МОРФОЛОГІЯ. ЧИСЛIВНИК_5

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 273 рази
12 запитань
Запитання 1

Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.) допущено в рядку

варіанти відповідей

А п'ятидесяти, п'ятдесятьом, п'ятдесятьма, на п'ятдесятьох

Б п'ятисот, п'ятистам, п'ятьмастами, на п'ятистах

В трьохсот, трьомстам, трьомастами, на трьохстах

Г дев'ятисот, дев'ятистам, дев'ятьмастами, на дев'ятистах

Запитання 2

Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.) допущено в рядку

варіанти відповідей

А вісімдесяти, вісімдесятьом, вісімдесятьма, на вісімдесятьох

Б шести, шістьом, шістьома, на шістьох

В восьмисот, восьмистам, восьмистами, восьмистах

Г дев'яноста, дев'яноста, дев'яноста, на дев'яноста

Запитання 3

Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.) допущено в рядку

варіанти відповідей

А чотирьохсот, чотирьомстам, чотирмастами, на чотирьохстах

Б двохсот, двостам, двостами, на двохстах

В семисот, семистам, сімомастами, на семистах

Г семи, сімом, сімома, на сімох

Запитання 4

Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.) допущено в рядку

варіанти відповідей

А шістдесяти, шістдесятьох, шістдесятьма, на шістдесятьох

Б дев'ятисот, дев'ятистам, дев'ятьмастами, на дев'ятистах

В сорока, сорока, сорока, на сорока

Г сімдесяти, сімдесятьом, сімдесятьма, на семидесятьох

Запитання 5

Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.) допущено в рядку

варіанти відповідей

А ста, сто, стами, на стах

Б двадцятьох, двадцятьом, двадцятьма, на двадцятьох

В п'ятисот, п'ятистам, п'ятистами, на п'ятистах

Г трьохсот, трьомстам, трьомастами, на трьохстах

Запитання 6

Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку

варіанти відповідей

А шістьомастами шістдесятьма вісьмома, дев'ятьох, сорока п'ятьом

Б семисот восьмидесятьох вісьмох, стам двом, семидесяти

В шістдесяти сімом, ста п'ятдесяти двох, шістнадцятьома

Г вісьмома, восьмистам дев'яноста дев'ятьом, сімдесяти

Запитання 7

Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку

варіанти відповідей

А п'ятистами шестистдесятьма вісьмома, п'ятьома, дев'яносто вісьмох

Б п'ятдесят трьох, сорока восьми, дев'ятисот дев'яноста п'яти

В сімома, дев'ятьома, десятьма

Г семистам тридцятьом сімом, п'ятдесяти чотирьох, п'ятнадцятьома

Запитання 8

Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку

варіанти відповідей

А на восьмистах, п'ятьмастами, на трьохстах

Б із сорока восьми, сімдесятьма, двох тисяч восьмисот

В трьомами, з чотириста сімдесяти восьми, п'ятдесяти

Г сімдесяти дев'яти, дев'ятьмастами

Запитання 9

Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку

варіанти відповідей

А п'ятисот шістдесяти трьох, на трьохстах сорока п'ятьох, чотирма

Б восьми, сорока, п'ятистам

В сімома, сімдесяти, дев'ятистам вісімдесяти п'ятьом

Г п'яти десяти, двостам, дев'ятисот сімдесяти

Запитання 10

Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку

варіанти відповідей

А двісті вісімдесяти двох, трьох тисяч п'ятисот вісьмом, чотирьох

Б п'ятдесятьома вісьмома, чотирмастами двадцятьма двома, шістдесятьох чотирьох

В двомстам вісімдесятьом сімом, семистах, сімомастами сорока двома

Г чотирмастами двадцятьома п'ятьома, ста двох, вісьмома

Запитання 11

Лише друга частина відмінюється в усіх числівниках рядка

варіанти відповідей

А п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят

Б триста, шістнадцять, чотириста, дев'яносто

В двісті, п'ятдесят, вісімсот, п'ятсот

Г вісімдесят, вісімсот, тридцять, двадцять

Запитання 12

Обидві частини відмінюється в усіх числівниках рядка

варіанти відповідей

А дев'яносто, тридцять, вісімсот, вісімдесят

Б двісті, триста, чотириста, п'ятсот

В чотириста, п'ятдесят, триста, сімсот

Г двісті, вісімдесят, двадцять, сімсот

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест