2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Мова програмування Python 7 клас

Додано: 5 лютого
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 18 разів
12 запитань
Запитання 1

Операція ділення записується символами

варіанти відповідей

%

/

//

:

Запитання 2

Операції порівняння записують символами

варіанти відповідей

<

>

>+

>=

=

==

<=

//

Запитання 3

Для введення даних в пам'ять ПК використовують команду

варіанти відповідей

print

input

Print

while

float

Запитання 4

Для виведення даних на екран використовують команду

варіанти відповідей

input

print

pprint

float

Запитання 5

Для чого використовують знак # ?


варіанти відповідей

  для зупинки програми

  для швидкості роботи програми

 для коментування рядка програми

 для цілочисельного ділення

Запитання 6

Виберіть зі списку складові мови програмування:

варіанти відповідей

семантика

синтаксис

алфавіт

лексика

пунктуація

словник

Запитання 7

Мова, яку використовують для запису алгоритмів, призначених для виконання комп'ютером, називаютьваріанти відповідей

Мовою програмування


Проміжними даними


Вихідними даними

Мова Delphi

Запитання 8

Правила складання і запису мовних конструкцій: не словникових слів і речень - це

варіанти відповідей

Форма


Компілятор


Словник

 

Синтаксис

Запитання 9

Алфавіт мови програмування - це...

варіанти відповідей

команда виконати конкретну дію, записана мовою програмування


сукупність правил виконання комп’ютером команд, записаних мовою

  

набір символів, які можуть використовуватись під час створення програми

  

сукупність правил побудови команд мови програмування

Запитання 10

Вкажи на повне розгалуження

варіанти відповідей
Запитання 11

Вкажи на неповне розгалуження

варіанти відповідей
Запитання 12

Кожний крок алгоритму це...

варіанти відповідей

виконання алгоритму

  виконання дії

  виконання умови

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест