"Наголос-3".

Додано: 11 серпня 2019
Предмет: Українська мова, 5 клас
24 запитання
Запитання 1

помилка

варіанти відповідей

пОмилка

помИлка

помилкА

пОмИлка

Запитання 2

помовчати

варіанти відповідей

пОмовчати

помОвчати

помовчАти

помОвчАти

Запитання 3

порядковий

варіанти відповідей

пОрядковий

порЯдковий

порядкОвий

порядковИй

Запитання 4

причіп

варіанти відповідей

прИчіп

причІп

прИчІп

Запитання 5

псевдонім

варіанти відповідей

псЕвдонім

псевдОнім

псевдонІм

Запитання 6

разом

варіанти відповідей

рАзом

разОм

рАзОм

Запитання 7

решето

варіанти відповідей

рЕшето

решЕто

решетО

Запитання 8

рівнина

варіанти відповідей

рІвнина

рівнИна

рівнинА

Запитання 9

роздрібний

варіанти відповідей

рОздрібний

роздрІбний

роздрібнИй

Запитання 10

рукопис

варіанти відповідей

рУкопис

рукОпис

рукопИс

Запитання 11

русло

варіанти відповідей

рУсло

руслО

рУслО

Запитання 12

свердло

варіанти відповідей

свЕрдло

свердлО

свЕрдлО

Запитання 13

середина

варіанти відповідей

сЕредина

серЕдина

середИна

серединА

Запитання 14

сільськогосподарський

варіанти відповідей

сІльськогосподарський

сільськОгосподарський

сільськогОсподарський

сільськогоспОдарський

сільськогосподАрський

Запитання 15

соломинка

варіанти відповідей

сОломинка

солОминка

соломИнка

соломинкА

Запитання 16

стовідсотковий

варіанти відповідей

стОвідсотковий

стовІдсотковий

стовідсОтковий

стовідсоткОвий

Запитання 17

текстовий

варіанти відповідей

тЕкстовий

текстОвий

текстовИй

Запитання 18

течія

варіанти відповідей

тЕчія

течІя

течіЯ

Запитання 19

тигровий

варіанти відповідей

тИгровий

тигрОвий

тигровИй

Запитання 20

травестія

варіанти відповідей

трАвестія

травЕстія

травестІя

травестіЯ

Запитання 21

тризуб

варіанти відповідей

трИзуб

тризУб

трИзУб

Запитання 22

фартух

варіанти відповідей

фАртух

фартУх

фАртУх

Запитання 23

фольга

варіанти відповідей

фОльга

фольгА

фОльгА

Запитання 24

чорнослив

варіанти відповідей

чОрнослив

чорнОслив

чорнослИв

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест