Обмін речовин та перетворення енергії.Розщеплення органічних речовин.Дихання

Додано: 23 листопада 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
25 запитань
Запитання 1

Гетеротрофи використовують органічні речовини, створені:

варіанти відповідей

рослинами;

бактеріями;

грибами;

іншими організмами.

Запитання 2

Розщеплення, розпад органічних сполук - це.

варіанти відповідей

анаболізм

катаболізм

Запитання 3

Гетеротрофами є:

варіанти відповідей

майже всі тварини;

гриби;

більшість бактерій;

деякі рослини;

всі відповіді вірні.

Запитання 4

Рослини-гетеротрофи:

варіанти відповідей

не мають хлорофілу;

частково мають хлорофіл;

паразитують в організмі хазяїна;

всі відповіді вірні.

Запитання 5

До ферментів, що розщеплюють білки відносяться

варіанти відповідей

амілаза

трипсин

 ліпаза

пепсин

 мальтаза

хімотрипсин

Запитання 6

До ферментів що розщеплюють вуглеводи належать

варіанти відповідей

 пепсин

 амілаза

мальтаза

ліпаза

лактаза

Запитання 7

З участю якого ферменту відбувається розщеплення целюлози

варіанти відповідей

пепсин

амілаза

целюлаза

мальтаза

Запитання 8

Що синтезують мікроорганізми, що живуть у кишківнику травоїдних тварин

варіанти відповідей

пепсин

амілаза

  мальтаза

целюлазу

Запитання 9

Який процес передує розщепленню жирів

варіанти відповідей

емульгація

гідрогенізація

фосфорилювання

розчинення

Запитання 10

Яка речовина забезпечує емульгацію жирів

варіанти відповідей

слина

шлунковий сік

жовч

Запитання 11

До ферментів, що розщеплюють жири належать

варіанти відповідей

 пепсин

 мальтаза

ліпаза

амілаза

Запитання 12

Кисле середовище шлункового соку сприяє:

1) руйнуванню тривимірної структури білкової молекули; 2)активації пепсину; 3)емульгуванню жирів.

варіанти відповідей

1, 2

2, 3

лише 1

1,2,3

Запитання 13

Евглена зелена за типом живлення

варіанти відповідей

фототрофами

міксотрофами

хемоавтотрофами

хемогетеротрофами

фотогетеротрофами

Запитання 14

 Для доставки кисню до клітин хребетних потрібен хімічний елемент

варіанти відповідей

 Натрій

Кальцій

Сульфур

Ферум

Фосфор

Запитання 15

Які органічні речовини є основним джерелом енергії в організмі?

варіанти відповідей

білки

жири

вуглеводи

Запитання 16

Під час розщеплення 1г жиру вивільняється енергії

варіанти відповідей

17.2 кДж

17.6 кДж 

36.8 кДж

38.9 кДж

Запитання 17

Білки в оганізмі розкладаються до

варіанти відповідей

моносахаридів

амінокислот

води

жирних кислот

Запитання 18

Сукупність поцесів надходження до оранізму поживних речовин їх перетворення та виведення на зовні продуктів обміну називають

варіанти відповідей

метаболізм

анаболізм

катаболізм

асиміляція

Запитання 19

Де проходить кисневий етап енергетичного обміну

варіанти відповідей

мітохондріях

хлоропластах

ядрі

лізосомах

Запитання 20

Який процес метаболізму в середині клітини відбувається з виділенням енергії та накопиченням її у вигляді АТФ?

варіанти відповідей

асиміляція

катаболізм

анаболізм

 транскрипція

Запитання 21

Який етап клітинного дихання відображає рівняння

С6 Н12 О6 + 2Н3 РО4+2АДФ →2 С3 Н6 О3 + 2АТФ +2Н2 О + 200кДж


варіанти відповідей

підготовчий

безкисневий

кисневий

фотосинтез

Запитання 22

Гліколіз - це процес етапу енергетичного обміну:

варіанти відповідей

 підготовчого;

кисневого;

безкисневого.

Запитання 23

В результаті гліколізу під час безкисневого етапу клітинного дихання утворюються такі продукти:

варіанти відповідей

2 молекули пірувату (піровиноградної кислоти)

1 молекула глюкози

Ацетил-КоА

СО2

Запитання 24

За відсутності кисню піруват, який утворився внаслідок гліколізу з глюкози, може вступати в процес

варіанти відповідей

Бродіння

Запасання

Цикл Кребса

Окисне фосфорилювання

Запитання 25

Крохмаль в оганізмі розкладаються до

варіанти відповідей

моносахаридів

амінокислот

води

жирних кислот

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест