Обмін речовин і перетворення енергії

Додано: 30 листопада 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 11 разів
22 запитання
Запитання 1

Організми, здатні синтезувати речовини з неорганічних - це

варіанти відповідей

гетеротрофи

автотрофи

міксотрофи

Запитання 2

Кисневий етап енергетичного обмінувідбувається в:

варіанти відповідей

мітохондріях

рибосомах

ядрі

хлоропластах

Запитання 3

В яких органелах міститься хлорофіл?

варіанти відповідей

вакуолі

комплекс Гольджі

хлоропласти

мітохондрії

Запитання 4

Зазначте організми, які здійснюють фотосинтез:

варіанти відповідей

ціанобактерії

багатоклітинні тварини

нітрифікуючі бактерії

гриби

Запитання 5

Назвіть організми, які здійснюють хемосинтез:

варіанти відповідей

зелені рослини

тварини

гриби

нітрифікуючі бактерії

Запитання 6

Де зосереджено хлорофіл у хлоропластах

варіанти відповідей

у матриксі

у ламелах

у тилакоїдах

у мембранах

Запитання 7

Спільною ознакою фотосинтезу і хемосинтезу є

варіанти відповідей

засвоєння світлової енергії


виділення кисню в атмосферу

розщеплення органічних речовин


синтез органічних речовин з неорганічних

Запитання 8

Енергетичний обмін називається 

варіанти відповідей

Анаболізм

Катаболізм

Метаболізм

Запитання 9

Під час фотосинтезу утворюється:

варіанти відповідей

вуглекислий газ

кисень

світло

глюкоза

Запитання 10

Скільки молекул АТФ утворюється під час гліколізу

варіанти відповідей

3

4

2

36

Запитання 11

Скільки сумарно утворюється молекул АТФ в кисневому та безкисневому етапах

варіанти відповідей

22

4

36

2

38

Запитання 12

 Що є універсальним хімічним акумулятором в клітині людини 

варіанти відповідей

ДНК

РНК

АТФ

АДФ

Запитання 13

Цикл Кальвіна про

варіанти відповідей

космічну роль зелених рослин

цикл біохімічних реакцій під час темнової фази фотосинтезу

цикл біохімічних реакцій трикарбонових кислот

хемосинтез

Запитання 14

Цикл Кребса (цикл трикарбонових кислот) є стадією 

варіанти відповідей

 Підготовчого етапу етапу енергетичного етапу

Кисневого етапу енергетичного обміну

Безкисневого етапу енергетичного обміну

Запитання 15

Під час асиміляції відбувається:

варіанти відповідей

утворення енергії

утворення складних речовин

розпад складних речовин

затрата енергії

Запитання 16

Мітохондрії називають енергетичними станціями клітини, тому що вони:

варіанти відповідей

синтезують білки

синтезують АТФ

синтезують вуглеводи

розщеплюють АТФ

Запитання 17

Укажіть процес, під час якого виділяється молекулярний кисень:

варіанти відповідей

кисневий етап енергетичного обміну;


світлова фаза фотосинтезу;

темнова фаза фотосинтезу;

анаеробне дихання.

Запитання 18

Як називаються живі організми, що використовують органічні речовини синтезовані іншими організмами?

варіанти відповідей

Автотрофи

Гетеротрофи

Хемотрофи

Фоторофи

Запитання 19

Укажіть джерело енергії, яку використовують організми під час хемосинтезу:

варіанти відповідей

вивільняється при розщепленні органічних сполук

вивільняється при окисненні неорганічних сполук

вивільняється при розщепленні молекул АТФ

енергія світла

Запитання 20

Результатом світлової фази фотосинтезу є утворення

варіанти відповідей

води

кисню

ДНК

АТФ

НАДФ Н

глюкози

Запитання 21

Назвіть організми, які здійснюють хемосинтез

варіанти відповідей
Запитання 22

Оберіть всі організми, які використовують енергію готових органічних речовин.

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест