Морфологічна норма (10 клас)

Додано: 18 січня 2023
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 98 разів
24 запитання
Запитання 1

Усі прийменники написано правильно в рядку

варіанти відповідей

внаслідок, замість, поміж, з-поза

з перед, з по серед, замість

про між, поза, понад, щодо

навколо, з-над, поперед, за ради

Запитання 2

Прийменник є в кожному реченні, ОКРІМ

варіанти відповідей

Без роботи день роком стає.

Добре роби — добре й буде!

Добра пряха на скіпку напряде.

Не бери важкого в руки, а дурного у голову.

Запитання 3

Граматично неправильно побудовано словосполучення

варіанти відповідей

підручник по українській мові

їхати автобусом

пропусти з-за хвороби

надіслати по адресу

Запитання 4

Граматично ПРАВИЛЬНО побудовано словосполучення

варіанти відповідей

на протязі року

надіслати поштою

отримати по адресу

конспект по біології

Запитання 5

Всі прийменники слід писати через дефіс у рядку

варіанти відповідей

за/ради, у/продовж, по/за

на/передодні, по/серед, з/перед

з/за, з/повід, із/під

з/про/між, з/посеред, з/над

Запитання 6

Скільки прийменників у цьому реченні?

В осінній час сім погод у нас: сіє, віє, туманіє, шумить, мете, гуде і зверху йде.


варіанти відповідей

1

2

3

жодного

Запитання 7

Через дефіс потрібно писати обидва прийменники варіанта

варіанти відповідей

з/під, по/переду

по/над, з/посеред

з/над, із/за

з/за, по/під

за/для, що/до

Запитання 8

Прийменник У  потрібно вжити в обох словосполученнях рядка

варіанти відповідей

яблука … кошику, прочитав … статті

побачила … вікні, вийшов … коридор

написала … творі, завітали … гості

зайшла … річку, лежав … сумці

плавати … океані, поклала … шухляду

Запитання 9

Укажіть роль сурядних сполучників

варіанти відповідей

Поєднувати частини складного речення

Поєднувати слова в словосполученні

Поєднувати однорідні члени речення.

Поєднувати частини складного речення та однорідні члени речення

Запитання 10

Складний сполучник ужито в реченні

варіанти відповідей

Довіряй, але перевіряй 

Землю прикрашає сонце, а людину — праця

Сонце росло, палало і тихо спускалось додолу

Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися

Книга вчить, як на світі жить

Запитання 11

Разом потрібно писати обидва сполучники у варіанті

варіанти відповідей

не/наче, дарма/що

 як/що, так/що

тим часом/як, не/мовби

ні/бито, не/начебто

тому/що, не/мов

Запитання 12

Виділене слово є сполучником, і його треба писати разом у реченні

варіанти відповідей

Як/би мені хотілося, щоб літо ніколи не закінчувалося!

Поміркуйте про/те, що порадити своїм друзям.


Станьте за/те дерево, у якого розкішна крона.

Як/би ви прокинулися раніше, то не запізнилися б.


Про/те, що сьогодні свято, ми дізналися випадково.

Запитання 13

Укажіть рядок, у якому всі сполучники підрядні.

варіанти відповідей

бо, тому що, оскільки, якби;

бо, та, проте, начебто, ніби;

але, мов, як, щойно, якщо;

хай, ні...ні, ледве, й, однак.

Запитання 14

У якому рядку сполучники пишуться через дефіс?

варіанти відповідей

начеб(то), тож(бо), якби(то), коли б (то)

тоб(то), ніби(то), коли(б)то, мовби(то)  

тому(то), тільки(но), тим(то), отож(то)

бо(ж), хоч(би), коли(б)то, цеб(то)

Запитання 15

Бо, тому що, через, у зв'язку з тим - це сполучники підрядності, за значенням...

варіанти відповідей

мети

зіставні

причинові

з'ясувальні

Запитання 16

Скільки сполучників з-поміж наведених слів: попід, між, зате, проте, кожний, всякий, багацько, а, за, під, та, коли, може, якщо, в, щоб, коли б, у, передусім, в основному, незважаючи на, через те що, тому що.

варіанти відповідей

5

7

4

10

Запитання 17

Усі частки треба писати через дефіс:

варіанти відповідей

дістав/таки, так/от, де/кому, аби/хто       

розберись/но, хтозна/який, з’їж/бо, складіть/но  

що/небудь, будь/хто, казна/скільки, хіба/що

все/таки, де/небудь, де/коли, немовби/то

Запитання 18

Частка  не  пишеться окремо в усіх випадках:

варіанти відповідей

не/створити, не/один, не/помітно, не/підготувати

не/прикрасила, не/потрібно, не/нас, не/дочуваючи

не/щодавно, не/десять, досі не/зрозумілий, не/люблю

не/зволікаючи, зовсім не/знайомий, не/дуже, не/спокуситися

Запитання 19

Помилку в написанні слова з часткою  ні  допущено: 

варіанти відповідей

нікчема

ні з чим

нізвідкіль

нідочого

Запитання 20

ОКРЕМО треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

знайшов/би, ні/би, поки/що

прийшли/б, не/мов/би, знав/же

взяв/таки, зроби/ж, отакий/от  

не/говори, знай/же, таки/втік 

Запитання 21

Через дефіс треба писати всі частки рядка

варіанти відповідей

будь/як, отак/то, бозна/скільки

все/ж/таки, такий/от, казна/що

невже/таки, тільки/що, годі/бо

ані/хто, як/небудь, казна/чому

Запитання 22

Через дефіс треба писати всі частки рядках


варіанти відповідей

будь/як, що/небудь, зумів/таки

от/так, будь/кому, хтозна/як, ані/хто, як/небудь, казна/чому

чого/небудь, як/то, де/котрий, будь/хто, якби/то, що/не/день

казна/коли, аби/кого, хтозна/що

Запитання 23

Укажіть рядок, у якому частка пишеться через дефіс.

варіанти відповідей

(таки) прийшов

прийшов (таки)

(ні) хто

прийшов (би)

Запитання 24

Частку НЕ пишемо окремо

варіанти відповідей

(не) здужати (хворіти)

(не) навидіти

(не) здужати (не могти)

(не) волити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест