Наука екологія та методи екологічних досліджень

Додано: 16 грудня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 204 рази
12 запитань
Запитання 1

Екологія — наука, що вивчає:

варіанти відповідей

тварин, рослин та середовище їхнього існування

взаємозв'язки між живими організмами

взаємозв'язки між живими організмами та середовищем життя


Запитання 2

Вчений, який вперше запропонував терміни “екологія”:


варіанти відповідей

Ч. Дарвін

Рульє

Ломоносов

Е. Геккель

Запитання 3

Екологія як наука сформувалася:

варіанти відповідей

давньому світі

середньовіччі

ХІХ столітті

наприкінці ХХ століття


Запитання 4

Укажіть, яка галузь сучасної екології займається питаннями популяційного рівня організації:


варіанти відповідей

демекологія

аутекологія

синекологія

загальна екологія

Запитання 5

Укажіть, яка галузь сучасної екології займається вивченням дії екологічних факторів на окремих особин:


варіанти відповідей

демекологія

аутекологія

синекологія

загальна екологія

Запитання 6

Екологічні закономірності формування та функціонування екосистем вивчає:


варіанти відповідей

демекологія

аутекологія

синекологія

геоекологія

Запитання 7

Обрати метод дослідження, який передбачає спрощену імітацію об'єктів чи процесів:

варіанти відповідей

статистичний

моделювання

метод екологічної індикації

спостереження

Запитання 8

Обрати метод дослідження, який передбачає використання окремих видів організмів для дослідженя екологічних показників:

 

варіанти відповідей

статистичний

моделювання

метод екологічної індикації

спостереження

Запитання 9

Визначити, яка наука вивчає взаємовідносини суспільства і навколишнього середовища:


варіанти відповідей

гідробіологія

фітоценологія

геоекологія

соціоекологія

Запитання 10

Визначити, яка наука вивчає рослинні угруповання:


варіанти відповідей

гідробіологія

фітоценологія

геоекологія

соціоекологія

Запитання 11

Обрати вид екологічного моніторингу, який відслідковує зміни в межах біосфери:

варіанти відповідей

державний

глобальний

регіональний

локальний

Запитання 12

Обрати вид екологічного моніторингу, який відслідковує зміни в природних або штучних екосистемах на межах певної території:


варіанти відповідей

державний

глобальний

регіональний

локальний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест