Облік коштів та дебіторскої заборгованості (День 4 Економісти)

Додано: 18 квітня
Предмет:
Тест виконано: 11 разів
34 запитання
Запитання 1

Який документ укладається з касиром для забезпечення відповідальності?

варіанти відповідей

Договір про повну матеріальну відповідальність

Касова книга

Колективний договір

Трудовий договір

Запитання 2

Яка гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства з іншим становить протягом дня: 

варіанти відповідей

10000 ( десять тисяч) гривень

ліміт залишку готівки в касі

5000 (п’ять тисяч) гривень

не встановлена

Запитання 3

Ліміт каси підприємства затверджується:

варіанти відповідей

головним бухгалтером

внутрішнім наказом підприємства

установою банку

вищою установою

Запитання 4

Для обліку касових операцій призначений рахунок:

варіанти відповідей

30

31

33

34

Запитання 5

Приймання готівки в касу оформляється:

варіанти відповідей

прибутковим касовим ордером

заявою на переказ готівки

грошовим чеком

видатковим касовим ордером

Запитання 6

Для обліку коштів на рахунках у банку призначений рахунок:

варіанти відповідей

30

31

33

34

Запитання 7

Для синтетичного обліку касових операцій призначений:

варіанти відповідей

Журнал-ордер № 1 с.-г.

Журнал-ордер № 2 с.-г.

Касова книга

Касові ордери

Запитання 8

Вкажіть, за яким документом отримують гроші в банку:

варіанти відповідей

Прибутковий касовий ордер

Заява на переказ готівки

Грошовий чек

Видатковий касовий ордер

Запитання 9

Вкажіть первинний документ на здачу готівки в банк:

варіанти відповідей

Платіжне доручення

Заява на переказ готівки 

Видатковий касовий ордер

Відомість на виплату грошей

Запитання 10

Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо отримано в касу гроші з банку для видачі оплати праці:

варіанти відповідей

Дт 301  Кт 311 

Дт 661  Кт 301

Дт 301  Кт 661

Дт 311  Кт 301

Запитання 11

Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо видали гроші з каси підзвіт:

варіанти відповідей

Дт 301   Кт 372

Дт 372  Кт 301

Дт 92    Кт 301

Дт 661  Кт 301

Запитання 12

Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо з каси видали зарплату:

варіанти відповідей

Дт 301  Кт 372

Дт 372  Кт 301

Дт 92   Кт 301

Дт 661  Кт 301

Запитання 13

В якому обліковому регістрі ведеться синтетичний облік за рахунком 31?

варіанти відповідей

Виписка банку

Платіжне доручення

Журнал-ордер № 2 с.-г.

Журнал-ордер № 1 с.-г. 

Запитання 14

Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо з поточного рахунка сплачено ПДВ до бюджету:

варіанти відповідей

Дт 64  Кт 31

Дт 65  Кт 31

Дт 64  Кт 63

Дт 31  Кт64

Запитання 15

Копія особового рахунка клієнта в установі банку для підприємства є:

варіанти відповідей

Виписка банку

Акредитив

Платіжне доручення

Журнал-ордер

Запитання 16

Наказ підприємства для банку про списання коштів з його рахунка на рахунок отримувача – це:

варіанти відповідей

Платіжна вимога

Платіжне доручення

Заява на акредитив

Платіжна вимога-доручення

Запитання 17

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор­мації про дебіторську заборгованість визначає:  

варіанти відповідей

П(С)БО № 2

П(С)БО № 4

П(С)БО № 10

П(С)БО № 11

Запитання 18

Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів – це: 

варіанти відповідей

дебітори

кредитори

сумнівний борг

банкрути

Запитання 19

Сума дебіторської заборгованості, яка виникає під час нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу – це:

варіанти відповідей

безнадійна дебіторська заборгованість

сумнівний борг

поточна дебіторська заборгованість

довгострокова дебіторська заборгованість

Запитання 20

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув термін позовної давності – це: 

варіанти відповідей

безнадійна дебіторська заборгованість

дебіторська заборгованість

сумнівний борг

поточна дебіторська заборгованість

Запитання 21

Підставою для відрядження працівника є:

варіанти відповідей

посвідчення про відрядження 

наказ

розпорядження

доповідна записка

Запитання 22

Для обліку розрахунків з підзвітними особами призначений рахунок:

варіанти відповідей

361

372

38

631

Запитання 23

Термін службового відрядження у межах України:

варіанти відповідей

не повинен перевищувати 30 календарних днів 

не повинен перевищувати 20 календарних днів 

граничний термін не установлений 

згідно з розпорядженням керівника без обмежень

Запитання 24

Для аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами призначений:

варіанти відповідей

Журнал-ордер № 3А с.-г.

Головна книга

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт

Проїзні квитки

Запитання 25

Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо списані витрати на відрядження керівника підприємства:

варіанти відповідей

Д-т 23  К-т 372

Д-т 91  К-т 372

Д-т 92  К-т 372

Д-т 22  К-т 372

Запитання 26

Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо придбані виробничі запаси за рахунок підзвітних сум:

варіанти відповідей

Д-т 20  К-т 372

Д-т 22  К-т 372

Д-т 23  К-т 372

Д-т 372  К-т 301

Запитання 27

Для обліку розрахунків з покупцями і замовниками призначений рахунок:

варіанти відповідей

36

37

38

63

Запитання 28

Суму платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківсь­ких установах, касу від покупців відображаються:

варіанти відповідей

за дебетом 36 рахунка

за дебетом 37 рахунка

за кредитом 36 рахунка

за кредитом 37 рахунка

Запитання 29

Продажна вартість реалізованої продукції, яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, відображається:

варіанти відповідей

за дебетом 36 рахунка

за дебетом 37 рахунка

за кредитом 36 рахунка

за кредитом 37 рахунка

Запитання 30

Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо надійшли кошти від покупців на поточний рахунок:

варіанти відповідей

Д-т 311 К-т 631

Д-т 311 К-т 361

Д-т 311 К-т 641

Д-т 361 К-т 311

Запитання 31

Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо на покупців нарахований дохід за реалізовану продукцію, включаючи ПДВ:

варіанти відповідей

Д-т 361 К-т 701

Д-т 701 К-т 361

Д-т 311 К-т 361

Д-т 361 К-т 703

Запитання 32

Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо нараховане податкове зобов’язання з ПДВ при реалізації продукції:

варіанти відповідей

Д-т 361 К-т 701

Д-т 701 К-т 641

Д-т 701 К-т 643

Д-т 361 К-т 48

Запитання 33

Для аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками призначений:

варіанти відповідей

Журнал-ордер № 6

Відомість № 6.6 с.-г.

Головна книга

Журнал-ордер № 8

Запитання 34

Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо створено резерв сумнівних боргів: 

варіанти відповідей

Д-т 38  К-т 361

Д-т 944 К-т 38

Д-т 791 К-т 944

Д-т 311 К-т 361

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест