Повсякденне життя. Моральний стан радянського суспільства у роки «застою»

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

Яке явище радянської дійсності 1980-х рр. відображено карикатуристом?

варіанти відповідей

хронічний дефіцит

житлова проблема

соціальна проблема

зростання безробіття

Запитання 2

Яке явище радянської дійсності другої половини 1960-х — 1980-х рр. відображає карикатура?

варіанти відповідей

низьку якість обслуговування в торговельних закладах

систематичне пияцтво на робочому місці

розкрадання державного майна на робочих місцях

технологічну відсталість харчової промисловості

Запитання 3

Яке явище в житті радянських людей періоду застою розкриває карикатура?

варіанти відповідей

дитячу безпритульність

низький рівень соціального захисту

політичну активність старшого покоління

хронічний дефіцит товарів

Запитання 4

Визначте складові кризи радянської моделі суспільно-політичного розвитку в моральній сфері

варіанти відповідей

подвійна мораль у суспільстві

наростання споживацьких настроїв

зменшення кількості побутових злочинів

зростання престижності посад, які дають змогу отримувати нетрудові доходи

прагнення досягти мети моральним шляхом

зменшення пияцтва та алкоголізму

сповільнення процесу русифікації

Запитання 5

Охарактеризуйте здобутки соціальної сфери УРСР середини 1960-х – середини 1980-х рр.

варіанти відповідей

повне вирішення житлової проблеми

за рівнем життя радянський союз перебував серед країн-лідерів

зростання грошової маси відбувалося швидше, ніж зростання продукції

високий рівень радянської медицини підтверджувався визнанням радянських медичних дипломів за кордоном

скорочення різниці в оплаті праці між селом і містом

штучне обмеження високої заробітної плати

вдала реалізація продовольчої програми

Запитання 6

Які характерні риси були притаманні демографічним процесам в українському суспільстві упродовж 1970-1980-х рр.?

варіанти відповідей

виїзд євреїв до Ізраїлю

постійне зменшення частки людей пенсійного віку

перевага темпів зростання кількості жителів села над містом

перевищення смертності над народжуваністю серед сільських жителів

домінування частки чоловіків над часткою жінок

зменшення кількості корінного етносу

повернення кримських татар до Криму

Запитання 7

Яка причина явища, відображеного у історичному джерелі?

 «…У нас фактично відсутні вартісні відношення, а ціни не грають ролі. Головне – централізований розподіл.»

варіанти відповідей

партійна номенклатура

політико-ідеологічна криза

зовнішньополітична ізоляція

командно-адміністративна система

Запитання 8

Яке слово пропущене в уривку промови О. Косигіна?

«У нас досі міністерства не відчули повної відповідальності за продукцію, яка б задовольнила народне господарство. Створюється <…>. Це питання дуже складне. <…> може створюватися різними шляхами, насамперед може створюватися планом, тобто диспропорціями в плані…»

варіанти відповідей

застій

дефіцит

інфляція

номенклатура

Запитання 9

Що стало наслідком явища, відображеного у історичному джерелі?

«Підрахунки показали, що при нинішньому стані справ колгоспник може в середньому за день заробити 1 крб. 30 коп., а на своїй присадибній ділянці – 3 крб. 50 коп.»

варіанти відповідей

партійна номенклатура

політико-ідеологічна криза

зовнішньополітична ізоляція

командно-адміністративна система

Запитання 10

Яка причина явища, відображеного у історичному джерелі?

«Поступаючись Сполученим Штатам за виробництвом зерна в 1,4 рази, ми переважаємо їх з виробництва тракторів в 6,4 рази, зернозбиральних комбайнів – в 16 раз!»

варіанти відповідей

значна машинізація

висока металоємність

низька продуктивність

недостатня кваліфікація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест