29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Початок Української революції

Пометун О.І., Гупан Н.М.

Додано: 2 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 12 разів
22 запитання
Запитання 1

У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано:

варіанти відповідей

засудження корніловського заколоту


проголошення автономії України

створення Генерального Секретаріату

підтримку виступу самостійників

Запитання 2

Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено: 

варіанти відповідей

відправленням українізованих військових частин на фронт

формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів

відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію

збройним виступом самостійників у Києві

Запитання 3

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада: 

варіанти відповідей

припинила українізацію військових частин російської армії

 включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду

призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам

 відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів

Запитання 4

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».

варіанти відповідей

 М. Грушевського

 В. Винниченка

 Д. Дорошенка

С. Петлюру

Запитання 5

Збройний виступ самостійників у Києві спричинено: 

варіанти відповідей

висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній Раді

наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату.

оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу

проголошенням радянської влади в Україні.

Запитання 6

Авторство якого з цитованих документів не належить Українській Центральній Раді? 

варіанти відповідей

«На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат...»

 «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі...»

 «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії ...хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям...»

 «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, ...ми рішуче ставимось проти ...самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»

Запитання 7

У Третьому Універсалі Української Центральної Ради було проголошено:

1. прагнення розпочати й самостійно провести переговори з Німеччиною та її союзниками

2. 8-годинний робочий день, державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні

3. скасування приватної власності на землю поміщиків та інших нетрудових господарств


варіанти відповідей

2, 3

1, 3

1, 2, 3

1, 2

Запитання 8

Оберіть прізвища членів першого складу Генерального секретаріату:

варіанти відповідей

В.Винниченко, Б.Мартос, Х.Барановський

С.Петлюра, М.Міхновський, П.Христюк

М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра

В.Голубович, Б.Мартос, В.Затонський

Запитання 9

Вкажіть, коли відбувся бій під Крутами:

варіанти відповідей

26 січня 1918 р.

16 січня 1918 р.

25 жовтня 1917 р.

4-5 липня 1917 р.

Запитання 10

Вкажіть місто, в якому вперше було проголошено встановлення радянської влади:

варіанти відповідей

Харків

Київ

Одеса

Донецьк

Запитання 11

Установіть відповідність

1. монархія

2. декрет

3. інтервенція

4. консерватизм

А назва, найважливіших актів найвищих органів держави

Б форма правління, при якій влада в руках одноосібного керівника

В течія, яка прагне поєднати зміни зі збереженням традицій

Г відкрите чи замасковане втручання у внутрішні справи держави інших держав


варіанти відповідей

1А, 2Б, 3Г, 4В

1Б, 2А, 3Г, 4В

1В, 2Г, 3Б, 4А

1Г, 2Б, 3В, 4А

Запитання 12

Визначте основні положення ІІ Універсалу:

варіанти відповідей

визнання Тимчасовим урядом Генерального секретаріату

відкладення проголошення автономії України до Установчих зборів

проголошення курсу на соціалізацію землі

встановлення 8-годинного робочого дня

делегування до Центральної Ради представників національних меншин

проголошення незалежності УНР

Запитання 13

Хто був першим командуючим українізованого корпусу російської армії?

варіанти відповідей

С. Петлюра

М. Грушевський

Є. Коновалець

 П. Скоропадський

Запитання 14

Як називався орган, що мав визначити статус України у складі Росії, вибори до якого обіцяв провести Тимчасовий уряд Росії?

варіанти відповідей

Державна нарада


Установчі збори

Державна Дума

з’їзд Рад

Запитання 15

Коли було створено Українську Центральну Раду?

варіанти відповідей

лютому 1917 р.

квітні 1917 р.

березні 1917 р.

травні 1917 р.

Запитання 16

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Четвертого Універсалу Української Центральної Ради?

варіанти відповідей

 «Вся влада Радам!»

 «Україна для українців!»

 «Хай живе самостійна Україна!»

 «Автономія України у складі демократичної Росії!»

Запитання 17

Яка подія стала свідченням патріотизму і самовідданості української молоді в боротьбі з агресією радянської Росії проти УНР?

варіанти відповідей

бій під Мотовилівкою

 бій на горі Лисоня

бій на горі Маківка

 бій під Крутами

Запитання 18

Державний переворот, що зумовив перехід влади до П. Скоропадського, відбувся:

варіанти відповідей

18 квітня 1918 р.

29 квітня 1918 р.

21 квітня 1918 р.

29 березня 1918 р.

Запитання 19

Директорія виникла в:

варіанти відповідей

жовтні 1918 р.

листопаді 1918 р.

грудні 1918 р.

січні 1919 р.

Запитання 20

Назвіть прізвище першого президента Української академії наук:

варіанти відповідей

А. О. Богомолов.

Б. В. Вернадський.

В. М. Грушевський.

Б. Ф. Кричевський.

Запитання 21

Що спричинило Українську революцію 1917—1918 рр.?

варіанти відповідей

повалення Гетьманату П. Скоропадського

невирішені земельне, робітниче та національне питання

  утворення Директорії УНР

послаблення Російської імперії внаслідок Першої світової війни

утворення Директорії УНР

розв’язання II війни Радянської Росії проти УНР

піднесення українського національно-визвольного руху

більшовицьке повстання на заводі «Арсенал» у Києві

Запитання 22

Установіть відповідність між прізвищем історичного діяча та його характеристикою.

1 М. Грушевський

2 С. Єфремов

3 М. Міхновський

4 В. Винниченко

Характеристика

А голова Генерального секретаріату

Б голова Народного секретаріату

В заступник голови УЦР, секретар міжнаціональних справ у складі Генерального секретаріату

Г голова Української Центральної Ради

Д організатор виступу самостійників, невдоволених умовами II Універсалу УЦР

варіанти відповідей

1-А 2-Б 3-В 4-Г

1-Г 2-В 3-Д 4-А

1-Г 2-В 3-Д 4-Б

1-Г 2-Д 3-В 4-А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест