Найпростіші геометричні фігури (математичний диктант)

Додано: 15 жовтня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 186 разів
15 запитань
Запитання 1

Лінія, яка не має ні початку, ні кінця називається ...

варіанти відповідей

Променем

Прямою

Відрізком

Запитання 2

Як позначають прямі?

варіанти відповідей

Літерами грецького алфавіту

Однією малою або двома великими літерами латинського алфавіту

Однією малою або двома великими літерами грецького алфавіту

Запитання 3

Бісектриса ділить...

варіанти відповідей

Кут навпіл

Пряму навпіл

Відрізок на дві рівні частини

Запитання 4

Сформулюйте основну властивість прямої

варіанти відповідей

Через будь- які дві точки можна провести пряму

Через будь-яку точку можна провести безліч прямих

Через будь-яку точку можна провести пряму, і до того ж тільки одну

Через будь-які дві точки можна провести пряму, і до того ж тільки одну

Запитання 5

Основна властивість вимірювання відрізків

варіанти відповідей

Довжина відрізка може виражатися будь - яким числом

Кожний відрізок має довжину, більшу за нуль

Довжина відрізка може дорівнювати недодатньому дробовому числу

Запитання 6

Лінія, яка має початок, але не має кінця називається ...

варіанти відповідей

Променем

Прямою

Відрізком

Площиною

Запитання 7

Фігура, яка складається з двох променів, що виходить з однієї точки, називається...

варіанти відповідей

Кутом

Прямою

Відрізком

Запитання 8

Яке з наведених тверджень неправильне?

А Через дві точки можна провести безліч прямих

Б Відстань між двома точками називають довжину відрізка, кінцями якого є ці точки

В На будь-якому промені можна позначити безліч точок

Г Бісектриса розгорнутого кута ділить його на два прямих кута


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 9

Кут С дорівнює 920. Який це кут?

варіанти відповідей

гострий

тупий

прямий

розгорнутий

Запитання 10

Точка О є внутрішньою точкою відрізка МК. Яке твердження є правильним?

варіанти відповідей

МК + МО = КО

КО + МК = МО

МО - КО = МК

МО + ОК= МК

Запитання 11

Найпростішими геометричними фігурами в планіметрії є ...

варіанти відповідей

пряма і квадрат

точка і пряма

точка, пряма і площина

пряма, промінь і відрізок

Запитання 12

Які промені називають доповняльними?

варіанти відповідей

Якщо вони виходять з однієї точки

Якщо вони лежать на одній прямій

Якщо вони мають спільний початок і лежать на одній прямій

Якщо вони утворюють пряму

Запитання 13

Тупий кут має градусну міру

варіанти відповідей

180о

90о

Менше 90о

Більше 90о

Запитання 14

Скільки прямих можна провести через одну точку?

варіанти відповідей

безліч

дві

одну

чотири

Запитання 15

Точка С - середина відрізка АВ, Знайти його довжину, якщо АС = 9 см.

варіанти відповідей

18 см;

8 см;

16 см;

15см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест