24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Надорганізмові біологічні системи

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 40 разів
18 запитань
Запитання 1

Який з організмів є редуцентом:

варіанти відповідей

колорадський жук

жук могильник

ящірка прудка

липа серцелиста

Запитання 2

Який чинник обмежує поширення водоростей на великих глибинах?

варіанти відповідей

високий тиск

солоність води

відсутність світла

нестача кисню у воді

Запитання 3

Ланцюги живлення переплетені і формують....

варіанти відповідей

харчову сітку (мережу)

екологічну піраміду

ноосферу

екологічну нішу

Запитання 4

Який з чинників відноситься до антропогенних:

варіанти відповідей

ушкодження рослин попелицею

пересихання водойм у жаркий період

вирубування лісів

загибель рослин внаслідок заморозків

Запитання 5

Яка маса продуцентів потрібна для утворення 50 кг маси вторинних консументів?

варіанти відповідей

5 кг

50 кг

500 кг

5000 кг

Запитання 6

Який із заповідників є біосферним?

варіанти відповідей

Подільський

"Асканія Нова"

"Горгани"

Рівненський

Запитання 7

Вкажіть, у яких парах організмів сформувалися взаємовигідні (мутуалістичні) взаємозвязки

варіанти відповідей

джміль і конюшина

котячий сисун і лисиця

бульбочкові бактерії і горох

рак самітник і актинія

Запитання 8

Які пристосування сформувалися у рослин в умовах нестачі води?

варіанти відповідей

глибока коренева система

широкі листки з продихами на верхньому боці

товстий шар воскової кутикули на поверхні листків

листки дрібні, іноді перетворені на колючки

здатність накопичувати воду в листках і стеблах

Запитання 9

Вкажіть ознаки, властиві штучним екосистемам

варіанти відповідей

низька видова різноманітність

висока видова різноманітність

стійкість

необхідність втручання людини для підтримання існування

нерозгалуджена харчова мережа

Запитання 10

Встановіть послідовність організмів у ланцюгах живлення:

варіанти відповідей
Запитання 11

Встановіть відповідність між організмами та їх місцем у харчовому ланцюзі:

а) сарана

б) яструб

в) конюшина

г) ящірка

1) консумент I порядку

2) продуцент

3) консумент III порядку

4) редуцент

5) консумент II

варіанти відповідей

2-а, 3-б, 1-г, 4-в

2-в, 1-а, 5-г, 2-б

1-г, 2-б, 3-а, 4-в

4-а, 3-г, 2-б, 5-в

Запитання 12

Вкажіть еру, протягом якої відбувся вихід рослин і тварин на сушу

варіанти відповідей

архейська

протерозойська

палеозойська

мезозойська

Запитання 13

Знайдіть правильні твердження:

варіанти відповідей

атавізми, як і рудименти, формуються у всіх особин виду

модифікаційні зміни є матеріалом для еволюції

популяція-сукупність організмів різних видів, що населяють певну територію

від різних груп плазунів шляхом дивергенції утворилися перші птахи і ссавці

Запитання 14

Виберіть ознаки, притаманні грибам і тваринам:

варіанти відповідей

клітини мають клітинну стінку

не мають пластид

гетеротрофне живлення

поглинання речовин шляхом всмоктування усією поверхнею тіла

резервним полісахаридом є глікоген

не здатні до активного руху

здатні утворювати спори для розмноження

Запитання 15

Ознаки вірусів, що не властиві живим організмам:

варіанти відповідей

неклітинна будова

наявність генетичного матеріалу

здатність до розмноження

відсутність процесів живлення, дихання

значна мінливість, здатність еволюціонувати

наявність білків і нуклеїнових кислот

Запитання 16

Виберіть неправильні твердження:

варіанти відповідей

складні віруси не здатні синтезувати ліпіди мембран і будують оболонку з мембран клітини, у якій паразитують

рибосоми у вірусів мають менші розміри, ніж у бактерій

універсальність генетичного коду свідчить про єдність походження живих організмів

усі віруси містять ДНК та і-РНК

Запитання 17

Виберіть приклади мімікрії у тварин:

варіанти відповідей
Запитання 18

Сонечко двокрапкове (Adalia

bipunctata) має дві форми – чорну і

червону. виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Червоні сонечка-краще розмножуються

Чорні- вони краще зимують.

Восени переважає червона форма

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест