Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Незалежна Україна до Кучми

Додано: 23 червня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 8 разів
20 запитань
Запитання 1

Про яке явище економіки йде мова.


«У 1994 році економіці країни загрожувало повне банкрутство. ВВП

порівняно з 1993 роком скоротилося майже на чверть. Ціни зросли в

102 рази. Експерти МВФ уважали, що економічна ситуація в Україні в

1994 році була найгіршою в світі, за винятком тих країн, де велися

бойові дії»:

варіанти відповідей

дефляція

гіперінфляція

лібералізація цін

дефіцит

Запитання 2

Що було характерним для соціально-економічного розвитку України наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр.?

варіанти відповідей

Збереження більшості промислових підприємств у державній власності

Утвердження системи олігархічних фінансово-промислових груп

Відновлення командно-адміністративної системи управління економікою

Перетворення малого бізнесу в основного виробника валового внутрішнього продукту

Запитання 3

Україна, приєднавшись у 1994 р. до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, отримала гарантії безпеки з боку:

варіанти відповідей

 Китаю, США, Франції

  США, Росії, Великої Британії

  Росії, Білорусії, Казахстану

  Німеччини, Франції, Китаю

Запитання 4

Які завдання державотворення в Україні було вирішено у 1990-х рр.?

1. Побудовано соціально орієнтовану ринкову економіку.

2. Визначено державні кордони, регламентовано режим і порядок їх охорони.

3. Інтегровано українську економіку в європейські та світові економічні структури.

4. Створено власні Збройні сили, організовано органи безпеки та правопорядку.

5. Прийнято Конституцію незалежної України.

6. Сформовано інститут громадянства, національну символіку визнано державною.

варіанти відповідей

 1, 2, 4

  4, 5, 6

  2, 3, 6

  1, 5, 6

Запитання 5

Укажіть економічні заходи, здійснені урядами України в 1990-х рр. (3 варіанти)


варіанти відповідей

формування основ планової, командно-адміністративної економіки

ведення державного широкомасштабного індустріального житлового будівництва

запровадження національної грошової одиниці — гривні

установлення державної монополії на зовнішню торгівлю

проведення приватизації майна державних підприємств

установлення «твердих» державних цін на товари широкого вжитку

розпаювання сільськогосподарських земель колективної та державної форм власності

Запитання 6

Споруда, зображена на світлині, є частиною міської архітектури:


варіанти відповідей

Харкова;      

Львова;

Києва;     

Миколаєва.

Запитання 7

Укажіть дату коли відбулися перші президентські вибори незалежної України?


варіанти відповідей

1 грудня 1991 р.;      

24 серпня 1991 р.;       

26 червня 1994 р.;    

28 червня 1996 р.

Запитання 8

В цитованому уривку: «Кравчук привіз нам з Біловезької Пущі, якщо вдуматися, відпускну грамоту від Росії. Документ, підписаний ним,…відмінив, у широкому історичному сенсі, усе, що колись прив’язувало Україну до Росії. Ці акти хоч і давно належали минулому, але зберігали для когось символічне значення» надано оцінку

варіанти відповідей

припинення існування Радянського Союзу; 

вступу до Організації Об’єднаних Націй; 

підписання Будапештського меморандуму; 

укладенню Договору про дружбу, співробітництво й партнерство між Росією та Україною.

Запитання 9

Установіть правильну хронологічну послідовність історичних подій:

1. Закон України "Про державний кордон";

2. Закон України "Про Збройні Сили України";

3. Закон України "Про громадянство України";

4. Закон "Про Президента УРСР".

варіанти відповідей

4, 3, 1,2

1, 2, 3,4

4,1, 2, 3

4, 2, 3,1

Запитання 10

Хто із зображених осіб двічі обирався Президентом України?

варіанти відповідей
Запитання 11

Цінний папір, зображений на фото, в Україні випускався з метою


варіанти відповідей

прискорення роздержавлення економіки.

націоналізації великих підприємств.

завершення монополізації господарства.

формування вільних економічних зон.

Запитання 12

Конституція УРСР, ухвалена 20 квітня 1978 р., утратила чинність


варіанти відповідей

1985 р.

1991 р.

1996 р.

2004 р.

Запитання 13

Які завдання державотворення в Україні було вирішено в першій половині 1990-х років? (3 варіанти)

варіанти відповідей

побудовано соціально орієнтовану ринкову економіку

визначено державні кордони, регламентовано режим і порядок їх охорони

інтегровано українську економіку в європейські та світові економічні структури

створено власні Збройні сили, організовано органи безпеки та правопорядку

прийнято Конституцію незалежної України

сформовано інститут громадянства, національну символіку визнано державною

Запитання 14

Про яке явище йдеться у цитованому документі?

«Найбільшим негативом 1990-х років було вимивання активної,

продуктивної частини населення – людей молодого та середнього віку – за межі держави. За офіційними даними, Україна втратила близько

3,5 млн. осіб, третина з яких – кваліфіковані фахівці».

варіанти відповідей

дефіцит робочої сили

депопуляцію

трудову міграцію

соціальну диференціацію

Запитання 15

Визначте причини невдач економічної політики у перші роки

незалежної України (3 відповіді):

варіанти відповідей

політична нестабільність, часта зміна урядів

зниження інфляції

становлення фондового, товарного, грошового та валютного ринків

відсутність чіткої економічної програми

відсутність правової бази для розвитку ринкової економіки

реформування соціальної сфери

Затвердження державної символіки України.

Запитання 16

Передача державної або муніципальної власності за плату або

безкоштовно у приватну власність – це … 

варіанти відповідей

госпрозрахунок

оренда

приватизація

рентабельність

Запитання 17

У газетній статті, зображеній на фото, ідеться про

варіанти відповідей

девальвацію карбованця

введення в обіг купоно-карбованців.

стрімке зростання цін на товари й послуги

запровадження національної грошової одиниці – гривні

Запитання 18

6 грудня 1991 р. — це дата

варіанти відповідей

набуття Україною членства в Раді Європи

обрання першого Президента України

ухвалення Конституції України

заснування Збройних Сил України

Запитання 19

З скількох областей складається Україна

варіанти відповідей

з 23 областей і Автономна Республіка Крим

з 24 областей і Автономна Республіка Крим

з 22 областей і Автономна Республіка Крим

з 25 областей і Автономна Республіка Крим

Запитання 20

Установіть відповідність між датами і подіями.

1 16 липня 1990 р.

2 3 серпня 1990 р.

3 24 серпня 1991 р.

4 1 грудня 1991 р.


А Закон про мови в УРСР

Б Закон про економічну самостійність УРСР

В Акт проголошення незалежності України

Г Всеукраїнський референдум на підтвердження Акта проголошення незалежності України. Вибори Президента України

Д Декларація про державний суверенітет УРСР

варіанти відповідей

1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

 1-Б, 2-А, 3-Д, 4-В


1-Д, 2-Б, 3-В, 4-Г


1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест