26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Облік поточних біологічних активів

Додано: 8 квітня
Предмет:
Тест виконано: 6 разів
30 запитань
Запитання 1

Укажіть правильну відповідь на відображення купівлі молодняку тварин у постачальників на суму 6000 грн, в тому числі ПДВ – 1000 грн:


варіанти відповідей

Дт 213  Кт 631 5000 грн;     Дт 641  Кт 631  1000 грн

Дт 213      Кт 631 6000 грн; Дт 641  Кт 631  1000 грн

Дт 213      Кт 631 1000 грн; Дт 641  Кт 631  6000 грн

Дт 155      Кт 631 5000 грн; Дт 641  Кт 631  1000 грн

Запитання 2

Поточні біологічні активи, придбані за плату, оприбутковують за …

варіанти відповідей

Первісною вартістю

Справедливою вартістю

Закупівельною вартістю

Цінами реалізації

Запитання 3

До об'єктів бухгалтерського обліку поточних біологічних активів тваринництва відносяться:

варіанти відповідей

Тварини, що не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю

Молодняк ВРХ, молодняк свиней , ВРХ на відгодівлі, птиця, звірі, сім'ї бджіл

Робоча худоба

Основне стадо ВРХ, основне стадо свиней, овець, кіз.

Запитання 4

До об'єктів бухгалтерського обліку поточних біологічних активів рослинництва відносяться:  

варіанти відповідей

Види сільськогосподарських культур

Незрілі біологічні активи, що оцінені за первісною вартістю

Незрілі біологічні активи, що оцінені за справедливою вартістю

Багаторічні насадження

Запитання 5

Вказати регістр для ведення аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва:

варіанти відповідей

Відомість 8.2 с.-г.

Відомість 8.1 с.-г.

Відомість 4.1. с.-г.

Журнал - ордер 8 с.-г. та Головна книга

Запитання 6

Кореспонденція рахунків у наведеній операції: переведено молодняк тварин із групи в групу:

варіанти відповідей

Дт 164      Кт 163

Дт 213      Кт 164

Дт 212 Кт 212

Дт 212      Кт 163

Запитання 7

Вказати кореспонденцію рахунків на суму нарахованої оплати праці працівникам за доставку придбаного молодняку птиці:

варіанти відповідей

Дт 213      Кт 651 

Дт 213      Кт 661

Дт 232      Кт 661

Дт 155      Кт 661

Запитання 8

Визначити кореспонденцію рахунків у операції на оприбуткування безкоштовно одержаного молодняку тварин:

варіанти відповідей

Дт 212      Кт 46

Дт 213      Кт 631

Дт 213      Кт 372

Дт 212  Кт 718

Запитання 9

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції:  оприбутковано молодняк, отриманий як внесок до статутного капіталу:

варіанти відповідей

Дт 212  Кт 46

Дт 213      Кт 631

Дт 212      Кт 718

Дт 213      Кт 685

Запитання 10

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції: оприбутковано молодняк тварин, придбаний у населення: 

варіанти відповідей

Дт 213      Кт 234

Дт 213      Кт 631

Дт 213      Кт 372

Дт 213  Кт 685

Запитання 11

Кореспонденція рахунків на оприбуткування приплоду робочих тварин:

варіанти відповідей

Дт 212  Кт 234

Дт 212      Кт 232

Дт 208      Кт 234

Дт 212      Кт 163

Запитання 12

Кореспонденція рахунків: списано виявлену нестачу тварин на вирощуванні та відгодівлі, які оцінюють за первісною вартістю:

варіанти відповідей

Дт 947      Кт 212

Дт 901      Кт 212

Дт 901      Кт 213

Дт 947      Кт 213

Запитання 13

Кореспонденція рахунків: списано загибель тварин внаслідок стихійного лиха:

варіанти відповідей

Дт 233     Кт 212

Дт 901      Кт 212

Дт 97       Кт 212

Дт 947     Кт 212

Запитання 14

Кореспонденція рахунків у наведеній операції: списано молодняк ВРХ на забій:

варіанти відповідей

Дт 233  Кт 212

Дт 901      Кт 213

Дт 212      Кт 212

Дт 947      Кт 213

Запитання 15

Кореспонденція рахунків за операцією на списання в реалізацію молодняку тварин за справедливою вартістю:

варіанти відповідей

Дт 901  Кт 212

Дт 901      Кт 213

Дт 947      Кт 212

Дт 233      Кт 212

Запитання 16

Кореспонденція рахунків у наведеній операції: переведено молодняк тварин до основного стада, який оцінюють за справедливою вартістю, і зараховано до довгострокових біологічних активів: 

варіанти відповідей

Дт 212      Кт 163

Дт 976      Кт 164

Дт 155  Кт 212;   Дт 163      Кт 155

Дт 155      Кт 213;      Дт 164      Кт 155

Запитання 17

Кореспонденція рахунків у наведеній операції: оприбутковано надлишки тварин, виявлені під час інвентаризації:


варіанти відповідей

Дт 212      Кт 163

Дт 213      Кт 164

Дт 212  Кт719

Дт 212      Кт 718

Запитання 18

До якої групи активів відносять: теличок, бичків поточного року народження, тварин на відгодівлі, звірів, птицю, сім’ї бджіл?

варіанти відповідей

Поточні біологічні активи тваринництва

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінюють за справедливою вартістю

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінюють за первісною вартістю

Робоча і продуктивна худоба

Запитання 19

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції: оприбутковано приріст живої маси свиней в оцінці справедливої вартості:

варіанти відповідей

Дт 213      Кт 234

Дт 213      Кт 232

Дт 212  Кт 232

Дт 212      Кт 718

Запитання 20

Визначити кореспонденцію рахунків: поставлено на відгодівлю тварин, вибракуваних зі складу довгострокових біологічних активів, які оцінені за справедливою вартістю:

варіанти відповідей

Дт 213    Кт 213

Дт 212      Кт 163

Дт 212    Кт 212

Дт 213    Кт 164

Запитання 21

Вартість безоплатно одержаних біологічних активів дорівнює їх…            

варіанти відповідей

Справедливій вартості

Первісній вартості

Залишковій вартості

Переоціненій вартості

Запитання 22

За якою вартістю куплений (одержаний) біологічний актив зараховують на баланс підприємства по:     

варіанти відповідей

Справедливій вартості

Первісній вартості

Залишковій вартості

Переоціненій вартості

Запитання 23

Біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та (або) додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі – це:

варіанти відповідей

Довгострокові біологічні активи

Додаткові біологічні активи

Поточні біологічні активи

Сільськогосподарська продукція

Запитання 24

Облік поточних біологічних активів рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю ведуть на рахунку:

варіанти відповідей

212

211

155

161

Запитання 25

Облік поточних біологічних активів тваринництва, які оцінені за первісною вартістю ведуть на рахунку:

варіанти відповідей

212

213

155

164

Запитання 26

Підставою для складання Звіту про рух тварин і птиці на фермі є:

варіанти відповідей

Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка, падіж)

Акт на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів 

Книга обліку руху тварин і птиці на фермі 

Відомості зважування тварин 

Запитання 27

Первинний облік руху тварин на вирощуванні та відгодівлі на фермі ведуть:

варіанти відповідей

Бухгалтера з тваринництва

Головний бухгалтер

Зоотехнік

Завідувач ферми

Запитання 28

Операцію з продажу молодняку тварин працівникам підприємства оформляють:

варіанти відповідей

Товарно-транспортною накладною

Актом на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка, падіж)

Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів

Накладною внутрігосподарського призначення 

Запитання 29

Операцію забою тварин, знятих з відгодівлі, вимушеного дорізу, падежу, загибелі від стихійного лиха або вибуття з інших причин оформляють: 

варіанти відповідей

Товарно-транспортною накладною

Актом на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка, падіж)

Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів

Актом на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин)  

Запитання 30

Приплід (телят, поросят, ягнят, лошат, нових сімей бджіл) оприбутковують на підставі:

варіанти відповідей

Товарно-транспортної накладної на відправку-прийняття тварин і птиці

Нагромаджувального акта на оприбуткування приплоду звірів                    

Акта на оприбуткування приплоду тварин 

Акта на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин)  

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест