Надорганізмові біологічні системи. Узагальнення

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 58 разів
24 запитання
Запитання 1

Сукупність організмів різних видів та середовища їхнього існування, що пов'язані з обміном речовин, енергії та інформації - це

варіанти відповідей

біосфера

екосистема

колообіг речовин

екологічні чинники

Запитання 2

Будь-яка екосистема має:

варіанти відповідей

біотичний компонент

моніторинг

абіотичний компонент

мімікрію

Запитання 3

До абіотичних чинників відносяться:

варіанти відповідей

едафічні та кліматичні

топографічні та симбіотичні

топографічні та гідрологічні

гідрологічні та антропогенні

Запитання 4

Екологічна валентність - це

варіанти відповідей

закон оптимуму

зона нормальної життєдіяльності

екологічні чинники

адаптованість видів до певних умов існування

Запитання 5

Значення чинника, за яких організми живуть, але не ростуть і не розмножуються

варіанти відповідей

екологічна валентність

зона пригнічення

зона нормальної життєдіяльності

обмежувальна зона

Запитання 6

Назвіть середовища існування

варіанти відповідей

океанічне

ґрунтове

гостальне

земляне

Запитання 7

У наземно-повітряному середовищі найпоширенішими є:

варіанти відповідей

дендробіонти

гідробіонти

паразити

аеробіонти

Запитання 8

До едафобіонтів належать:

варіанти відповідей

амеби, кроти

соколи, жирафи

ціанобактерії, черви

риби, черепахи

Запитання 9

Особливості цього середовища існування визначаються будовою тіла та умовами середовища організмів-хазяїв

варіанти відповідей

наземно-повітряне

водне

гостальне

ґрунтове

Запитання 10

Що відносять до первинних сукцесій:

варіанти відповідей

розвиток екосистем на вулканічних островах

відновлення природних угруповань після вирубки лісів

відновлення природних угруповань після пожежі

розвиток екосистем на відмілинах річок

Запитання 11

Вкажіть послідовність етапів формування сукцесій:

варіанти відповідей

формування чи відновлення мікробіоценозів, піонерні сукцесії, проміжні угруповання, клімаксні екосистеми

проміжні угруповання,клімаксні екосистеми, піонерні сукцесії,відновлення природних угруповань після вирубки лісів

клімаксні екосистеми, відновлення природних угруповань після вирубки лісів,проміжні угруповання, піонерні сукцесії,

піонерні сукцесії, відновлення природних угруповань після вирубки лісів, клімаксні екосистеми, проміжні угруповання

Запитання 12

Термін "біосфера" запропонував

варіанти відповідей

Ч.Дарвін

Е.Зюсс

В.Вернадський

Г.Мендель

Запитання 13

Структурний елемент біосфери:

варіанти відповідей

біота

вид

екосистема

середовище існування

Запитання 14

Ноосфера - це

варіанти відповідей

стан біосфери, за якого спостерігається постійний колообіг речовин

стан біосфери, характерною рисою якого є екологізація всіх сфер життя

вся сукупність живих організмів на планеті Земля

стан біосфери, за якого визначальними чинниками є розумова діяльність в праця людини

Запитання 15

Назвіть функції біоти:

варіанти відповідей

окисно-відносна

газова

біохімічна

окисно-відновна

Запитання 16

Колообіг речовин має:

варіанти відповідей

циклічний характер

ациклічний характер

ритмічний характер

динамічний характер

Запитання 17

Біологічний колообіг (на відміну від геологічного) є

варіанти відповідей

повільним і розімкненим

швидким і замкненим

швидким і розімкненим

повільним і замкненим

Запитання 18

Біологічне перетворення енергії відбувається за рахунок:

варіанти відповідей

людини

літосфери

спеціально створених організмів

живих організмів

Запитання 19

Назвіть глобальні екологічні проблеми

варіанти відповідей

кислотні опади

потепління клімату

збільшення біорізноманіття

руйнування озонового шару

Запитання 20

До Зеленої книги України занесені

варіанти відповідей

реліктові види рослин та тварин

рідкісні та зникаючі угруповання

найбільш поширені угруповання

угруповання рослин та тварин, які вже припинили існування

Запитання 21

Роль заповідних територій:

варіанти відповідей

забезпечення екологічної рівноваги та відновлення біологічного колообігу речовин

проведення наукових досліджень, екологічного моніторингу

можливість полювання на дозволені види тварин

збереження природних комплексів та біорізноманіття

Запитання 22

До редуцентів належить:

варіанти відповідей

глибоководні риби

ґрунтові гриби

ссавці

трави

Запитання 23

До продуцентів належать:

варіанти відповідей

водорості

цвілеві гриби

птахи

бактерії гниття

Запитання 24

До консументів належать:

варіанти відповідей

водорості

вищі рослини

бактерії гниття

комахоїдні тварини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест