Населення України (С.Кобернік,Р.Коваленко)

Додано: 7 травня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 626 разів
20 запитань
Запитання 1

Визначте густоту населення в Україні, якщо площа України становить 603,7 тис.кв км, а населення- 42 млн.осіб

варіанти відповідей

69,5 о/км кв

0,014 о/км кв

76 о/км кв

101 о/км кв

Запитання 2

Які головні причини зумовили відтік частини населення з України останнім часом?

варіанти відповідей

соціальні

політичні

екологічні

релігійні

економічні

Запитання 3

Для вікової структури населення України характерні такі риси:

варіанти відповідей

великий відсоток дітей

великий відсоток літніх людей

"старіння нації"

зростання частки людей працездатного віку

Запитання 4

Процес швидкого зростання міського населення, поширення міського способу життя та підвищення ролі міст у розвитку суспільства називається:

варіанти відповідей

міська агломерація

відтворення населення

урбанізація

Запитання 5

Виїзд за кордон на постійне місце проживання називається:

варіанти відповідей

імміграцією

еміграцією

міграцією

Запитання 6

Для першого типу відтворення населення характерно

варіанти відповідей

висока народжуваність , низька смертність

низька народжуваність , висока смертність

однакова кількість народжених та померлих

Запитання 7

Перевищення кількості померлих над кількістю народжених називається..

варіанти відповідей

"старіння нації"

депопуляція

джентрифікація

Запитання 8

Де в Україні спостерігається додатній природний приріст?

варіанти відповідей

Рівненська, Запорізька обл.

Закарпатська, Рівненська, Волинська, Київська обл.

Луганська, Донецька обл.

Чернігівська обл.

Запитання 9

Найвищий темп скорочення населення спостерігається в

варіанти відповідей

Луганській обл.

Чернівецькій обл.

Чернігівській обл.

Сумській обл.

Запитання 10

Сальдо міграції - це

варіанти відповідей

різниця між кількістю емігрантів і іммігрантів

різниця між кількістю іммігрантів і емігрантів

Запитання 11

Процес відтоку міського населення до передмість називається ..

варіанти відповідей

урбанізація

джентрифікація

субурбанізація

Запитання 12

Найвищий рівень урбанізації в Україні спостерігається в

варіанти відповідей

областях з розвинутим сільським господарством

областях з розвинутою промисловістю

Запитання 13

Вказати міста-міліонери

варіанти відповідей

Київ

Донецьк

Одеса

Харків

Дніпро

Львів

Запитання 14

Чорноморськ, Жмеринка -за функціями є...

варіанти відповідей

курортно-оздоровчі

транспортні

релігійні

культурні

Запитання 15

Моноцентрична агломерація - це

варіанти відповідей

форма міського розселення з одним місто-ядром, яке підпорядковує своєму впливові усі інші поселення, розташовані в його приміській зоні

форма міського розселення з кількома містами -супутниками

Запитання 16

Донецько-Макіївська та Калуш-Долинська агломерація належить до

варіанти відповідей

моноцентричних агломерацій

біцентричних агломерацій

поліцентричних агломерацій

Запитання 17

Реконструкція та оновлення раніше не привабливих частин міста та переїзд до них заможних верств населення називається......

варіанти відповідей

субурбанізація

урбанізація

джентрифікація

Запитання 18

 Тип поселення, зазвичай значного за чисельністю та густотою населення, мешканці якого не зайняті сільським господарством

варіанти відповідей

хутір

село

селище міського типу

місто

Запитання 19

Населені пункти, які розташовані на вододілах річок називаються...

варіанти відповідей

гірсько-долинні

долинно-яружні

вододільні

Запитання 20

Долинно-яружний тип розселення спостерігається ..

варіанти відповідей

в лісостеповій зоні

на Поліссі

в степу

в Карпатах

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест