2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Надорганізмові біологічні системи

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 26 разів
22 запитання
Запитання 1

Лишайники - це

варіанти відповідей

симбіоз мікроскопічних водоростей з грибами

симбіоз мікроскопічних водоростей з тваринним організмом

симбіоз мікроскопічних грибів з одноклітинними тваринами

симбіоз мікроскопічних тварин з бактеріями

Запитання 2

До абіотичних факторів належать

варіанти відповідей

Хімічний склад ґрунту

Вплив паразитів

Радіоактивне випромінювання

Вирубування лісу

Запитання 3

Харчові ланцюги, які починаються з мертвих органічних залишків

варіанти відповідей

Органічні

Детритні

Перевернуті

Пасовищні

Запитання 4

Виберіть характеристики учасника, який перебуває на самому початку трофічного ланцюга

варіанти відповідей

Гетеротрофний організм

Автотрофний організм

Здатний до фотосинтезу

Продуцент

Запитання 5

Який компонент середовища належить до абіотичних екологічних факторів?


варіанти відповідей

атмосферний тиск           

 вирубування тропічних лісів


коменсалізм                    

  конкуренція за особин протилежної статі

Запитання 6

Екологія-це...

варіанти відповідей

комплексна наука про взаємодію живої природи й неживої природи та людства

ефективне використання ресурсів, з мінімальною шкодою для природи

математична модель є спрощеним відображенням природної системи

біологічна наука про взаємодію організмів і угруповань між собою та довкіллям

Запитання 7

Об'єктом вивчення екології є:

варіанти відповідей

різноманітність взаємозв’язків між організмами, їхніми угрупованнями і середовищем існування

живі організми та надорганізмові біосистеми

закономірності функціонування надорганізмових біосистем

вивчення екологічного стану біосфери

Запитання 8

Антропогенним фактором,який впливає на популяцію козуль в лісах Полісся, є:

варіанти відповідей

леви

мисливці

кліщі

річний рівень опадів

Запитання 9

Що може бути причиною повені і зсуву ґрунту?

варіанти відповідей

глобальне потепління

забруднення довкілля

вирубка лісів

зниження біорізноманіття

Запитання 10

Розкладають мертву органіку до найпростіших неорганічних сполук

варіанти відповідей

Детритофаги

Редуценти

Автотрофи

Консументи першого порядку

Запитання 11

Сукцесія - це

варіанти відповідей

Стійкість екосистем до факторів

Сезонні коливання чисельності організмів під дією антропогенного фактора

Скорочення видового різноманіття екосистеми внаслідок діяльності людини

Послідовна зміна екосистеми на певній території

Запитання 12

Біологічне забруднення

варіанти відповідей

Відходами хімічної промисловості

Світлове, шумове, радіаційне забруднення

Хвороботворними мікроорганізмами

Забруднення отрутохімікатами

Запитання 13

Механічне забруднення

варіанти відповідей

Відведення значних територій під сміттєзвалища

Шумове забруднення

Побутові стоки

Продукти згоряння палива

Запитання 14

До Червоної книги України занесено

варіанти відповідей

Плямиста саламандра

Горобець хатній

Вухатий їжак

Ластівка сільська

Запитання 15

Біосфера - це...

варіанти відповідей

водна оболонка Землі

область активного життя

повітряна оболонка Землі

тверда оболонка Землі

Запитання 16

Основоположником вчення про біосферу є:

варіанти відповідей

академік В.І.Вернадський

давньогрецький учений Геродот

океанограф Жак-Ів Кусто

Запитання 17

Найбільш різноманітними є представники органічного світу:

варіанти відповідей

тропічних широт

помірних широт

екваторіальних широт

Запитання 18

Найвищу здатність виживати у найважчих умовах мають:

варіанти відповідей

гриби

рослини

бактерії

Запитання 19

На якій глибині проходить нижня межа біосфери:

варіанти відповідей

20-25 км

50 км

10 км

5 км

Запитання 20

Верхня межа біосфери:

варіанти відповідей

20 км

2 км

10 км

5 км

Запитання 21

6. Хто досягає верхньої і нижньої межі біосфери:

варіанти відповідей

водорості

бактерії

планктон

Запитання 22

Зв'язують атмосферний азот і переводять його в доступну для засвоєння рослинами форму

варіанти відповідей

Нітрифікувальні бактерії

Азотфіксувальні бактерії

Амоніфікувальні бактерії

Денітрифікувальні бактерії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест