14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

МОРФОЛОГІЯ. ПРИСЛІВНИК. 10, 11 клас

Додано: 28 квітня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 379 разів
24 запитання
Запитання 1

Прислівники означають :

варіанти відповідей

дію предмета.

ознаку предмета

назву предмета

ознаку дії або пояснюють, де і коли відбудеться дія.

Запитання 2

Усі прислівники пишуться з двома буквами -нн-

варіанти відповідей

прекрас..о, невблага..о,незгарб..о

гріш..о,невпи..о,живопис..о

рівни..о,тума..о,спросо..я

попідти..ю, шале..о, страше..о

Запитання 3

Визначте, у якому рядку всі прислівники пишуться з НЕ окремо:      

варіанти відповідей

(не) ухильно, (не) нароком, (не) досить, (не) варто

(не) давно, (не) вигідно, (не) щодавно, (не) гайно

(не) минуче, (не) рано, (не) покоїтись, (не) легко

(не) дуже, (не) цілком, (не) зовсім, (не) варто

Запитання 4

Які прислівники пишуться через два дефіси?

варіанти відповідей

Всього (на) всього, як (не) як, де (не) де, віч (на) віч

сама (самотою), пліч (о) пліч, (по) своєму, рік (у) рік

раз (у) раз, хоч (не) хоч, (будь) де, день (у) день

багато (багато), з діда (прадіда), (у) (до) світа, (на) (в) помацки

Запитання 5

Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівників у рядку

варіанти відповідей

багато — більше — найбагато

тяжко — тяжіше — найтяжіше

високо — вишче — найвишче

глибоко — глибше — найглибше        

Запитання 6

Укажіть рядок прислівників,у кожному з яких пишеться н.

варіанти відповідей

дотеп..о,невпевне..о,сумлі..о

приголомше..о,охай..о,безви..о

химер..о,схвильова..о,легковаж..о

визначе..о,дошкуль..о,докорі..о

Запитання 7

Помилку в написанні прислівника допущено в рядку:


варіанти відповідей

А. віч-на-віч;

Б.  сам-на-сам;

В. вгорі;

Г. як-небудь

Запитання 8

Літеру і треба писати на місці всіх пропусків у варіанті:

варіанти відповідей

А поноч.., до реч.., утрич..;

  Б заввишк.., заоч.., опівноч..;

В укуп.., напівдороз.., навік..;

 Г по-вовч.., навесн.., удвіч..;

Запитання 9

Разом треба писати всі прислівники у варіанті:


варіанти відповідей

по/польськи, на/вхрест, по/тиху;

до/щенту, на/весні, в/основному;

з/висока, на/вшпиньки, уві/сні;

за/панібрата, не/сказанно, у/день.

Запитання 10

Через дефіс потрібно писати всі при­слівники рядка:варіанти відповідей

де/таки, ось/ось, гидко/бридко;

по/нашому, зі/споду, в/сімох;

казна/де, чим/дуж, до/краю;

десь/то, спід/лоба, до/пізна

Запитання 11

Укажіть рядок, у якому всі прислівники слід писати разом:варіанти відповідей

(с) першу, (у) зимку, (ані) скільки, (без) вісти

(по) моєму, (на) зразок, (за) одно, (де) коли

(без) кінця краю, (що) (як) найбільше, (у) знаки

(з) дня (на) день, (будь) коли, (над) голодь, (що) тижня

Запитання 12

Літеру и треба писати на місці всіх пропусків у рядку

                                   

                        

варіанти відповідей

поноч.., угор.., утрич..

  заввишки.., заоч.., опівноч..

укуп.., напівдороз.., навік..  

  по-людськ..,навкруг.., мовчк…

Запитання 13

Прислівниками є всі слова рядка

варіанти відповідей

нарешті,вранці,казна-що

пліч-о-пліч,опівдні,дехто

збоку,завглибшки,вранці

усередині,без кінця,чий-небудь

Запитання 14

Прислівник - це...

варіанти відповідей

Незмінна особлива форма дієслова

Незмінна самостійна частина мови

самостійна частина мови,що виражає ознаку предмета

службова частина мови

Запитання 15

Разом треба писати всі прислівники рядка

варіанти відповідей

з/висока,на/вшпиньки,уві/сні

по/польськи,по/тиху,на/вхрест

за/панібрата,не/сказанно,у/день

до/щенту,на/весні,в/основному

Запитання 16

Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

НІ з прислівниками завжди пишеться окремо.

Після префікса по- у прислівниках із суфіксами -и,-ому,-ему пишеться дефіс.

Буква и пишеться в кінці прислівників,після літер,що позначають м"які приголосні.

Прислівники не пишуться через дефіс.

Запитання 17

Укажіть речення,у якому прислівник пишеться з НЕ окремо.

варіанти відповідей

Він зачепив тебе (не)навмисно.

Цей чоловік (не)спокійно поглядав на двері,ніби чекав когось.

Заходь у воду,не бійся,тут (не)глибоко,а мілко.

Хлопець говорив (не)весело.

Запитання 18

Укажіть рядок прислівників,кожен з яких пишеться через дефіс.

варіанти відповідей

(казна)коли,з(давна),(по)товариськи

(по)французьки,(ні)коли,яко(сь)

(казна)коли,(десь)інде,(тим)часом

(часто)густо,(будь)де,(по)сусідськи

Запитання 19

Вибери рядок, в якому всі прислівники написані правильно

варіанти відповідей

навесні, в верх, вночі

нагору, вбік, в ночі,

до низу, ввечері, вверх

донизу, вночі, вверх

Запитання 20

Усі прислівники пишуться окремо в рядку

варіанти відповідей

рік (у) рік, (на) переріз, (сяк) так

(у) стократ, (до) останку, (від) давна

(аби) куди, віч (на) віч, (попід) руки

(без) упину, (уві) сні, сам (на) сам

(на) зразок, (до) вподоби, (по) одинці

Запитання 21

Усі прислівники пишуться окремо в рядку

варіанти відповідей

(від) тепер, сам (на) сам, (по) доброму

(на) щастя, казна (коли), (по) одинці

час (від) часу, (що) тижня, кінець (кінцем)

рука (в) руку, стрім (голов), (в) гору

(без) угаву, (уві) сні, день (у) день

Запитання 22

Разом пишуться всі прислівники в рядку

варіанти відповідей

(від) тепер, (одним) одна, насам (перед)

(спокон) віку, (чим) раз, (у) гору

чим (дуж), (на) самоті, (в) день

(що) ночі, (у) стократ, (на) світанку

(у) слід, рік (у) рік, (ані) трохи

Запитання 23

Разом пишуться всі прислівники в рядку

варіанти відповідей

(перед) усім, (за) панібрата, (по) господарському

(від) нині, (чим) скоріш, (в) раз

(чим) далі, (до) речі, (в) ночі

(що) хвилини, с (під) лоба, (кінець) кінцем

(на) швидку, (в) поперек, (без) кінця

Запитання 24

Правильно написані всі прислівники в рядку

варіанти відповідей

на жаль, доречі, справа

по- літньому, на нівець, на добраніч

сповна, з ранку до вечора, без кінця краю

десь- то, віч-на-віч, з року в рік

щоночі, з діда-прадіда, з давніх давен

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест