Населення світу та України. Демографічні процеси

Додано: 10 квітня 2022
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 335 разів
12 запитань
Запитання 1

Наука, яка вивчає розмір, структури, дінаміку руху і розвиток населення - це:

варіанти відповідей

Демографія

Географія

Етнографія

Статистика

Запитання 2

Кількість населення Землі становить:

варіанти відповідей

5 млрд осіб

7,4 млрд осіб

9 млрд осіб

Запитання 3

Депопуляція -це:

варіанти відповідей

Системне зниження чисельності населення країни

Різниця між кількістю народжуваних та кількість померлих

Швидке зростання кількості населення окремих країн і світу вцілому

Запитання 4

Система державних заходів, спрямованих на регулювання демографічної ситуації:

варіанти відповідей

Міграційна політика

Демографічна політика

Запитання 5

І місце за кількістю населення в світі займає:

варіанти відповідей

Індія

Китай

США

Японія

Запитання 6

“Старіння” нації – це

варіанти відповідей

Збільшення частки людей похилого віку в загальній кількості населення

Масовий виїзд людей за межі країни

Запитання 7

Природній приріст в Україні – 

варіанти відповідей

Додатній

Від’ємний

Запитання 8

1. Природний приріст - це


варіанти відповідей

 різниця показників смертності та народжуваності

 різниця показників народжуваності та смертності


 системне збільшення кількості населення

 системне зменшення кількості населення

Запитання 9

. Яка головна причина "демографічного вибуху" ХХ століття?

варіанти відповідей

 Зростання рівня народжуваності в розвинених країнах

Високі темпи розвитку високорозвинених країн

 Стрімке зменшення смертності в країнах, що розвиваються

Запитання 10

Найвищий показник середньої очікуваності тривалості життя має…

варіанти відповідей

 США

 Японія

 Нігерія

 Єгипет

Запитання 11

В яких країнах переважає чоловіче населення…

варіанти відповідей

Україна, Польша

 Індія, Китай

 США, Україна

Запитання 12

Країна, яка здійснює демографічну політику, направлену на зниження народжуваності…

варіанти відповідей

Польша

 Німеччина

 Україна

Китай

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест