2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Населення України

Додано: 29 березня
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 815 разів
10 запитань
Запитання 1

Проаналізуйте діаграму зміни чисельності населення України в 1991-2016 рр. Яке поняття характеризує такий процес?

варіанти відповідей

«демографічна криза»

«демографічний вибух»

сальдо міграцій

субурбанізація

Запитання 2

Проаналізувавши статево-вікову піраміду, визначте правильне твердження про міське населення однієї з областей України:

варіанти відповідей

жіноче населення за кількістю поступається чоловічому в усіх вікових групах

найбільша різниця кількості жінок і чоловіків у віці понад 70 років

половина населення області — дитячого та підліткового віку

серед дітей віком до чотирьох років значно більше дівчаток

Запитання 3

Чим обумовлено відображене на рисунку співвідношення чоловіків і жінок у вікових групах населення України?

варіанти відповідей

більша частина емігрантів — жінки працездатного віку

дівчаток народжується більше, ніж хлопчиків

серед зайнятих у виробництві переважають чоловіки

тривалість життя жінок більша, ніж чоловіків

Запитання 4

Проаналізуйте наведену в таблиці статистичну інформацію щодо потоків міграції в окремих областях України. Визначте область з міграційним скороченням населення:

варіанти відповідей

Житомирська

Львівська

Рівненська

Харківська

Запитання 5

Рівень урбанізації в країні визначається:

варіанти відповідей

за кількістю мешканців міст у розрахунку на одиницю площі країни

за часткою міських жителів у загальній кількості населення

як величина внутрішніх міграцій із сіл до міст і селищ міського типу

як співвідношення кількості міських і сільських населених пунктів

Запитання 6

Який вислів містить інформацію про міграції населення в Україні?

варіанти відповідей

кількість внутрішньо переміщених осіб упродовж року збільшилася на неокупованих територіях Донбасу та в Харківській області

найбільшу моноцентричну агломерацію сформовано навколо столиці

переважання смертності над народжуваністю є основною причиною зменшення густоти населення в більшості областей

частка дітей у віковій структурі населення в західних областях більша, ніж у східних та центральних

Запитання 7

Проаналізуйте зміни в структурі населення України (див. діаграму). Який процес відображено на діаграмі?

варіанти відповідей

відтворення населення

депопуляції населення

старіння населення

урбанізації

Запитання 8

Проаналізуйте відображену на діаграмі динаміку чисельності міського й сільського населення Чернігівської області та зробіть висновок:

варіанти відповідей

загальна кількість населення зросла, а частка міських жителів зменшилася

кількість міських жителів збільшилася, а сільських - зменшилася

темпи зменшення чисельності сільського населення більші, ніж міського

частка міського населення зменшилася, а сільського - не змінилася

Запитання 9

Проаналізуйте графічну модель демографічних процесів в Україні протягом 1965-2015 рр. Визначте особливість динаміки руху населення протягом останніх 15 років порівняно з попереднім періодом:

варіанти відповідей

з’являються перші ознаки демографічної кризи

почався перехід до першого типу відтворення населення

сповільнюється темп скорочення населення

утримується на одному рівні сальдо міграцій

Запитання 10

Що зумовило уповільнення темпів скорочення населення в Україні впродовж 2007–2016 років? (ТРИ правильні відповіді)

варіанти відповідей

додатне сальдо зовнішніх міграцій

збільшення щільності населення

збільшення частки населення старших вікових груп

зростання показників народжуваності

зростання рівня урбанізованості

зростання частки жіночого населення

реалізація заходів демографічної політики уряду

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест