Надорганізмові біологічні системи. Екосистема.

Додано: 6 травня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 284 рази
12 запитань
Запитання 1

Консументом ІІ порядку у ланцюгу живлення є:

варіанти відповідей

зелені рослини

коник

жаба

змія

гриби, бактерії

Запитання 2

Прикладом детритного ланцюга живлення є:

варіанти відповідей

Трава→зелений коник→жаба→ящірка

Опале листя→дощовий черв'як→кріт→лисиця

Зелені рослини (водорості)→дафнії→карась→щука

Хижаки→комахоїдні птахи→личинки мух→коров'ячий послід

Запитання 3

Гетеротрофні організми екосистем, які перетворюють мертву органіку на прості органічні та неорганічні речовини:

варіанти відповідей

консументи І порядку

редуценти

продуценти

консументи ІІ порядку

Запитання 4

Сукупність живих організмів, які мешкають у певному середовищі існування і утворюють з ним єдине ціле, - це:

варіанти відповідей

біосфера

екосистема

популяція

біоценоз

Запитання 5

До абіотичних екологічних факторів відносяться:

варіанти відповідей

необмежене полювання

занесення нових видів

вологість

рух повітряних мас

забруднення середовища

Запитання 6

Прикладом паразитизму є взаємодія:

варіанти відповідей

мурахи й попелиці

шпака й комахи

гусені та личинок їздців

акули, рибки-лоцмана

Запитання 7

Глива звичайна є:

варіанти відповідей

продуцентом

консументом І порядку

консументом ІІ порядку

редуцентом

Запитання 8

Оберіть продуцентів

варіанти відповідей

жито

синиця

кукурудза

їжак

опале листя

дощовий черв'як

Запитання 9

Згідно правила екологічної піраміди на кожний наступний рівень переходить енергії (у%)

варіанти відповідей

1%

10%

50%

100%

Запитання 10

Поява та розвиток рослинних угрупувань у місцях, де раніше рослин не було - це

варіанти відповідей

 первинна сукцесія

вторинна сукцесія

обмежувальний фактор

ярусність

Запитання 11

Обрати штучні екосистемиваріанти відповідей

поле

ліс

акваріум

клумба

город

ставок

гори

Запитання 12

Які структкри розрізняють в екосистемах?варіанти відповідей

просторова

видова

трофічна

вікова

економічна

статева

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест