Неоекологія. Лекції 16-17

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Біологія
10 запитань
Запитання 1

Природні ресурси —

варіанти відповідей

ресурси, які необхідні для життя людини, задоволення її фізіологічних потреб.

це найважливіші компоненти навколишнього природного середовища, які використовують для задоволення матеріальних і культурних потреб людини. 

головне джерело матеріального виробництва людського суспільства. 

Запитання 2

Частина біосфери, охоплена впливом діяльності людини, її технічних засобів, об´єктів, які працюють або споруджуються, називається 

варіанти відповідей

Літосферою

Техносферою

Гідросферою

Запитання 3

Природні ресурси класифікують за якими особливостями. Оберіть

варіанти відповідей

За характером відновлення

за призначенням

за накопиченням

за походженням

Запитання 4

Зміни теплових, електричних, електромагнітних, гравітаційних, світлових, радіаційних полів у природному середовищі, шуми, вібрації, які створює людина шляхом певного забруднення. Якого

варіанти відповідей

Біологічного

Фізичного

Хімічного

Гравітаційного

Запитання 5

В структурі паливних ресурсів України домінують які природні ресурси

варіанти відповідей

кам'яне і буре вугілля

нафта і торф

руди чорних, кольорових, рідкісних, благородних металів

алмаз, гіпс, природний камінь

Запитання 6

Супутні забруднення - це

варіанти відповідей

це умисні (заборонені) протизаконні викиди й скиди шкідливих відходів виробництва у водні об´єкти, повітря й на земельні ділянки, цілеспрямоване знищення лісів, пасовиськ, перевилов риби, браконьєрство, утворення кар´єрів, неправильне використання земель, природних вод і т.д.

забруднювачі швидко розкладаються, розчиняються, нейтралізуються в природному середовищі під впливом різних факторів і процесів.

забруднювачі, які довго зберігаються в природі (пластмаси, поліетилени, деякі метали, скло, радіоактивні речовини з великим періодом напіврозпаду тощо).

це поступові зміни стану атмосфери, гідросфери, літосфери й біосфери в окремих районах, регіонах планети в цілому в результаті діяльності людини (спустелювання, висихання боліт, зникнення малих річок, поява кислотних дощів, парникового ефекту, руйнування озонового шару).


Запитання 7

Екологічний моніторинг здійснюється на яких рівнях

варіанти відповідей

Глобальному

Зональному

Регаональному

Вертикальному

Запитання 8

Що називається сукупністюь видів рослин і тварин Землі.

варіанти відповідей

Біологічний фонд

Генетичний фонд

Екологічний фонд

Запитання 9

У якому році було створено створено глобальну систему моніторингу

варіанти відповідей

1975

1985

1995

2005

Запитання 10

  Розрізняють кілька видів екологічних проблем, виберіть їх

варіанти відповідей

Критичні

Складні

Мінімальні

Прості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест