Науково-технічна революція.

Додано: 8 квітня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 11 клас
Тест виконано: 347 разів
8 запитань
Запитання 1

Докорінний переворот у продуктивних силах суспільства, коли наука перетворилася на продуктивну силу називається ( декілька правильних)

варіанти відповідей

НТР

науково-технічна революція

промисловий переворот

економічне піднесення

Запитання 2

Скільки етапів пройшла науково-технічна революція?

варіанти відповідей

3

4

5

жодного

Запитання 3

Процес створення перших компьютерів можна віднести до

варіанти відповідей

1 періоду НТР (1940-1960рр.)

2 періоду НТР (1970 р.)

3 періоду НТР (1980 р.)

Запитання 4

Під впливом НТР найшвидше розвивалися професії в сферах: (декілка правильних)

варіанти відповідей

сфера обслуговування

торгівля

працівники в сфері транспорту

працівники в сфері виробництва

Запитання 5

Виберіть правильні твердження.

Під впливом НТР

варіанти відповідей

зросла кваліфікація робітників

зростав рівень підготовки працівників

зростав рівень оплати працівників

зросталав рівень життя працівників

зменшувався рівень оплати працівників

знижувався рівень життя працівників

зростав рівень безробіття

Запитання 6

Науково-технічна революція дозволила капіталістичним країнам

(декілька правильних)

варіанти відповідей

перейти до більш високої стадії суспільного устрою

уникнути депресивної стадії розвитку економіки

перейти до депресивної стадії розвитку економіки

залишитися на досягнутій стадії суспільного устрою

Запитання 7

Яким якостями повинен володіти сучасний працівник

варіанти відповідей

комунікабельність

прагненням до удосконалення процесу прауі

високим рівнем інтелектуального розвитку

здатністю ефективно працювати без нагляду

умінням замовчувати нові ідеї

давати можливість іншим членам колективу самостійно вирішити проблему

не втручанням у прцес удосконалення виробництва

Запитання 8

Ког можна віднести до "Класу інтелектуалів" ?

(декілька правильних)

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест