Одноклітинні

Додано: 10 листопада 2020
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Як побудовані одноклітинні еукаріоти?

варіанти відповідей

Мають тканини

Не мають тканин

Складаються з однієї клітини

Не живі

Запитання 2

Хто зображений на малюнку?

варіанти відповідей

Амеба протей

Лямлія

Інфузорія туфелька

Хлорела

Запитання 3

За допомогою яких органел Інфузорія туфелька та Амеба протей виводять надлишок води з клітини?

варіанти відповідей

Ядро

Цитоплазма

Мітохондрія

Скоротлива вакуоля

Запитання 4

Який тип живлення у тварино подібних одноклітинних?

варіанти відповідей

Автотрофи

Гетеротрофи

Фотосинтетики

Хемосинтетики

Запитання 5

Як називається частина клітини позначена цифрою 1

варіанти відповідей

Псевдо ніжки

Ядра

Вакуолі

Хлоропласти

Запитання 6

До паразитів належать? (Відповідей декілька)

варіанти відповідей
Запитання 7

Як живляться рослини подібні одноклітинні організми?

варіанти відповідей

Поділом навпіл

Афтотрофно

Гетеротрофно

Ніяк

Запитання 8

Якого представника зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Амеба протей

Хлорела

Мишка норушка

Діатомові

Запитання 9

Як називається процес утворення органічної речовини (глюкози) з вуглекислого газу та води під дією світла?

варіанти відповідей

Фотосинтез

Хемотаксис

Фототаксис

Хемосинтез

Запитання 10

Чим тваринно подібні одноклітинні відрізняються від рослиноподібних?

варіанти відповідей

Середовищем існування

Будовою клітин

Способом розмноження

Способом живлення

Запитання 11

Кого зображено на фото

варіанти відповідей

Хлорела

Навікла

Пелікула

Хламідомонада

Запитання 12

Де відбувається фотосинтез

варіанти відповідей

В листках

В хлоропластах

В рослинах

В мітохондріях

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест