5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Обмін речовин і енергії IV

Додано: 23 грудня 2019
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 22 рази
24 запитання
Запитання 1

Хроматофори характерні для клітин

варіанти відповідей

грибів

бактерій

мохів

водоростей

Запитання 2

Укажіть коли в хлоропласті утворюється первинний вуглевод

варіанти відповідей

під час гліколізу

у світловій фазі фотосинтезу

у темновій фазі фотосинтезу

на другому етапі енергетично обміну

Запитання 3

Укажіть де в хлоропластах зусереджений пігмент хлорофіл

варіанти відповідей

в оболнці

у стромі

у матриксі

у гранах

Запитання 4

Укажіть сполуку, яка є джерелом кисню що виділяється у процесі фотосинтезу

варіанти відповідей

вода

вуглекислий газ

гліцерол

глюкоза

Запитання 5

Укажіть прізвище вченого який відкрив явище хемосинтезу

варіанти відповідей

М. Бейерінк

С. Виноградський

І. Мечников

Д. Івановський

Запитання 6

Особливістю темнової фази є те що

варіанти відповідей

з вуглекислого газу й атомів гідрогену за участі АТФ синтезується глюкоза

ферменти та йони Мангану беруть участь у фотолізі води

припиняється синтез хлорофілу

відбувається процес фосфорилювання

Запитання 7

Позначте твердження яке найповніше характеризує світлову фазу

варіанти відповідей

відбувається поглиннання квантів молекулою хлорофілу

електрони й атоми Магнію переходятьна вищий енергетичний ріень

вибитий електрон з молекули хлорофілу переносить окисно-відновний ланцюг

утворення АТФ відновлення НАДФ, фотоліз води

Запитання 8

Укажіть які організми відносяться до хемосинтетиків

варіанти відповідей

зелені водорості

гриби

тварини

нітрифікуючі бактерії

Запитання 9

Укажіть які організми відносяться до гетеротрофів

варіанти відповідей

зелені водорості

спірогіра

тварини

віруси

Запитання 10

Укажіть назву фази фотосинтезу яка відбувається в стромі хлоропластів

варіанти відповідей

темнова

світлова

фотоліз

мітоз

Запитання 11

Укажіть назву речовин- постачальників електронів аід час хім. реакцій

варіанти відповідей

акцептори

рецептори

донори

реціпієнти

Запитання 12

Перший етап біосинтезу білка- це

варіанти відповідей

транскрипція

ренатурація

денатурація

трансляція

Запитання 13

Укажіть у яких структурах за допомогою хлорофілу світлова енергія перетворюється на хімічну

варіанти відповідей

пігментах

донорах

синтезаторах

реакційних центрах

Запитання 14

Укажіть назву організмів у яких в процесі фотостинезу не виділяється кисень

варіанти відповідей

водорості

бацили

гриби

сіркобактерії

Запитання 15

Укажіть речовини які потрібні для фіксація Карбону під час фотосинтезу

варіанти відповідей

СО2 і Н2О

АТФ і НАДФ

АТФ і Н2О

Н2О і НАДФ

Запитання 16

Позначте процес який відбувається в темновій фазі фотосинтезу

варіанти відповідей

відновлення НАДФ

синтез АТФ

фотоліз води

синтез вуглеводів

Запитання 17

Укажіть що таке фотоліз води

варіанти відповідей

розщеплення молекули води в хлоропластах під дією світла

синтез молекул води під дією світла

розщеплення молекул води в мітохондріях під дією світла

синтез молекул води в мітохондріях під дією світла

Запитання 18

У світловій фазі фотосинтезу відбувається пееретворення

варіанти відповідей

світлової енергії в механічну

світлової енергії в хімічну

хімічної енергії в механічну

хімічної енергії в хімічну

Запитання 19

У темновій фазі фотосинтезу відбувається пееретворення

варіанти відповідей

світлової енергії в механічну

світлової енергії в хімічну

хімічної енергії в механічну

хімічної енергії в хімічну

Запитання 20

Під час фотосинтезу відновлення НАДФ відбувається паралельно

варіанти відповідей

із синтезом глюкози

із синтезом АТФ

з ропадом АТФ

з фіксацією СО2

Запитання 21

Укажіть які промені сонячного світла поглинає хлорофіл

варіанти відповідей

червоні і сині

зелені

фіолетові

жовті

Запитання 22

Позначте організми автотрофи

варіанти відповідей

хвороботворні бактерії

гриби

тварини

рослини

Запитання 23

Під час хемосинтезу залізобактерії окиснюють Fe+2 до

варіанти відповідей

Fe0

Fe+3

Fe+

Fe+4

Запитання 24

Укажіть яке значення для існування життя на Землі має фотосинтез

варіанти відповідей

надходження азоту в атмосферу

поява озону в атмосфері

накопичення орг. речовин, колообіг Оксигену

забезпечення колообігу води

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест