9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Обмін речовин. Підготовка до ЗНО

Додано: 18 травня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 86 разів
17 запитань
Запитання 1

У процесі дихання рослини  


варіанти відповідей

забезпечують себе органічними речовинами  

поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень 

окиснюють органічні сполуки 

засвоюють азот повітря

Запитання 2

Визначте, яка з органічних кислот є продуктом процесу гліколізу: 

варіанти відповідей

янтарна; 

лимонна

піровиноградна; 

щавлева

Запитання 3

У м язах під час безкисневого етапу енергетичного обміну з глюкози утворюється 


варіанти відповідей

піровиноградна кислота. 

молочна кислота.

лактоза. 

етиловий спирт.

Запитання 4

Проаналізуйте наведений графік, який відображає вплив фактора зовнішнього середовища на інтенсивність фотосинтезу. Яке з тверджень щодо цього впливу є правильним? 

варіанти відповідей

Інтенсивність фотосинтезу не залежить від концентрації вуглекислого газу в повітрі. 

За концентрації вуглекислого газу в повітрі вище 0,1% інтенсивність фотосинтезу зростає. 

Унаслідок зростання концентрації вуглекислого газу в повітрі інтенсивність фотосинтезу знижується. 

За концентрації вуглекислого газу в повітрі до 0,05% інтенсивність   фотосинтезу зростає.

Запитання 5

Фотосинтез – це процес утворення вуглеводів із 

варіанти відповідей

води і кисню 

вуглекислого газу й води 

кисню й вуглекислого газу 

водню й кисню

Запитання 6

У 1930-х роках К. Б. Ван Нієл висунув гіпотезу, яка була підтверджена пізніше, що кисень, який виділяється рослинами під час фотосинтезу, утворюється з 


варіанти відповідей

піровиноградної кислоти

глюкози

вуглекислого газу

води

Запитання 7

Реакції світлової фази фотосинтезу відбуваються

варіанти відповідей

за участю світла в мембранах тилакоїдів

в стромі хлоропласта незалежно від освітлення

за участю світла на зовнішній мембрані хлоропласта

в мембранах тилакоїдів незалежно від освітлення

Запитання 8

Реакції темнової фази фотосинтезу відбуваються


 

варіанти відповідей

у матриксі мітохондрії

у стромі хлоропластів

на зовнішній мембрані хлоропласта

в мембранах тилакоїдів незалежно від освітлення

Запитання 9

Укажіть процеси пластичного обміну

варіанти відповідей

гліколіз, дихання 

фотосинтез, синтез білків 

дихання, фотосинтез 

синтез білків, гліколіз

Запитання 10

Який процес відбувається під час реакцій пластичного обміну? 

варіанти відповідей

виділення енергії 

утворення АТФ 

поглинання енергії 

утворення тепла

Запитання 11

Фіксація вуглекислого газу відбувається під час

варіанти відповідей

гліколізу

кисневого етапу енергетичного обміну

темнової фази фотосинтезу

світлової фази фотосинтезу

Запитання 12

Фотоліз води відбувається у

варіанти відповідей

стромі хлоропласта

матриксі мітохондрій

тилакоїдах хлоропласта

кристах мітохондрій

Запитання 13

Під час повного окиснення 1 молекули глюкози утворюється

варіанти відповідей

2 молекули АТФ

36 молекул АТФ

38 молекул АТФ

6 молекул АТФ

Запитання 14

Два учні на уроці біології аналізували наведений графік. Перший учень сказав, що інтенсивність фотосинтезу залежить від освітленості. Другий учень зауважив, що за освітленості від 20 до 30 тис. люкс інтенсивність фотосинтезу не змінюється. Хто з них має рацію?

варіанти відповідей

лише перший 

лише другий 

обидва мають рацію 

обидва помиляються

Запитання 15

Німецький учений Теодор Вільгельм Енгельман помістив у краплю води на предметному склі шматочок водорості спірогіри й добавив невелику кількість аеробних бактерій. За допомогою мікроскопа він спостерігав, що після освітлення білим світлом бактерії рівномірно розподілилися навколо водорості. Затим, пропустивши світло крізь призму, дослідник побачив, що воно внаслідок дисперсії розклалося на спектр, а бактерії незабаром сконцентрувалися на ділянках, освітлених червоним та синім світлом. Чи є поміж наведених висновків ті, які відповідають результатам експерименту?

Перший висновок: «Бактерії сконцентрувалися на ділянках найінтенсивнішого виділення кисню».

Другий висновок: «Інтенсивність фотосинтезу в спірогіри найбільша за освітлення синіми та червоними променями».

варіанти відповідей

лише перший висновок    

лише другий висновок

обидва висновки

таких висновків немає

Запитання 16

Автотрофні організми, у клітинах яких відбувається фотосинтез, – це

варіанти відповідей

залізобактерії

бактерії бродіння    

пурпурові бактерії

нітрифікувальні бактерії

Запитання 17

Які бактерії є автотрофами? 


варіанти відповідей

нітрифікуючі 

бактерії гниття 

бактерії бродіння 

молочнокислі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест