Написання слів іншомовного походження

Додано: 23 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 12444 рази
12 запитань
Запитання 1

Літеру і треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

аж..отаж, імб..р, поз..ція

нотар..ус, кондиц..онер, г..дравл..ка

ч..лійський, к..ргиз, х..мера

піан..симо, форт..с..мо, генет..ка

Запитання 2

Букву и треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ф..зика, аж..отаж, форт..с..мо

реч..татив, див..дент, хар..зма

р..єлтор, д..зайн, трен..нг

граф..н, субс..дія, хр..стиянство

Запитання 3

Букву ї треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

сю..та, каприч..о, м..гдаль

сю..та, альтру..зм, конво..р

проза..к, інц..дент, ауд..торія

рец..див, х..рург, реж..м

Запитання 4

Літеру е треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

р..ф..рендум, фа..тон, інт..лект

ф..ксаж, автор..тет, кард..ологія

марк..тинг, проза..к, аквар..ум

кол..брі, ч..пси, д..якон

Запитання 5

На місці пропуску треба писати є в усіх словах рядка

варіанти відповідей

фе..рія, ф..лателія, шп..нат

імб..р, д..слокація, лекц..я

порть..єра, інтер'..р, ре..стр

орі..нтир, ате..зм, інц..дент

Запитання 6

Подвоєння приголосних відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

гол..андський, пан..а, кан..а

тон..а, лібрет..о, сум..а

ім..ітація, ап..еляція, гал..и

марок..анець, кол..ектив, ем..іграція

Запитання 7

У Р.в. множини подвоєння зберігається в усіх словах

варіанти відповідей

тон.., ван.., кан..

груп.., новел.., віл..

беладон.., кас.., гам..

бон.., мас.., ал..ей

Запитання 8

Не відбувається подвоєння в усіх словах рядка

варіанти відповідей

тал..інець, брут..о, іл..бстрація

дон..а, мок..о, ап..еляція

ім..ітація, шас..і, інтермец..о

ір..аціональний, сюр..еалізм, брут..о

Запитання 9

Зі знаком м'якшення пишуться всі слова в рядку, крім

варіанти відповідей

грил..яж, шампін..йон, порт..єра

н..юанс, іл..юзія, мад..яр

батал..йон, бракон..єр, пас..янс

дос..є, він..єтка, Севіл..я

Запитання 10

З апострофом треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

грав..юра, ф..юзеляж, п..юпітр

бюст, к..ювет, М..юллер

фельд..єгер, пан..європейський, комп..ютер

кеш..ю, вар..яг, ком..юніке

Запитання 11

Без апострофа треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

кап..юшон, м..юзмкл, деб..ют

миш..як, ад..ютант, прем..єра

ком..ніке, ін..єкція, кар..єр

Х..юстон, вар..яг, в..єтнамка

Запитання 12

Орфографічну помилку допущено в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Шиллер, панно, Цюрих

Еллада, інновація, стакато

Брюссель, дюна, Пруссія

Ню - Йорк, Сіцілія, Талінн

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест