Найпростіші геометричні фігури та їх властивості. Повторення

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 318 разів
24 запитання
Запитання 1

Наука про фігури, які можна розмістити на площині, називається

варіанти відповідей

геометрією

планіметрією

стереометрією

алгеброю

Запитання 2

Твердження, які при побудові наукової теорії приймають без доказів як вихідне, називають аксіоми.

Як називав їх Евклід ?

варіанти відповідей

Теорема

Закон

Постулат

Запитання 3

Що лежить в основі геометрії Евкліда?

варіанти відповідей

аксіоми

теореми

гіпотези

Запитання 4

Виберіть фото, на якому зображено Евкліда

варіанти відповідей
Запитання 5

Трактат "Начало" Евкліда задав основи для такої науки як ......

варіанти відповідей

Алгебри

Геометрії

Фізики

Філософії

Запитання 6

1) Геометрія - це наука, яка вивчає:

варіанти відповідей

геометричні фігури у просторі;

геометричні фігури на площині;

властивості геометричних фігур;

просторові форми, відносини і їхні узагальнення.

Запитання 7

2) Яке з наведених тверджень є аксіомою планіметрії ?

варіанти відповідей

Сума сумiжних кутiв дорiвнює 180°;

Яка б не була пряма, iснують точки, що належать цiй прямiй, i точки, що не належать їй;

Двi прямi на площинi називаються паралельними, якщо вони не перетинаються;

Через кожну точку прямої можна провести на площинi перпендикулярну до неї пряму i до того ж тiльки одну.

Запитання 8

3) Яке з наведених тверджень є теоремою планіметрії?

варіанти відповідей

Вертикальнi кути рiвнi;

Через будь-якi двi точки можна провести пряму i тiльки одну;

Кожний вiдрiзок має певну довжину, бiльшу вiд нуля;

Трикутник називається рівнобедреним, якщо двi його сторони рiвнi.

Запитання 9

4) Яке з наведених тверджень правильне?

варіанти відповідей

Через три точки завжди можна провести пряму i тiльки одну;

Через три точки в жодному разi не можна провести прямої;

Через одну точку можна провести

1 000 000 прямих;

Через будь-якi двi точки можна провести пряму i до того ж тільки одну.

Запитання 10

9) Яке з наведених тверджень правильне?

варіанти відповідей

Через три точки завжди можна провести пряму i тiльки одну;

Через три точки в жодному разi не можна провести прямої;

Через одну точку можна провести

1 000 000 прямих;

Через будь-якi двi точки можна провести пряму i до того ж тільки одну.

Запитання 11

Назвіть основні фігури планіметрії

варіанти відповідей

Трикутник

Коло, круг

Точка, пряма

Точка, відрізок

Запитання 12

5. Які з перелічених фігур плоскі?

варіанти відповідей

відрізок, площина, призма;

кут, трикутник, циліндр; 

коло, вектор, пряма;

промінь, ромб, піраміда.

Запитання 13

Що вивчає планіметрія?

варіанти відповідей

Фігури на площині

Властивості степенів

Фігури у просторі

Властивості трикутників

Запитання 14

Як позначаються точки ?

варіанти відповідей

Літерами грецького алфавіту

Великими літерами латинського алфавіту.

Маленькими літерами грецького алфавіту.

Однією маленькою або двома великими літерами латинського алфавіту.

Запитання 15

Як позначають прямі?

варіанти відповідей

Великими літерами латинського алфавіту.

Літерами грецького алфавіту.

Маленькими літерами грецького алфавіту.

Однією маленькою або двома великими літерами латинського алфавіту.

Запитання 16

Яке з наведених тверджень правильне?

варіанти відповідей

Через три точки завжди можна провести пряму і тільки одну.

Через три точки в жодному разі не можна провести жодної прямої.

Через одну точку можна провести безліч прямих.

На площині не існує інших точок, крім тих, що належать заданій прямій.

Запитання 17

Яке з наведених тверджень є аксіомою шкільного курсу геометрії?

варіанти відповідей

Якою б не була пряма, існують точки, що належать цій прямій, і точки, що не належать їй.

У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні.

Сума суміжних кутів дорівнює 180⁰.

Відрізок, що сполучає дві точки кола, називається хордою

Запитання 18

 Геометрія – це наука, яка вивчає…

варіанти відповідей

закони природи, її явища, матерію, енергію та наявність взаємозв’язків між ними

властивості геометричних фігур

яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин

життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого

Запитання 19

Планіметрія – це розділ геометрії, що вивчає…

варіанти відповідей

властивості геометричних фігур на площині

властивості геометричних фігур в просторі

властивості прямокутника, квадрата

властивості трикутників

Запитання 20

Основними поняттями планіметрії є…

варіанти відповідей

  точка, площина

пряма, площина

точка, пряма, площина

точка, пряма

Запитання 21

Через будь-які дві точки можна провести…

варіанти відповідей

промінь

тільки одну пряму

безліч прямих

площину

Запитання 22

Довжина відрізка вимірюється в…

варіанти відповідей

см2

грн

мм

дм3

Запитання 23

Точки А, В, і С лежать на одній прямій. Якщо АВ = 8,6 см, ВС = 12,3 см, тоді відрізок АС =…

варіанти відповідей

20,9 см

3,4 см

20,9 см2

3,4 см2

Запитання 24

Відрізки АВ: ВС = 2:3. Довжина АС = 25 см, тоді довжина меншого відрізка…

варіанти відповідей

15 см

10 см

5см

7 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест