

Рожевими літерами на зеленому фоні із текстом Я навчаюсь у 8 класі, шрифт Monotype Corsiva, розмір символів 16

Зеленими літерами на рожевому фоні із текстом Я навчаюсь у 8 класі, шрифт Monotype Corsiva, розмір символів 16

нічого не створиться

Запитання 18

У мові Python обробник події для вікна створюють як окрему підпрограмну та пов’язують її з вікном, використовуючи метод?

варіанти відповідей

geometry

title

bind

print

Запитання 19

Як позначається подія "клік лівою кнопкою миші" у Python?

варіанти відповідей

<Button-1>

<KeyPress>

<Motion>

<Button-3>

Запитання 20

Виберіть правильно записаний обробник подій

варіанти відповідей

change(event):

def change(event):

def (event):

def change(evint):

Запитання 21

Щоб створити вікно попередження в Python потрібно використати команду?

варіанти відповідей

showinfo

showerror

showwarning

Запитання 22

Для відкриття вікна повідомлення із заданим текстом заголовка й виведення в ньому заданого тексту повідомлення потрібно імпортувати до проєкту модуль?


варіанти відповідей

tkinter

tkinter.messagebox

showinfo

tkinter.showerror

Запитання 23

Який метод дозволяє автоматично розмітити кнопку чи напис під рядком заголовка по середині вікна?

варіанти відповідей

bind()

pack()

place()

pady()

Запитання 24

Потрібно задати кнопку в точці вікна з координатами 200,100. Виберіть правильний варіант

варіанти відповідей

but.place(x=100, y=200)

but.pack(x=200, y=100)

but.place(200, 100)

but.place(x=200, y=100)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест