Вкладені алгоритмічні структури повторення і розгалуження

Додано: 8 квітня
Предмет:
Тест виконано: 53 рази
18 запитань
Запитання 1

Доповніть речення.

Спеціальну програму, у якій можна описувати та виконувати алгоритми на комп'ютері називають...

варіанти відповідей

середовищем виконання алгоритму.

комп'ютером.

файлом.

Запитання 2

Що називають Скриптом в середовищі Скретч?

варіанти відповідей

виконавця

сцену

програмний код, який описує подію, що буде відбуватись з виконавцем

Запитання 3

Спрайтом в середовищі Скретч називають ...

варіанти відповідей

виконавця

сцену

команду

скрипт

Запитання 4

Які існують алгоритмічні структури?

варіанти відповідей

Слідування, повторення, розгалуження

Цикл, розгалуження

Послідовність, вибір, повторення

Запитання 5

Яка алгоритмічна структура використовується для подання послідовного набору команд, що виконуються одна за одною?

варіанти відповідей

Повторення

Розгалуження

Слідування

Запитання 6

Яка алгоритмічна структура дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій залежно від перевірки умови?

варіанти відповідей

Слідування

Розгалуження

Цикл

Запитання 7

Яка алгоритмічна структура використовується для подання багаторазового виконання команд?

варіанти відповідей

Слідування

Розгалуження

Повторення

Запитання 8

Які команди використовуються при побудові циклічних алгоритмів?

варіанти відповідей
Запитання 9

Чи відрізняється цикл від циклу з лічильником?

варіанти відповідей

Ні. Це різні назви однієї структури.

Так. В циклі з лічильником визначена кількість повторень команд

Запитання 10

Повторення (цикл) - це така організація дій в алгоритмі, при якій: 

варіанти відповідей

дії виконуються послідовно, одна за другою, без пропусків або повторень 

залежно від виконання або невиконання певної умови, виконується одна з двох послідовностей дій 

та сама послідовність дій виконується кілька разів доти, поки виконується деяка умова 

Запитання 11

Вкажіть до якого блоку відносяться команди зображені на малюнку?

варіанти відповідей

Керувати

Вигляд

Рух

Подія

Запитання 12

 Вкажи блок-схему з розгалуженням

варіанти відповідей
Запитання 13

Алгоритм - це...

варіанти відповідей

набір комп'ютерних символів та знаків 

послідовність команд, які потрібно виконати у певному (чіткому) порядку

команда у Скретч

Запитання 14

Якою цифрою на малюнку позначено команду для зображення повного розгалуженняв середовищі Scratch?

варіанти відповідей

1

2

Запитання 15

Який показник лічильника циклу зображеного на малюнку?

варіанти відповідей

5

100

1

10

Запитання 16

 Яку дію виконує даний фрагмент алгоритму?

варіанти відповідей

Будує шестикутник

Будує квадрат

Будує коло

Будує трикутник

Запитання 17

На скільки кроків переміститься об’єкт в результаті виконання даної програми?

варіанти відповідей

10

15

20

25

Запитання 18

Скільки команд розміщено в тілі даного циклу?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест