Обмін речовин та перетворення енергії

Додано: 3 грудня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
25 запитань
Запитання 1

Загальна назва прецесів обміну речовин, це

варіанти відповідей

метаморфоз

асиміляція

метаболізм

дисиміляція

Запитання 2

Реакції з вивільненням енергії відбуваються в поцесі..

варіанти відповідей

асиміляції

синтезу

пластичного обміну

дисиміляції

Запитання 3

Визначити моносахариди, які входять до складу нуклеїнових кислот:

варіанти відповідей

фруктоза

галактоза

рибоза

дезоксирибоза

Запитання 4

В неполярних розчинниках розчиняються..

варіанти відповідей

білки

вітаміни

жири

вуглеводи

Запитання 5

Дана молекула ( мал.) є мономером...

варіанти відповідей

вуглеводів

білків

ліпідів

нуклеїнових кислот

Запитання 6

Процес, що ілюструє малюнок має назву...

варіанти відповідей

денатурація

ренатурація

деструкція

Запитання 7

Органічна речовина,яку виробляють з рослини (мал) це...

варіанти відповідей

глюкоза

целюлоза

хітин

крохмаль

Запитання 8

Для певної групи тварин (мал.), ліпіди можуть виконувати одну з найважливіших функцій, а саме, бути джерелом..

варіанти відповідей

теплоізоляції

ендогенної води

теплорегуляції

поживних речовин

Запитання 9

Обрати представників групи органічних речовин, одним з мономерів яких є (мал)....

варіанти відповідей

сахароза

стероїди

мальтоза

холестерин

Запитання 10

Обрати типи зв'язків, які підтримують саме третинну структуру білку:

варіанти відповідей

пептидний

гідрофобний

дисульфідний

йонний

Запитання 11

Гемоглобін- це (1) , що виконує (2) функцію.

варіанти відповідей

1- вуглевод, 2- захисну

1- білок, 2- сигнальну

1-білок, 2- транспортну

1- ліпід, 2- структурну

Запитання 12

НCI- сполука, яка входить до складу шлункового соку,сприяє роботі ферментів, які є .....

варіанти відповідей

білками

вуглеводами

нуклеїновими кислотами

стероїдами

Запитання 13

Мономери нуклеїнових кислот ( ДНК,РНК) відрізняються ....

варіанти відповідей

ортофостатною кислотою

моносахаридами

зв'язками

нітратними основами

Запитання 14

Процес подвоєння молекули ДНК має назву

варіанти відповідей

реплікація

транскрипція

трансляція

деструкція

Запитання 15

В ядрі еукаріотів знаходяться молекули ДНК, які повязані з білками....

варіанти відповідей

трипсинами

тубулінами

вазопресинами

гістонами

Запитання 16

Обрати організми, в тілі яких є хітин

варіанти відповідей
Запитання 17

Серед органічних речивин, оберіть полісахариди.

варіанти відповідей

крохмаль

лактоза

хітин

глікоген

Запитання 18

Якщо білок складається з 8 амінокислот, його маса буде дорівнювати...

варіанти відповідей

160

80

1600

800

Запитання 19

Фрагмент молекули ДНК має таку послідовність:

ААТ-ГГЦ-ЦГГ-ТТТ-АТГ-

Оберіть вірний варіант другого ланцюга ..

варіанти відповідей

ТТТ-ЦЦГ-ГЦЦ-ААУ-ТАЦ

ТТА-ЦЦГ-ГЦЦ-ААА-ТАГ

ТТА-ЦЦГ-ГГЦ-ААА-ТАЦ

ТТА-ЦЦГ-ГЦЦ-ААА-ТАЦ

Запитання 20

Оберіть функції, які характерні для ліпідів:

варіанти відповідей

каталітична

структурна

теплоізоляційна

ферментативна

Запитання 21

Оберіть рослини, багаті на ліпіди

варіанти відповідей
Запитання 22

До якої групи належить вуглевод, який міститься в рідині (мал.)

варіанти відповідей

моносахариди

дисахариди

полісахариди

Запитання 23

Обрати білки, які виконують каталітичну функцію.

варіанти відповідей

пепсин

ліпаза

трипсин

муцин

Запитання 24

Оберіть до якої групи органічних речовин відноситься секрет куприкової залози водоплавних птахів ( мал)

варіанти відповідей

білки

вуглеводи

ліпіди

нуклеїнові кислоти

Запитання 25

Пептидний зв'язок характерний для...

варіанти відповідей

мальтози

соматотропіну

хітину

стероїдів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест