13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Наддніпрянська Україна в другій половині 19 ст.

Додано: 6 вересня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні в 1860—1880-х рр. був спрямований:

варіанти відповідей

на створення підпільних терористичних організацій для силового повалення царизму

на об’єднання українського, польського та російського рухів у єдиний визвольний рух

на перехід до легальної політичної боротьби за відродження української державності

на організацію видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек, наукові дослідження

Запитання 2

Поява Емського указу (1876 р.) імператора Олександра ІІ пов’язана з:

варіанти відповідей

активізацією діяльності об’єднань української інтелігенції – громад.

викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства

участю українців у польському національно-визвольному повстанні


виданням українського альманаху «Русалка Дністровая»

Запитання 3

«Негайно вислати з краю Драгоманова і Чубинського як невиправних й однозначно небезпечних для краю агітаторів» — це одна з вимог

варіанти відповідей

 Валуєвського циркуляру (1863 р.).

Університетського статуту (1884 р.)

Емського указу (1876 р.).

 Столипінського циркуляру (1906 р.).

Запитання 4

Про яку організацію йдеться в уривку з історичного джерела: «...Переважно досліджує губернії Київського освітнього округу в усіх тих аспектах, що є предметом занять Товариства, і особливо дослідження зі статистики та етнографії... відшукує й доводить до відома вже зібрані й ті, що збері-гаються в місцевих архівах, відомості про край, розглядає їх, вирішує, як їх використати для науки...»?

варіанти відповідей

товариство «Просвіта»

Наукове товариство ім. Т. Шевченка

 Південно-Західний відділ Російського географічного товариства

просвітницьке товариство галицьких греко-католицьких священиків.

Запитання 5

Якому діячеві громадівського руху належать цитовані нижче спомини? «Я заявився до київського генерал-губернатора Дундукова-Корсакова, просив паспорт за кордон… Через три дні дозвіл було одержано і я виїхав через Галичину й Угорщину до Відня, де почав готуватися до видання збірника «Громада». Водночас уряд почав конфісковувати брошури соціал-демократичного змісту, а тому вирішив перенести видання «Громади» до Женеви…»

варіанти відповідей

В.Антоновичу 

П.Чубинському 

М.Костомарову 

М.Драгоманову

Запитання 6

Таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Російської імперії, що увійшло в історію під назвою «Валуєвський циркуляр», видано

варіанти відповідей

1856 р.

1876 р. 

1863 р. 

1892 р.

Запитання 7

Які із зазначених нижче фактів біографії належать Володимиру Антоновичу?

варіанти відповідей

Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член-кореспондент Російської академії наук (1876 р.).

Організатор і голова Київської громади, головний редактор Тимчасової комісії з   розгляду давніх актів (1864—1880 рр.), професор Київського університету (з 1878 р.).

Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу був ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.).

Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.), де заснував Вільну українську друкарню, видавав український журнал «Громада».

Запитання 8

Беручи участь у діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, громадівці намагалися

варіанти відповідей

запровадити мережу недільних україномовних шкіл.

створити українську політичну партію.

поширювати нелегальну марксистську літературу.

організувати систематичні українознавчі дослідження.

Запитання 9

1863 р. та 1876 р. в історії України пов’язані з:

варіанти відповідей

упровадженням земств та єдиної системи початкової освіти

заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка

створенням перших гуртків хлопоманів і народників

забороною друкування та завезення з-за кордону книг укр.мовою

Запитання 10

У якому році царською владою ухвалено документ, уривок з якого процитовано:«…Зважаючи… на теперішнє тривожне становище суспільства… міністр внутрішніх справ визнав за необхідне… видання книг малоросійською мовою як духовного змісту, так і навчальних, і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити…»?

варіанти відповідей

1861 р.  

1876 р.

1863 р.

1905 р.

Запитання 11

Яке видання мало назву «Основа»?

варіанти відповідей

перший український політичний журнал в Женеві 

перший український літературно-науковий журнал в Петербурзі 


друкований орган Київської громали в 1874-1875 рр. 

перший передвісник української преси в Галичині

Запитання 12

У якому місті було створено першу українську громаду, що започаткувала громадівський рух?

варіанти відповідей

Полтава

Петербург


Київ

Харків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест