11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності

Додано: 12 листопада 2020
Предмет: Біологія, 6 клас
12 запитань
Запитання 1

За неспиятливих умов бактерії утворюють...

варіанти відповідей

гамету

спору

зиготу

бруньку

Запитання 2

Органелами руху в інфузорії туфельки є...

варіанти відповідей

псевдоподії

війки

джгутики

нижні кінцівки

Запитання 3

Органела хламідомонади, яка вловлює світло:

варіанти відповідей

скоротлива вакуоль

клітинна глотка

стигма

ядро

Запитання 4

Органела, за допомогою якої підтримується постійний тиск у клітинах одноклітинних організмів:

варіанти відповідей

скоротлива вакуоль

травна вакуоль

мітохондрія

рибосома

Запитання 5

Амеба не здатна до фотосинтезу, тому що...

варіанти відповідей

має невіликі розміри тіла;

не має хлоропластів;

має непостійну форму тіла;

не має клітинної стінки.

Запитання 6

Укажіть рядок, у якому наведено організм в порядку ускладенння їхньої будови.

варіанти відповідей

Інфузорія, бактерія, пантера;

бактерія, амеба, вовк;

пантера, інфузорія, бактерія;

вовк, амеба, бактерія.

Запитання 7

Розмнодення одноклітинних організмів здійсюється...

варіанти відповідей

лише спорами;

тільки нестатевим шляхом;

лише за несприятливих умов;

нестатевим та статевим шляхом.

Запитання 8

Бактерії розмножуються....

варіанти відповідей

спорами;

цистами;

поділом;

статевими клітинами.

Запитання 9

Клітини хлорели мають:

варіанти відповідей

ядро;

клітинну стінку;

хлоропласти;

усі відповіді правильні.

Запитання 10

У клітині інфузорії велике ядро...

варіанти відповідей

зберігає спадкову інформацію;

керує процесами життедіяльності;

забезпечує автотрофне живлення;

спияє утворенню війок.

Запитання 11

Вибери ознаки, характерні для зображеного організму

варіанти відповідей

Еукаріот;

Прокаріот;

Вірус;

Має війки;

Має джгутики;

Має псевдоподії;

Розмножується лише статевим шляхом;

Для організму характерний статевий процес - кон'югація

Запитання 12

Виберіть назви органел які виконуютиь наступні функції:

1. збереження і передача спадкової інформації;

2. дає забарвлення рослинам, приймає участь у фотосинтезі.

варіанти відповідей

клітинна стінка;

плазматична мембрана;

ядро;

цитоплазма;

вакуоль;

мітохондрія;

хлоропласт;

комплекс Гольджі.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест