Національна економіка

Додано: 9 січня 2022
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 118 разів
12 запитань
Запитання 1

Який чинник відіграє вирішальну роль у розміщенні підприємств целюлозно-паперової промисловості?

варіанти відповідей

екологічний

військово-стратегічний

водний

науково-технічний

Запитання 2

Який чинник відіграє вирішальну роль у розміщенні підприємств кондитерської промисловості?

варіанти відповідей

екологічний

споживчий

водний

паливно-енергетичний

Запитання 3

Що таке подетальна спеціалізація?

варіанти відповідей

 випуск підприємством кінцевої, готової до споживання чи використання продукції

 зосередження дедалі більших обсягів виробництва продукції чи надання послуг на окремих підприємствах

 виконання окремих стадій технологічного процесу на самостійних підприємствах

 виготовлення підприємством окремих деталей, агрегатів чи вузлів для подальшого комплектування готової продукції

Запитання 4

Зосередження дедалі більших обсягів виробництва продукції чи надання послуг на окремих підприємствах – це…

варіанти відповідей

комбінування

дисперсія

 кооперування

концентрація

Запитання 5

 Процес інтеграції різних виробництв на основі спільної виробничої та соціальної інфраструктури – це…

варіанти відповідей

агломерування

 кооперування

 дисперсія

 комбінування

Запитання 6

Що таке промисловий пункт?

варіанти відповідей

 переважно велике місто або група близько розташованих міст з великою кількістю підприємств, частина з яких взаємопов’язана

 розташоване в певній точці одне підприємство

 зосередження в одному населеному пункті кількох підприємств, переважно не пов’язаних між собою

 зосередження в кількох близьких поселеннях підприємств одного виду діяльності, що найчастіше взаємопов’язані

Запитання 7

Який чинник розміщення виробництва внаслідок поєднання науки з виробництвом, зумовлює тяжіння багатьох підприємств до великих наукових центрів?

варіанти відповідей

 науково-технічний

 екологічний

 водний

 військово-стратегічний

Запитання 8

Що таке промисловий район?

варіанти відповідей

 переважно велике місто або група близько розташованих міст з великою кількістю підприємств, частина з яких взаємопов’язана

 зосередження в кількох близьких поселеннях підприємств одного виду діяльності, що найчастіше взаємопов’язані

 поєднання промислових агломерацій, вузлів, центрів, яке має чітку виробничу спеціалізацію

 територіальне зосередження підприємств різних видів промислової діяльності у формі промислових центрів і вузлів на порівняно невеликій території

Запитання 9

Що таке постадійна спеціалізація?

варіанти відповідей

 випуск підприємством кінцевої, готової до споживання чи використання продукції

 виконання окремих стадій технологічного процесу на самостійних підприємствах

 виготовлення підприємством окремих деталей, агрегатів чи вузлів для подальшого комплектування готової продукції

 зосередження дедалі більших обсягів виробництва продукції чи надання послуг на окремих підприємствах

Запитання 10

Який чинник визначає розміщення підприємств алюмінієвої промисловості?

варіанти відповідей

працересурсний

природних умов і ресурсів

споживчий

паливно-енергетичний

Запитання 11

Що таке промисловий вузол?

варіанти відповідей

зосередження в одному населеному пункті кількох підприємств, переважно не пов’язаних між собою

розташоване в певній точці одне підприємство

 зосередження в кількох близьких поселеннях підприємств одного виду діяльності, що найчастіше взаємопов’язані

переважно велике місто або група близько розташованих міст з великою кількістю підприємств, частина з яких взаємопов’язана

Запитання 12

Випуск на одному підприємстві однорідного виду продукції – це…

варіанти відповідей

 дисперсія

 спеціалізація

 агломерування

кооперування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест