18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Морфологічна норма

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 24 рази
46 запитань
Запитання 1

Укажіть речення, у якому вжито фразеологіч­ний зворот:

варіанти відповідей

За Дніпром небо ясно палало всіма кольорами ве­селки.

Минає день, тиждень, місяць, і півроку збігло за водою.

Життя людське багатогранне, і кожна його пора по-своєму прекрасна. 

Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої.

Запитання 2

Прочитайте текст і виконайте до нього завдання.

(1) Навколо почало сіріти. (2) Виступили навпро­ти контури дубових стовбурів. (3) Простягайся по зем­лі волохаті тіні. (4) Жовте світло залило галявену. (5) Повітря стало вогке. (6) Несподівано запищала якась пташка.

Укажіть речення, що містить слово, у якому відбувається уподібнення приголосних звуків:

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 3

Укажіть рядок, у якому всі іменники у формі Р.в. однини мають закінчення -у (-ю):

варіанти відповідей

Крим, зошит, театр

Байкал, університет, понеділок

продукт, характер, сік

Тернопіль, вид, вишняк

ромб, Казахстан, президент

Запитання 4

3 Прочитайте речення.

Я хочу на озеро Світязь, в туман таємничих лісів.

З'ясуйте, яким членом речення є виділений іменник.

варіанти відповідей

А підмет

Б присудок

В додаток

Г означення

Д обставина

Запитання 5

4. Граматичну помилку допущено у варіанті

варіанти відповідей

А постійний головний біль

Б безпечний засіб від нежиті

В зробити щеплення від кору

Г полоскання морською сіллю

Д скористатися засобом від мозолів

Запитання 6

5. Чоловічий рід мають усі іменники у варіанті

варіанти відповідей

А ступінь, балет, аташе, вісь

Б важіль, грань, дріб, ідальго

В запис, галузь, нежить, гіпс

Г ячмінь, тюль, колібрі, висип

Д збір, торнадо, шинель, степ

Запитання 7

7. Закінчення -ою у формі орудного відмінка однини мають усі іменники у варіанті

варіанти відповідей

А ваза, речовина, кислота

Б тиша, свобода, глибина

В калина, малеча, посада

Г мелодія, береза, справа

Д спальня, Європа, буква

Запитання 8

8. Закінчення -а(-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники у варіанті

варіанти відповідей

А супутник, пасажир, коледж

Б Кривий Ріг, язик, Ташкент

В портфель, гопак, кілометр

Г Крим, Конотоп, Марсель

Д долар, гектар, драйв

Запитання 9

9. Закінчення -у(-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники у варіанті

варіанти відповідей

А смуток, меч, перець

Б лимон, полин, очерет

В оркестр, борщ, спосіб

Г ясень, Дунай, сироп

Д склад, дуб, синтаксис

Запитання 10

10. Неправильно утворено форму кличного відмінка у варіанті

варіанти відповідей

А Настю

Б Миколо

В Дмитре

Г Ольго

Д Галинко

Запитання 11

11. Закінчення -ей у родовому відмінку множини мають обидва іменники у варіанті

варіанти відповідей

А подорож, ніч

Б зоря , тінь

В путь, вогонь

Г око, легеня

Д готель, гість

Запитання 12

12. Помилку в утворенні імені по батькові допущено у варіанті

варіанти відповідей

А Анатоліївна

Б Євгенівна

В Спиридонівна

Г Ігоревич

Д Максимович

Запитання 13

 Морфологічні норми – це…

варіанти відповідей

єдині загальноприйняті правила передачі звукової мови на письмі

загальноприйняті правила вживання граматичних форм слів

усталена й суспільно усвідомлювана функція (функції) мовної одиниці. 

це система вимог, які визначають обов'язки людини по відношенню до оточуючого світу.

Запитання 14

 Правильно написано словосполучення у рядку:

варіанти відповідей

Постійний біль, кмітлива япі, сміливе левеня

Нова АЗС, відома інженю, яскраве Баку

Білий тюль, кумедний шимпанзе, смачний бере

Лікувальний боржомі, свіже олів’є, сучасна СТО

Запитання 15

Усі іменники у рядку мають лише форму множини:

варіанти відповідей

Оливки, штани, двері

Ножиці, ночви, волосся

Сходи, ваги, граблі 

Студентство, окуляри, прянощі

Запитання 16

В орудному відмінку однини подовжуються всі іменники в рядку:

варіанти відповідей

сіл..ю, міц..ю, кров..ю

блакит..ю, річ..ю, печал..ю

памороз..ю, свіжіст..ю, дикіст..ю

емал..ю, шерст..ю, гнил..ю

Запитання 17

Суфікси -ат-, -ят- з’являються при відмінюванні всіх іменників у рядку:

варіанти відповідей

 вим’я, плем’я, зайча, ягня

ім’я, курча, лоша, дівча

пташеня, вовченя, тім’я, ластів’я

дитинча, білча, козеня, дівча

Запитання 18

 Суфікс -ен- з’являється при відмінюванні всіх іменників у рядку:

варіанти відповідей

слоненя, маля, теля, ім’я

плем’я, вим’я, тім’я, ім’я

ягня, дитя, вим’я, маля

плем’я, вим’я, тім’я, сім’я

Запитання 19

Усі імена по батькові та іменники у кличному відмінку написано правильно у рядку:

варіанти відповідей

Розмовляю з Андрійом Петровичам. Звернися до Степана Микитовієвича. Ганно Петрівно, заходьте!

Запитайте Софію Олексіївну. Поїдьте до Свирида Анатолієвича. Мріє, не зрадь!

Скажіть Богдану Хомичеві. Віднесіть Марії Петрівні. Україно, для тебе живу!

Зошит Людмили Григоріївни. Піду до Олени Михайлівної. Галя, напиши листа.

Запитання 20

У родовому відмінку однини закінчення -у (-ю) мають іменники (позначте рядок)

варіанти відповідей

Мороз, вітер, землетрус, цукор.

Париж, радіус, атом, Іван.

Синтаксис, банк, метр, вальс

Дощ, Байкал, Торець, Ірак( місто)

Запитання 21

У родовому відмінку однини закінчення -а (-я) мають іменники (позначте рядок)

варіанти відповідей

Прогрес, футбол, Кавказ, ансамбль.

Луг, гнів, сум, дощ.

Переляк, сором, хор, рух.

Іменник, атом, Лондон, ключ.

Запитання 22

Іменники листоноша, сирота, трудяга, староста, бідолаха

варіанти відповідей

Спільного роду

Середнього роду

Чоловічого роду

Жіночого роду

Запитання 23

До І відміни належать іменники

варіанти відповідей

Гідність, ніч, любов, ненависть.

Дівча, ім'я, хлоп'я, теля.

Микола, Оксана, книжка, душа.

Дуб, берег, батько, сонце.

Запитання 24

Морфологія - це

варіанти відповідей

Розділ мовознавства, що вивчає лексику (словниковий склад мови).

Розділ граматики, вчення про слово, його будову, граматичні форми слова, способи вираження властивих слову граматичних значень, які виражають різні відношення між словами у словосполученні й реченні.

Історично сформована й загальноприйнята система правил національної мови щодо способів передачі мовлення на письмі, яка поряд із пунктуацією становить правопис певної мови.

Запитання 25

4. До першої відміни належать усі іменники варіанта:

варіанти відповідей

А ясла, кума, площа, межа 

Б староста, хлоп'я, вулик, кузня 

В сестра, воєвода, суддя, верба 

Г кенгуреня, душа, дорога, ріка 

Д жага, Лука, чебуречна, миля

Запитання 26

5. Прочитайте фрагмент поезії.

                            З того часу в Україні жито зеленіє;

                            Не чуть плачу, ні гармати, тільки вітер віє,

                            Нагинає верби в гаї, а тирсу на полі…

Укажіть, скільки в цьому фрагменті іменників твердої групи: 

варіанти відповідей

А4  

Б5 

В 7  

Г8  

Д10

Запитання 27

6. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку: 

варіанти відповідей

А кравець, буревій, рядок

Б кисень, Київ, предмет 

В вечір, січень, портрет 

Г жаль, іменник, струмок 

Д жир, хліб, електровоз

Запитання 28

8. Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку:

варіанти відповідей

А Іване 

Б Іванко 

В Степане 

Г Руслано 

Д Саве

Запитання 29

9. У яких іменниках у формі орудного відмінка однини подовжуються м’які приголосні:

варіанти відповідей

А заполоч, блакить, височінь

Б нехворощ, фальш, суміш

В повість, любов, річ

Г мати, гордість, північ

Д радість, ніч, розкіш

Запитання 30

У кличному відмінку закінчення -Е мають усі іменники  в рядку:

      

варіанти відповідей

юнак, орел, Оля, слухач

      

голуб, Петро, Віталій, Богдан

      

козак, Ігор, Галя, тракторист

   

друг, листоноша, сокіл, хлопець 

Запитання 31

Форму кличного відмінка іменників  утворено правильно в усіх рядках, ОКРІМ:

         

варіанти відповідей

діду, Іване, Валю

     

Ігорю, Ольго, матусе

        

Генріху,  Сергію, стороже

     

добродію, Любове, Олю.

Запитання 32

Закінчення -У  у кличному відмінку мають усі іменники в рядку:

   

варіанти відповідей

писар, кухар, бровар

   

синок, товариш, ударник

    

футляр, ясен , погоничу

 

ледар, кінь, тато

Запитання 33

Закінчення -Ю  у кличному відмінку мають усі іменники в рядку:

   

варіанти відповідей

лікар, місяць, Костя

     

Ігор, Сергій, швець

   

велетень, бабуся, хлопець;

   

край, кінь,пісняр

Запитання 34

При творенні кличного відмінка помилку допущено в рядку:

     

варіанти відповідей

погоничу, Андрію, школяре

    

слухачу, Полю, повістяре

     

вчителе, вуглярю, Олеже

    

кобзарю, лікаре, стороже

Запитання 35

Помилку допущено при творенні імен по батькові у варіанті:

     

варіанти відповідей

Олексіївна, Лукович

    

Лукич, Григорійович

    

Миколаївна, Кузьмович

   

Валерійович, Іллівна

Запитання 36

Неправильно утворено кличну форму:

      

варіанти відповідей

Зоряно Орестівно

     

Вікторе Юрійовиче

     

 Нелю Петрівно

    

 Василе Карповичу

Запитання 37

Граматичну норму не порушено  в рядку:

      

варіанти відповідей

зателефонувати Уваренко Антону Єгоровичу

   

 відвідати Височина Ілью Андрійовичева

     

допомогти Чиж Іллі Трохимовичу

    

звернутися до Василенка Леоніда Максимовича

Запитання 38

НЕПРАВИЛЬНО утворено форму кличного відмінка в рядку:

    

варіанти відповідей

пане президенте, добродійко Кухарчук, дорогий дідусю

     


люба Катрусю, пане генерал, Василю Романовичу

    


добродіє Дмитре, шановний Володимире , панно Олено

   

колего Петренко, Анастасіє Іванівно, пані Ірино.


Запитання 39

Тільки в однині вживаються всі іменники рядка

варіанти відповідей

мушва, Львів, континент    

маргарин, нафта, нація

каміння, Київ, посібник 

молоко, глина, дітвора

Запитання 40

Укажіть рядок словосполучень, де немає помилок через неправильно визначений відмінок

варіанти відповідей

овочеве рагу, австралійське кенгуру, перенаселене Делі

київське метро, оригінальне кашпо, сучасний денді

смачне суфле,далеке Нікарагуа , страшне бере-бере

загадкове Калахарі , весільне фото, мальовничий Кіліманджаро

Запитання 41

Укажіть речення, яке не потребує редагування:

варіанти відповідей

Над нами – густе гілля клена.

Колосся схилялися майже до самої землі.

З дерев опадають пожовклі листя.

Ці рослини мають розгалужені коріння.

Запитання 42

Укажіть рядок, де немає помилок у формі кличного відмінка іменників:

варіанти відповідей

Світлано Сергіївно, Інно Павлівно, Василе Борисовичу

Ганно Миколаївно, Дмитре Володимировичу, пане лейтенанте

Ілля Євгеновичу, Михайле Петровичу, добродію Артемчук

Любове Олександрівно, Юрій Борисовичу, лікарю

Запитання 43

Скільки іменників, що мають лише форму однини, використано в тексті:


Сміливість – риса сучасних молодих людей. Саме вони шукають щастя, не задумуючись про наслідки. Юнаки та дівчата проявляють гордість, упевненість, незалежність. Вони не розчаровуються у долі, щиро вірять у любов та свободу, творячи майбутнє.

варіанти відповідей

6

7

8

9

Запитання 44

9. У яких іменниках у формі орудного відмінка однини подовжуються м’які приголосні:

варіанти відповідей

А кров, жовч, височінь

Б нехворощ, фальш, суміш

В сіль, біль, річ

Г мати, гордість, північ

Д подорож, ніч, розкіш

Запитання 45

Неправильно утворено кличну форму:

      

варіанти відповідей

Зоряно Орестівно

     

Вікторе Юрійовиче

     

 Нелю Петрівно

    

 Василе Карповичу

Запитання 46

ПРАВИЛЬНО утворено форму кличного відмінка в рядку:

    

варіанти відповідей

Михайло Рідоше, добродій Щербіна , дорогий дідусю

     

люба Тоне , пане генерал, Василе Романовичу

    

добродію Дмитре, шановний Володимире , панно Олено

   

Сергію Ліфаре , Анастасіє Іванівно, пані Ірино.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест