11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Навчальні проекти. Проміжний контроль.

Для перевірки опрацьованого матеріалу в період карантину.

Додано: 17 квітня
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 492 рази
10 запитань
Запитання 1

Що є завершальним етапом роботи над проектом?

варіанти відповідей

захист проекту

оцінка вчителя

висновки проекту

Запитання 2

Чим відрізняються навчальні проекти від інших проектів?

варіанти відповідей

шляхами і засобами реалізації мети проекту

умінням планувати свою діяльність

тісним зв'язком з умістом навчальних предметів

Запитання 3

В яких джерелах проводиться пошук потрібної інформації?

варіанти відповідей

енциклопедії

малюнки

телепередачі

підручники

Запитання 4

Вкажіть необхідні елементи навчального проекту

варіанти відповідей

наявність інструкції до роботи

використання комп'ютера

потреба у вирішені важливої проблеми

Запитання 5

Хто визначає основні завдання та керує реалізацією проекту?

варіанти відповідей

учень

вчитель

комп'ютер

Запитання 6

Форма подання результатів проекту?

варіанти відповідей

презентація

документ

в усній формі

Запитання 7

Який з етапів виконують другим?

варіанти відповідей

заключний

організаційно-підготовчий

конструкторський

технологічний

Запитання 8

Основними критеріями прийняття проекту є:

варіанти відповідей

 технічна та технологічна можливість його реалізації;

 довгострокова життєздатність;

економічна ефективність;

всі відповіді вірні.Запитання 9

Проект - це 

варіанти відповідей

послідовний і самодостатній набір заходів, розроблений для досягнення поставлених результатів у межах визначених часових рамок. 

послідовний і самодостатній набір прикладів, розроблений для досягнення поставлених результатів у межах визначених часових рамок. 

послідовний і самодостатній набір заходів, розроблений для досягнення поставлених результатів у межах визначених дерев'яних рамок. 

послідовний і самодостатній приклад, розроблений для досягнення поставлених результатів у межах визначених часових рамок. 

Запитання 10

Класифікація проектів (виберіть декілька віріантів відповідей)

варіанти відповідей

За метою та характером проектної діяльності

За рівнем реалізації безпредметних зв’язків

За характером координації проекту

За складом учасників

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест