28 травня о 19:00Вебінар: Безпека дітей в інтернеті: як навчитися виявляти загрози та протидіяти їм

Модуль4.2. Україна в роки Першої світової війни

Додано: 11 березня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 82 рази
20 запитань
Запитання 1

Перебіг яких подій Першої світової війни відображено на карті?

варіанти відповідей

Галицької битви (1914 р.)

Карпатської операції (1915 р.)

Горлицької операції (1915 р.)

Брусиловського прориву (1916 р.)

Запитання 2

Політична організація емігрантів із Наддніпрянської України, створена у Львові на початку Першої світової війни, що проголосила метою своєї діяльності побудову самостійної соборної Української держави, — це

варіанти відповідей

Головна українська рада.

Союз визволення України.

Карпато-руський визвольний комітет.

Товариство українських поступовців.

Запитання 3

Що стало наслідком подій, перебіг яких відображено на карті?


варіанти відповідей

капітуляція Австро-Угорщини та проголошення ЗУНР

вступ у світову війну Німеччини на боці Австро-Угорщини

демократична революція та повалення самодержавства в Росії

створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

Запитання 4

Про кого з історичних діячів йдеться:


«Співзасновник Української національно-демократичної партії (УНДП), згодом її голова. Обирався послом до австрійського парламенту та галицького крайового сейму. У роки Першої світової війни очолював Головну українську раду, а згодом Загальну українську раду. Після проголошення ЗУНР став головою її першого уряду»?

варіанти відповідей

А. Шептицького

К. Левицького

О. Бобринськог

К. Трильовського

Запитання 5

«Галицько-Буковинське генерал-губернаторство» — це адміністративно-територіальна одиниця, створена

варіанти відповідей

владою Австро-Угорщини на початку Першої світової війни на вимогу Головної української ради та Союзу визволення України.

урядом Російської імперії для управління окупованими російською армією під час Першої світової війни землями Австро-Угорщини.

командуванням Німеччини та Австро-Угорщини, оборона якої в роки Першої світової війни покладалася на Українських січових стрільців.

урядом Німеччини на українських землях Австро-Угорської та Російської імперій після завершення Першої світової війни.

Запитання 6

Формування в роки Першої світової війни легіону Українських січових стрільців засвідчило

варіанти відповідей

лояльність українців Галичини до австро-угорської монархії.

впливовість москвофілів у політичному житті Галичини.

непідготованість Австро-Угорщини до ведення війни на два фронти.

приєднання України до Четверного союзу Центральних держав.

Запитання 7

У ході Першої світової війни Товариство українських поступовців закликало українців


варіанти відповідей

підтримати Троїстий союз, «...бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі».

бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби».

виступити проти Антанти й Троїстого союзу, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ».

підтримати Антанту й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця».

Запитання 8

Укажіть період, протягом якого німецькі та австро-угорські війська здійснили Горлицький прорив.

варіанти відповідей

вересень 1914 р.

травень 1915 р.

червень 1916 р.

серпень 1917 р.

Запитання 9

Укажіть один із напрямів діяльності Союзу визволення України, що існував у 1914-1918 рр.

варіанти відповідей

формування легіону Українських січових стрільців

координація акцій української громади в Державній Думі

створення громадських організацій з допомоги біженцям

допомога військовополоненим українцям

Запитання 10

Результат якої події Першої світової війни дав змогу правлячим колам Росії реалізувати стратегію «…злиття землі Ярослава Осмомисла, князів Данила і Романа з Імперією в політичному та національному відношеннях…»?

варіанти відповідей

Галицької битви

Карпатської операції

Ґорліцького прориву

Брусиловського прориву

Запитання 11

Створення легіону Українських січових стрільців

варіанти відповідей

спричинено формуванням «Вільного козацтва».

було складовою процесу «українізації» частин російської армії.

відбулося за ініціативи Головної української ради.

зумовлено проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки.

Запитання 12

На картосхемі стрілками позначено

варіанти відповідей

«Брусиловський прорив» російських військ.

бойовий шлях Українських січових стрільців.

головні напрямки дій російських військ під час Галицької битви.

наступ німецьких й австро-угорських військ під час Ґорліцького прориву.

Запитання 13

Які українські землі під час Першої світової війни в 1914 р. було окуповано російськими військами?

варіанти відповідей

Західне Поділля, Східну Волинь

Холмщину, Західну Волинь

Східну Галичину, Північну Буковину

Закарпаття, Мармарощину

Запитання 14

Напередодні Першої світової війни Австро-Угорщина претендувала на володіння

варіанти відповідей

Волинню та Поділлям.

Донбасом і Придніпров’ям.

Північною Буковиною та Бессарабією.

Східною Галичиною та Північною Буковиною.

Запитання 15

Хто підписав документ, уривок з якого наведено:

«Наказ “Сокола-Батька”. Члени всіх філій “Сокола-Батька” як “Січей”, так і “Соколів” мають стати тепер членами “Українських Січових Стрільців”… У стрілецьких справах усі тепер підпадають під наказ “Української Бойової Управи”…»?

варіанти відповідей

Іван Франко

Іван Боберський

Євген Петрушевич

Андрей Шептицький

Запитання 16

Про яку операцію військ Південно-Західного фронту часів Першої світової війни йдеться в цитованому документі?

«У порівнянні з надіями, що покладалися на цей фронт навесні 1916 року, його наступ перевершив усі очікування. Він виконав поставлене перед ним завдання – врятувати Італію від розгрому та виходу її з війни, окрім того, полегшив становище англійців і французів на фронті, змусив Румунію стати на наш бік та зіпсував усі плани й наміри австро-угорців і німців на цей рік».

варіанти відповідей

Галицьку битву

штурм фортеці Перемишль

бої за гору Лисоня

Брусиловський прорив

Запитання 17

Головна українська рада в серпні 1914 р. закликала українців Галичини


варіанти відповідей

підтримати Австро-Угорщину, «...бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі...»

бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби...»

виступити проти Австро-Угорщини та Росії, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ...»

підтримати Росію й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця...»

Запитання 18

Вкажіть портрет діяча, який очолив ГУР у серпні 1914 р.:

варіанти відповідей
Запитання 19

Xто з зображениx діячів закликав у своій статті "Війна та украінці" підтримати Антанту у війні та виконати "обов'язок громадянина Росіі"?

варіанти відповідей
Запитання 20

«Справжнє бойове хрещення Українські січові стрільці пройшли у квітні – на початку травня 1915 р. у боях за гору поблизу Славська. Кілька разів цей важливий пункт переходив із рук в руки. Лише ціною великих втрат російським солдатам вдалося закріпитися на горі, але в цей час розпочався загальний відступ росіян із Галичини».


Де відбулися описані події?

варіанти відповідей

г. Погар

г. Маківка

г. Говерла

г. Лисоня

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест